Coaching hos oss

Hva innebærer coaching hos CoachTeam?

Hvordan arbeider vi med coaching

Vår modell for coaching, vårt fundament i coaching og i vårt arbeid generelt baserer seg på NLPs grunnverdier og dreier seg i første rekke om et positivt menneskesyn. 

Vi betrakter mennesket gjennom et helhetsperspektiv og vektlegger at mennesket har alle de ressursene, mulighetene og svarene som skal til for å utvikle seg, vokse og nå sine mål og drømmer.

Vi har en eklektisk holdning til coaching. Det vil si at det vi tenker er relevant med hensyn til fagfeltet coaching, og som fungerer i praksis, trekker vi med oss inn i vårt arbeid. “Det beste av det beste”!

Dette innebærer at våre coacher videreutdanner seg innenfor fagområdet, ved å følge utviklingen innenfor coaching og innen tilstøtende fagområder, det være seg Nevrosemantikk, NLP,meta-coaching, psykologi, kommunikasjon, ledelse eller filosofi.

 •  

CoachTeam har spisskompetanse på

 • Ledercoaching
 • Teamcoaching
 • Karrierecoaching
 • Kommunikasjons-og konfliktløsningscoaching
 • Balansecoaching (stressmestring)
 • Identitets-og verdicoaching
 • Powercoaching (prestasjon)
 • Stuntcoaching (hente ressurser)
 • Kreativitescoaching
 • Personligcoaching
 • Samlivscoaching

Prosessmodell for coaching

Vår modell som vi ofte bruker når vi coacher:

1. Etablere kontakt.
Skape tillit, komme på bølgelengde og vise respekt for coachees modell av verden.

2. Motivasjon og erkjennelse hos coachee.
Hva er utfordringen/problemet? Hva er motivasjonen til coachee for å endre/utvikle seg? 
Har coachee eierskap til beslutningen om behovet for coaching?

3. Kartlegging.
Nå-situasjon og ønsket tilstand/mål. Hva ønsker du? Hva er målet ditt med coachingen?

4. Mål og ønsket tilstand.
Konkretisering av mål, delmål og tidsrammer.

5. Verdier, motivasjon og mening.
Avdekke verdier, intensjon og motivasjon, og sjekke om disse står i forhold til målet, eventuelt justere målet i henhold til verdiene.

6. Valg og avgjørelse.
Er coachee villig til å ta ansvar og konsekvenser for valgene sine? Har du bestemt deg for å gjøre det som må til?

7. Handling og utførelse.
Hvordan kommer du til målet? Hvilke konkrete og aktive handlinger må du gjøre for å komme i mål? Hva stopper deg? Hvilke unnskyldninger bruker du?

8. Måloppnåelse, testing og forsterkning.
Hvordan vet du at du er i mål? Hvordan har dette innvirkning på omgivelsene? Hva trenger du ytterligere for å forsterke målet/tilstanden? Hvordan videreføre resultatene ut i fremtiden?

9. Bevis og feiring. 
Konkretisere: Hvordan sette pris på? Hvordan er det annerledes nå? Hvordan feirer du opplevelsen av å være i mål?

Dynamisk modell

Dette er en dynamisk modell, ingen sannhet, og under hele prosessen foregår det en bevisstgjøring hos coachee. Dynamikken i relasjonen understreker behovet for coachens fleksibilitet og evne, til å følge det løpet som er riktig for coachee. Dette fordrer at coachen er bevisst på at også egne personlige forhold kan påvirke prosessen. Vi bruker ofte begrepet å danse med øyeblikket!

E-post

Klar for en positiv endring?

Skroll til toppen