Selvledelse

Hvor god er du til å lede deg selv? Og kan du lede andre når du ikke kan lede deg selv?

Dette kurset handler om en bevisstgjøring rundt dine tankemønstre, din kommunikasjon og dine handlingsmønstre. Vi belyser og bruker teknikker som gjør deg i stand til lede deg selv på en hensiktsmessig måte. Denne forståelsen gjør det enklere for deg å lede, samarbeide og forholde deg til andre mennesker.

Gjennom faglige innspill, diskusjoner, caser og teknikker får du forståelse for hvordan din egen selvledelse kan bli enda bedre. 

Noen av temaene som blir behandlet:

  • Kartlegging og forståelse av egen kommunikasjonsstil og forståelse av andres
  • Hvordan ta ansvar for egne følelser, tanker, adferd og kommunikasjon?
  • Hvordan vite hva som driver deg?
  • Hvordan vite når du skal si NEI og når du skal si JA?
  • Hvordan skape eierskap?
  • Ser du de store linjer eller er du mer opptatt av de små detaljer?
  • Vi går igjennom ulike tillærte programmer vi kjører ubevisst, for å gi oss en mer fleksibel tilnærming til endring
  • Hvordan motivere og inspirere deg selv og andre?

Gjennomføring

Settes opp som bedriftsinternt kurs og skreddersys mht. temaer, caser og øvelser. Kontakt oss for et opplegg som skreddersys til medarbeidernes og bedriftens behov.

Kurset holdes også som nettkurs eller blandet læring nett + kurs.

Les mer på Leder-skolen.no

E-post

Klar for en positiv endring?

Skroll til toppen