Personlig coaching

For deg som ønsker personlig utvikling og selvledelse

Ønsker du:

 • Å  møte hverdagens utfordringer med indre ro
 • Å finne avklaring i personlige forhold: foreldre, ektefelle/partner, barn,
  og kollega
 • Å få en god dialog med deg selv og andre (både jobb og privat)
 • Å føle deg trygg og sikker på hva du ønsker og vil i livet: “hva er lykke for meg?”
 • Å lære gode teknikker på å formidle tydelig det som er viktig for deg, på en god og konstruktiv måte

Personlig coaching har som mål at du blir på parti med deg selv.

 • Coaching setter fokus på nåtid og fremtid
 • Coaching er løsnings- og mulighetsorientert
 • Coaching har som grunntanke at det er deg selv som har ressursene
 • Coaching kan hjelpe deg til å aktivisere og oppdage alle dine muligheter
 • Coaching kan gi deg nye handlemåter og bidra til at du kan utnytte ditt fulle potensiale

For at du skal oppnå et godt resultat setter coachingprogrammet fokus på:

 1. Tolkninger av verden og andres handlinger
 2. Bevisstgjøring av egne behov
 3. Bevisstgjøring av hvordan du formidler egne behov og synspunkter
 4. Hvordan oppnå at andre hører og respekterer det du sier
 5. Eie egne følelser og ikke la andre styre hvordan du har det

Utgangspunktet for denne prosessen er å ta tak i dine følelser og opplevelser. Følelsene er det indre barometer som forteller hvordan vi har det og gir mulighet for endringer.

Form: en-til–en coaching med gode spørsmål, øvelser, oppgaver.
Varighet: 6 x ca 1,5 time over ca 3-6 mnd.
Ved behov: telefon- og e-post kontakt mellom hver time.

E-post

Klar for en positiv endring?

Skroll til toppen