4MAT Spill hverandre gode

Spill hverandre gode med 4MAT

God kommunikasjon resulterer i at mennesker føler seg forstått, akseptert og hørt – og det skaper motivasjon, trivsel – og i høy grad bedre resultater. Dette er essensielt i en til en relasjoner og i team, og det er viktig for en leder å legge til rette for god kommunikasjon og godt samarbeid.

4MAT er et konsept for:

 • ledelse og lederutvikling
 • team- og teamledelse
 • organisasjonsutvikling
 • formidling, veiledning og undervisning

Dra nytte av forskjellighet i team

Med 4MAT™-metoden i ryggsekken vil ledere og team arbeide strukturert med å forbedre og utvikle samarbeid og kommunikasjon.

Å forstå atferdstiler hjelper både leder og medarbeidere til effektiv kommunikasjon.

 • Å vite hvor folk er mest komfortable hjelper oss til å lytte.
 • Å ha innsikt i mennesker forskjellighet skaper en felles referanseramme for teamet.
  Det skaper grobunn for psykologisk trygghet og effektive team
 • Å respektere ulikheter er utgangspunktet for reell dialog.
 • Å forstå din foretrukne atferdstil gir deg kontroll over den personlige dialogen.

Personlig lederplattform

Ledere har en «personlige lederplattform» for sin funksjon som leder og står daglig overfor valg og beslutninger. Å kjenne til sine styrker, forstå sin foretrukne lederværemåte, lederstil– er viktig for å dyktiggjøre seg som leder. En leder har behov for å forstå, ikke bare sine personlige styrker og sin foretrukne lederstil, men også hva slags stil som best når fram til medarbeidere eller samarbeidspartnere.

4MAT konseptet inkluderer blant annet

 • Kartleggingsindikatorer for lærestil, lederstil, kommunikasjonsstil, undervisningsstil og hjernens innflytelse på menneskers måte å oppfatte og behandle kunnskap på.

Du lærer å forstå deg selv, andre og å se egenskaper ved mennesker som er forskjellige fra deg i et nytt lys

 • Verktøy for planlegging og gjennomføring av teamutvikling og veiledning.
 • Prosessverktøy for konflikthåndtering, drift og gjennomføring av utviklingsprosesser

 

4MAT, den naturlige læringssirkel

CoachTeam er lisensiert som 4mat trenere og anvender ofte 4mat prosessmodellen i team og lederutvikling. 4MAT™ metoden er utviklet av Dr. Bernice McCarthy i 1979.

4MAT™ er en internasjonalt meget anerkjent prosessmodell og bygger på grunnleggende og velkjente teorier innenfor læring, psykologi og hjerneforskning. Metoden anvendes hele verden av personer og virksomheter.

Her er kort beskrivelse av de ulike preferanseprofilene:

Grunnleggende lære- og kommunikasjonsprofil

LTM (Learning Type Measure) profilanalyse er den grunnleggende profilanalysen. Den gir et klart og lettfattelig bilde av individets foretrukne lærings- og kommunikasjonstil. Hensikten er å gi økt selvinnsikt, skape refleksjon, se styrker og utviklingsmuligheter i samspill med andre – for eksempel gjennom teamarbeid, ledelse og kommunikasjon.

Hjernemodus profil

HMI (Hemispheric Mode Indicator) Analysen gir innsikt i hvordan hjernen påvirker måten vi oppfatter, behandler, kommuniserer og formidler ny kunnskap på.
Resultatet fra denne analysen sammenlignes med LTM eller LBI, og gir dermed en ekstra dimensjon til området det jobbes med, for eksempel læring, ledelse eller kommunikasjon.

Lederstil profil

LBI (Leadership Behavior Inventory)
For ledere anbefaler vi denne profilanalysen i tillegg til LTM og HMI. Lederstilen er mer tillært enn den grunnleggende lærestilen til en person. Lederstil indikatoren fokuserer på den enkeltes styrker og utviklingsområder som leder. Hensikten er å skape innsikt i hvordan disse preferansene påvirker den daglige ledelsen på godt og ondt, og gjennom denne innsikten å gi lederen muligheten til å ta mer bevisste valg i rollen som leder.

Hvordan kan dere konkret jobbe med 4MAT?

Vi skreddersyr dager hvor vi benytter 4mat til å se teamets styrker etc. I forkant sender vi ut de valgte profiler for deretter å benytte disse i samlingen. Vi anbefaler minimum en dag (gjerne digital) for deretter å ha en 4 timers workshop i etterkant.
Her er noen temaer som kan inspirere

Vi er forskjellige – og hurra for det!

Perfekt verktøy for å styrke teamet ved å sette fokus på styrker og utviklingsområder. Vi sammenlikner profiler, bruker teamoverlay og ser hvordan forskjelligheten teammedlemmer imellom kan brukes positivt. Aksept og forståelse for forskjelligheter er avgjørende for psykologisk trygghet og for godt teamarbeid.

Hvordan bedre vår kommunikasjon internt?

Vi ser på styrken i ulikheter og hvordan dette gir seg utslag i vår kommunikasjon og våre behov. Vi har spesielt fokus på hvordan planlegge, gjennomføre og evaluere de gode møtene for å få med alle.

Hvordan bedre vår kommunikasjon eksternt?

Når vi forstår egne preferanser og hvordan våre automatiske mekanismer stort sett velger de enkleste, og dermed nødvendigvis ikke de beste, løsningene for oss kan vi snu fokus og konsentrere oss om å møte våre kunder, samarbeidspartnere etc med deres språk

E-post

Klar for en positiv endring?

Skroll til toppen