Etikk og Vilkår

Etiske retningslinjer

CoachTeams konsulenter følger DNCFs Etiske krav og retningslinjer 

Generelt om profesjonell opptreden/adferd

1. Jeg handler med integritet og opptrer på en måte som gagner coaching som profesjon. Jeg anerkjenner og respekterer kundens/coachees integritet og verdighet.

Profesjonell atferd overfor kunder/coacheer

2. Jeg gir relevant og korrekt informasjon til mine kunder. Jeg er ærlig i forhold til mine kvalifikasjoner, min ekspertise og min erfaring som coach.

3. Jeg respekterer kontrakter med mine kunder/coacheer.

4. Jeg misbruker ikke min stilling som coach. Jeg sørger for at coachingen ikke forveksles med vennskap eller personlige og fysiske relasjoner. Jeg involverer meg ikke seksuelt med noen av mine klienter, eller utnytter disse økonomisk eller emosjonelt.

5. Jeg opptrer med respekt, empati og sensitivitet overfor kunde/coachee.

6. Jeg respekterer kundens/coachees rett til å avslutte coaching-relasjonen på et hvilket som helst tidspunkt i prosessen. Jeg er åpen for signaler om at coachee ikke lenger har utbytte av coaching-relasjonen.

7. Jeg oppfordrer coachee til å oppsøke andre profesjonelle fagpersoner om situasjonen tilsier dette.

8. Jeg sørger for min egen personlige utvikling. Jeg søker et utviklende fagmiljø og mottar veiledning.

9. Jeg informerer relevante myndigheter dersom coachee gir uttrykk for at han/hun vil skade seg selv eller andre, eller bryter norsk lov.

Konfidensialitet (taushetsplikt)

10. Jeg avtaler alle forhold vedrørende taushetsplikt på forhånd.

11. Jeg innhenter tillatelse fra kunden/coacheen før jeg bruker ham/henne som referanse.

12. Jeg oppbevarer sensitivt materiale i henhold til norsk lov.

Interessekonflikter

13. Jeg drøfter eventuelle interessekonflikter med kunde/coachee med sikte på en best mulig løsning.

14. Jeg informerer mine kunder/coacheer om enhver form for kompensasjon fra tredjepart som jeg ville kunne få for henvisning av denne kunden/coacheen.

15. Jeg bytter kun coaching-tjenester mot andre tjenester dersom dette ikke går ut over coaching-relasjonen eller er i strid med norsk lovverk.

16. Jeg informerer mine kunder/coacheer om klageretten og hvem en eventuell klage skal rettes til.

Om skriftlig materiale og opphavsrett

17. Jeg foretar og refererer forskning/studier i tråd med vitenskapelige standarder. All forskning foretas i samsvar med norske lover og regler på området, herunder godkjenning og samtykke fra involverte parter.

18. Jeg respekterer opphavsretten til skriftelig materiell og bilder, herunder foretar kildehenvisning (jf åndsverksloven og copyright). Jeg fremstiller ikke andres materiell som mitt eget (materiell til forskere, utviklere, skoler og kursledere, etc). Dersom jeg bearbeider andres kurs/undervisnings/opplæringsmateriell, innhenter jeg samtykke fra kursstedet som jeg har skaffet materialet fra.

19. Dersom jeg bruker eller ønsker å benytte andres materiell i mitt kursmateriell, gjør jeg det mot lisens- eller gjengivelsesavtale.

Vilkår

Oppdrag i bedrifter:
Bestilte og bekreftede oppdrag må avbestilles minimum 6 uker før oppdragsdato.

Ved avbestilling i inntil 14 virkedager før oppdragsdato faktureres 50 % av oppdragets beløp.

Ved avbestilling senere enn 14 virkedager før oppdragets start faktureres hele beløpet.

Honoraret utbetales ikke hvis engasjerte uteblir pga. sykdom. CoachTeam er behjelpelig med å skaffe stedfortreder.

Vennligst kontroller at dato, beløp og annen informasjon på ordrebekreftelse er korrekt. Er det noe som ikke stemmer gir du beskjed snarest og senest innen 5 virkedager etter mottatt mail.

Reise t/r og evt opphold (hvis avtalt) tilkommer

Tilgang e-læring Lederskolen
Faktura utstedes sammen med tilgang til e-læring og er forpliktende.

 

Kurs hos CoachTeam as

Påmelding til kurs hos CoachTeam as – House of Leadership as er bindende ved påmelding / bekreftelse og når ordrebekreftelse er mottatt pr mail av kunde. 

Hvis du på forhånd vet at du ikke kan delta på kurset med avholdelsesdato har du disse alternativene:

✔️ Plassen din kan overdras til en kollega i samme foretak helt frem til kursstart. Overdragelse på meldes skriftlig på mail med fullt navn, mobilnummer og e-postadresse på kollegaen for å registrere overdragelsen innen kursstart. 

✔️ Ved skriftlig melding senest 4 uker før kursstart utsette påmelding til neste kurs. 

✔️ Om ingen kan ta din plass, og du ikke ønsker utsette, kan du inntil 14 dager før kursstart få et verdibrev pålydende kursavgift som du kan benytte til våre øvrige tjenester. 

Krav om oppmøte/deltakelse
Våre kurs fordrer 90% deltakelse for å oppnå sertifisering / kursbevis. For evt. å erstatte mangelfull deltakertid, kan ekstraundervisning tilbys iht. egne takster.

Betaling
Faktura for innbetaling av kursavgift sendes deg før oppstart. Kursavgiften skal være innbetalt før kursstart hvis ikke annet er avtalt.

Endringer/forbehold
Vi forbeholder oss retten til å avlyse kurs med for få påmeldte.

Ved for lav oppslutning vil du bli kontaktet for andre tilbud.
Ønsker du ikke dette kan du annullere din påmelding og få pengene refundert.

DNCF
Skroll til toppen