5 tips når du skal velge kurs og utdanning innen coaching og ledelse som passer for deg

Tips nr. 1: Sjekk ut om det er for lett coachutdannelse og quick fix tankegang

Når du velger en leder- og coachutdanning, anbefaler vi at du tar en utdanning som følger Norsk Bransjestandard for Coaching.
Bransjestandarden krever at et fullt coachstudium over tre nivåer, går over minimum tre semestre og inneholder minst 300 undervisningstimer.
Hvorfor så høye krav til kurs og utdanning innen coaching og ledelse?

Ønsket om quick fix og raske løsninger er det ikke rom for dersom du ønsker å mestre håndverket coaching, kommunikasjon og ledelse.

Når du vil være dyktig som leder, coach eller på en god måte fylle en rolle hvor du trenger menneskekunnskap, er det viktig for deg med relasjonskompetanse og erfaringsbasert forståelse.

Kunnskap kan lett forbli teori. Kompetanse har du først når kunnskapen setter seg i musklene, det vil si når du anvender den i det praktiske liv. Denne kompetansen får du bare ved å gjøre og å øve. Coaching og ledelse er et modningsfag.

Hos oss i CoachTeam gir vi våre deltakere 400 undervisningstimer. Du kan da bli både Business Coach og sertifisert gjennom Den Norske CoachForening (DNCF) og får rett til tittel:  DNCF sertifisert Coach. Etter praksis med deltagere og reelle kunder på minimum 125 timer, mottatt egencoaching på 45 timer og mentoring fra erfarne trenere eller coacher, går du opp til sertifisering med en av CoachTeam sine lærere som eksaminator og med sensor fra DNCF.
DNCF sertifiserte coacher som tilfredsstiller fagkravene, kan i tillegg melde seg inn i  Registeret for utøvere av alternativ behandling som registrert Helsecoach DNCF.  Som registrert Helsecoach DNCF kan du som coach tilby helserelatert coaching momsfritt. Helsedirektoratet anerkjente DNCF som en utøverorganisasjon av alternativ behandling i februar 2011.

CoachTeam tilbyr i også et Nivå 4. Du blir da i tillegg Executive Coach og vil være godt rustet til å jobbe innen næringslivet. På nivå 4 får du 140 undervisningstimer, pluss praksis ute i bedrifter, hvor du får erfaringsbasert læring og forståelse for pensumet du har lært.

Quick fix kurs med færre undervisningstimer og lite mentoring og praksis, kan gjøre deg i stand til å lede seg selv noe bedre. Men hva med resten? Hva med å forstå og mestre kompleksiteten hos mennesker du møter som leder eller coach?
Hvilket nivå trenger dine kunnskaper og ferdigheter å ligge på for at du skal ha kredibilitet og fleksibiliteten for å gjøre en etisk forsvarlig og best mulig jobb i framtiden?
Hva er sammenhengen mellom investeringen du gjør nå, og det du ønsker å ha av muligheter på lengre sikt?

Du får for lite praktisk erfaring, eller begynner å coache andre for tidlig
Siden ledelse og coaching er et håndverksfag som skal sitte i musklene, trenger du mye praktisk erfaring og tålmodighet. Se etter undervisningssteder som tilbyr 20-30% teoretisk undervisning og 70-80% er praktisk erfaring og evaluering.
I og med at praktisk erfaring er viktig for mestring og fleksibilitet, lar noen utdanningssteder deltagerne øve på eksterne personer/klienter/coacheer allerede i løpet av det første semesteret. Dette fraråder vi. En seriøs aktør sørger for at du trener mye, og det skal være på andre kursdeltagere. Når du har arbeidet med deg selv, coachet andre deltakere, latt dem coache deg, trent og trent under veiledning, kan du begynne å øve deg på eksterne personer.

Tips nr. 2: Vær observang på guru-mentalitet eller om skole har for liten tyngde

Utdanningsstedet du velger kan ha for liten bredde og erfaring i å fasilitere utvikling og læring for ulike typer mennesker på samme kurs

For få trenere
Et utdanningssted som kun har få trenere og lærere til å dekke utdanningen, kan være sårbare på flere måter. Læringsopplevelsen for deg blir rikere når du får anledning til å lære fra ulike trenere. Alle har sin unike stil og vinklinger du kan bli inspirert av. Antall trenere og pedagoger, kurs- og foredragsholdere skolen har i staben er noe vi anbefaler at du sjekker ut. Guru-mentalitet og usunne mekanismer oppstår lettere på steder der det kun er en synlig stjerne blant lærerne.

Ikke sertifiserte eller erfarne trenere
Å være en god pedagog og trener som fasiliterer læring, utvikling og mestring for deltagerne er også et eget håndverksfag. Folk lærer, tenker og reagerer forskjellig. En dyktig trener baker dette inn i utdanningsopplegget, og håndterer det som dukker opp.
Dine trenere bør både ha formell kompetanse og erfaring i å formidle teoretisk kunnskap og støtte deg i praktisk anvendelse på en måte som virker engasjerende for deg.

Gjør bakgrunnssjekk på de som er i staben på skolen du velger.
Hva slags utdanning og sertifiseringer har de?
Hvilken reell erfaring og kompetanse?
Er trenerne tilknyttet et større faglig nettverk?
Er metodene anerkjent og brukes i flere land?

Dette vil ha noe å si for skolens faglige plattform og dens kredibiliteten i markedet.

Når du skal investere din verdifulle tid på utvikling og læring ønsker du det beste.

