Lederskolen er førstevalget for mange ledere

Ledelse er et valg.
Er du og dine kolleger klare for å utvikle dere faglig og personlig gjennom Lederskolen?
Er dere klar for en mer effektiv lederhverdag og skape bedre resultater?

Målet er å gjøre dere dyktigere til å lede dere selv og andre. Vi lever i en verden som er i konstant endring. For å møte dette kan vi styrke eget lederskap.

Som leder kan du og dine kolleger ta nye steg og vise vei, istedenfor å stå i veien. Dere kan trappe opp eget lederskap og vende blikket mot hvem dere vil være som ledere og hvordan dere vil fremstå.

Slik blir du tryggere i lederrollen

Mange ledere uttrykker behov for å bli tryggere i rollen. Flere har  vært dyktige fagpersoner som har fått lederansvar, ofte uten å få opplæring innen ledelse. Ledere forteller oss at veien blir til mens de går og at de savner mer kompetanse, forståelse og konkrete verktøy.

God forståelse for effektiv kommunikasjon og hvordan møte andre mennesker er essensielt for å kunne lede gjennom andre. Aksept og forståelse for forskjelligheter er avgjørende for psykologisk trygghet og for godt teamarbeid.

Verktøy for å lede i en hybrid hverdag

Lederskolen er et moderne nettbasert opplæringsprogram for utvikling av nye og erfarne ledere i alle type organisasjoner. Lederskolen kan tilpasses din virksomhet, og leveres som ren e-læring eller som en miks av e-læring og samlinger.

Gjennom Lederskolen blir du oppmuntret, utfordret og inspirert til å løfte blikket i en travel lederhverdag – på egenhånd og sammen med dine kolleger.
Som leder kan du og dine kolleger ta nye steg og vise vei, istedenfor å stå i veien. Dere kan trappe opp eget lederskap og vende blikket mot hvem dere vil være som ledere og hvordan dere vil fremstå.

Les gjerne
Dagens Perspektiv intervju med CoachTeam om Lederskolen og blandet læring.

Skroll til toppen