 

Tips nr. 3: Hvilke sertifikater tilbys? Kun hussertifiseringer og/eller humbug sertifikater?

Utdanningsstedet du velger mangler en sertifisering som er anerkjent og utprøvd og som gir kredibilitet i markedet

Manglende nasjonal eller internasjonal sertifisering for deg som vil jobbe som coach
For deg som vil arbeide i næringslivet som interncoach, HR-medarbeider, leder eller som ekstern coach og konsulent vil vi be deg tenke nøye over hvilket studiested du velger. Coach er ikke beskyttet tittel, men heldigvis opplever vi en økende grad av kvalitetssjekk. Flere og flere offentlige og private bedrifter gjør sertifiseringssjekk før de anerkjenner coachutdanningen i forbindelse med ansettelser eller innkjøp av coaching tjenester. De to anerkjente coachsertifiseringer er DNCF (Den Norske CoachForening) og ICF.

Morten E. Berg på Handelshøyskolen BI uttaler at «det er en jungel der ute» mht coachingskoler og tilbydere. Vi ser flere skriver at du blir utdannet som sertifisert coach. Når vi stiller spørsmål om hvilke sertifiseringsorgan som godkjenner, får vi opplyst at det gjør de selv, eller de har en egen forening hvor kun denne skolen er godkjent.

Sjekk at utdanningsstedet du velger er DNCF eller ICF sertifisert!

Tips nr. 4: Hvordan er prisnivå?

Utdanningen er svært rimelig i forhold til lignende kurstilbydere
Dette er ikke nødvendigvis en feil, men du skal være oppmerksom på hva dette innebærer av risiko og utbytte for din egen del.
Ved semesteravgifter på under 25.000,- for f.eks NLP Practitioner  bør du begynne å se etter hva slags risiko som er involvert.
Du får ikke en Roll Royce til Ladapris. Og kjøper du grillpølser til 10 kroner så får du en industrilaget pølse med tapioca og plasttarm, og ikke en pølse med grovkværnet kjøtt som er håndlaget av en slakter.

Sjekk dette:
Har skolen internasjonalt godkjente sertifiseringer ?
Har skolen forpliktet seg til å følge Norsk Bransjestandard for Coaching?
Er det tunge og anerkjente lærekrefter tilknyttet skolen?
Er samtlige trenere ved utdanningsstedet nye i bransjen?
Hva betyr dette for trenernes effektivitet og styrke i å tilgjengeliggjøre læring og forståelse for ulike deltagere og for deg?
Hvilke kunder har trenerne jobbet med som kan være referanser utover tidligere kursdeltakere?
Hvor mange assistenter bistår i tillegg under treningen?
Hvor mye mentoring og veiledning får du?
Kan du om ønskelig etter endt sertifisering bli medlem i en utøverorganisasjon hvor du kan bli registrert Helsecoach og tilby helserelatert coaching momsfritt?

Spørsmålet du må stille deg er om det er lurt å se mest på pris. Prisen du betaler har som regel noe å si for kvaliteten på produktet som leveres.
Noen ganger er det ok å få noe mindre kvalitet og bredde i produktet du kjøper, og andre ganger er det ikke det. Kjenn etter hva som virker riktig for deg.

Det viktigste er at du gjør gode og gjennomtenkte valg, og at du vet hva du velger og hvorfor.

 

Tips nr. 5: Gis komfort forrang fremfor kvalitet

Kun nettbasert undervisning
Noen tilbyr kun ren nettbasert undervisning . Vi har tro på en sunn kombinasjon av fysiske samlinger, webmøter for spørsmål og svar samt online moduler som du har tilgjengelig i en lengre periode. En coachutdanning krever grundighet i prosessene og vi anbefaler at du også får trent og øvd på ferdigheter og får kontinuerlig feedback fra en trener.
Når du lærer trenger du der og da feedback fra lærere og medstudenter på din forståelse og din mestring av nytt fagstoff. Du praktiserer og øver på teknikker og ferdigheter. Ferdigheter som skal praktiseres, via fysisk tilstedeværelse.

Coaching er et håndverk hvor kunnskapen skal sitte i musklene.
Dette får du ikke utelukkende via å se på en skjerm.
Ferdighetene du lærer innen kommunikasjon, selvledelse og coaching krever at du vet hva du skal gjøre i det virkelige liv sammen med andre. Nettbasert læring gir deg gode innspill å forstå det faglige, og du trenger også fysisk tilstedeværelse sammen med andre deltakere og du trenger veiledere og mentorer som er tett på deg når du trener, øver, får respons, prøver, feiler, og ikke minst mestrer.

Undervisning i helger
Undervisning kun i helger kan være fristende og kan være helt i orden. Vær likevel oppmerksom på hva det innebærer. Om du har en fulltidsjobb, betyr det at du sjelden får tid til å prosessere læringen. Effektiv læring krever at du også har tid til prosessene. Du trenger å sørge for at du har tid til å arbeide skikkelig med fagstoffet, deg selv og dine egne prosesser. Du trenger nok tid til øve og å gjøre, samt ha debrief av hva du lærer og opplever.
Å ha tid i hverdagen til refleksjon hvor du lar ting synke inn er en viktig del for din læring. Om du jobber full uke med fullt trykk på jobb, og i tillegg undervisning i helger kan du hemme ditt eget læringsutbytte. Din kropp og hjerne får ikke nok tid til å prosessere, jobbe med læringen samt få nødvendig avkobling.

Lykke til med dine valg!
CoachTeam as – House of Leadership

Skroll til toppen