4MAT sertifisering

4MAT – preferansesystemet som tydeliggjør kommunikasjonen 4MAT – forstå deg selv og dra nytte av forskjellighet. 4MAT er et konsept for undervisning, ledelse, team- og organisasjonsutvikling. Et supert ledelses og HR verktøy.

4MAT Mastering Training Design, sertifiseringskurs

Varighet: 3 dager
Oslo:  Tirsdag 25 mars tom torsdag 27 mars 2025
Kl 0900 – 1600, 

Påmelding: Send mail til [email protected]
Minimum 8 deltakere

Sted: sentralt Oslo 
Pris: 20500,- inklusiv kursmateriell og preferanseprofiler

4MAT er et praktisk og enkelt ledelse-, team- og organisasjonsutviklingsverktøy

Erica Grunnevoll gir deg i denne videoen en kort introduksjon i 4MAT preferansesystem

Læring – den naturlige prosessen

Det er fire grunnleggende måter mennesker oppfatter og prosesserer informasjon på. 4MAT kaller det læringsstiler. Du vil finne ut hva din egen læringsstil er, og du vil oppdage hvordan du kan motivere og engasjere alle i en gruppe, hver gang – ved å bruke 4MAT prosessen.

Innsikt i 4MATs læringsstiler skaper for mennesker som arbeider sammen en felles referanseramme, et utgangspunkt som skaper grobunn for mer dynamikk i utvikling, kommunikasjon og læringssituasjoner.

Samarbeid – deg og teamet

Hvordan foretrekker du å tilegne deg ny kompetanse? Hva har du bruk for når du ønsker å maksimere dine styrker i en arbeidssituasjon, i et møte og en læringssituasjon? Oppdag hvordan du lett kommuniserer og skaper optimale resultater sammen med mennesker som har en annen læringsstil enn deg selv.

Kommunikasjon – deg og andre

Å forstå lærestiler hjelper oss i effektiv kommunikasjon. Å vite hvor folk er mest komfortable hjelper oss til å lytte. Å forstå tilnærminger som både vil roe og utfordre folk er en kraftfull evne, spesielt når den anvendes med mildhet og høflighet. Å øve på kunsten reell dialog er essensielt.

Respekt og glede over ulikhetene mellom deg selv og andre, er et overordnet mål for god kommunikasjon. Resultatet er kontroll over den personlige dialogen og livslang læring

Å leve i kommunikasjonssirkelen er å stadig forbedre egen evne til å kommunisere på en god og tillitskapende måte.

Ledelse – den viktige balansen

Det er fire avgjørende ledelsesfunksjoner som skal være i balanse for å oppnå en sunn og solid ledelsesplattform. Det interessante er at det er nærmest umulig å finne nettopp disse fire ledelsesfunksjoner som utviklende styrke i en og samme person! Hva er din lederstil, og hvordan styrker du dine andre ledelsesfunksjoner?

4MAT brukes i organisasjonen som en felles forståelsesramme i forhold til utvikling generelt sett, eller som et spesifikt verktøy i forbindelse med et utvalgt område, f.eks.: Ledelse, salg og service, kommunikasjon, samarbeid m.v.

4MAT™ metoden er utviklet av Dr. Bernice McCarthy i 1979, og etter det kontinuerlig videreutviklet. Det er en prosessmodell for å sikre utvikling, samhandling og kommunikasjon på en måte som:

 • forankrer ny kunnskap til tilhørere
 • sørger for relevant informasjon og kunnskap
 • utvikler lederskapsstrategier
 • tilbyr mulighet for øving
 • tillater en kreativ bruk av det som er lært

4MAT™ er en internasjonalt anerkjent prosessmodell som anvendes i hele verden av personer og virksomheter som arbeider profesjonelt med utdanning, undervisning og ulike typer av formidling, veiledning og coaching.

I kurset vil du få anledning til å bruke 4MAT™ Lærestilsindikator (LTM) og Hjernemodusindikator (HMI) for å bli bedre kjent med egen lærestil og tilnærming til nye kunnskaper.

Med 4MAT™-metoden i ryggsekken vil ledere og team arbeide strukturert med å forbedre og utvikle en rekke områder, så som:
Læring – verktøy for å utløse kraftige potensialer, hos medarbeidere og ledere i virksomheten
Kommunikasjon – verktøy til samtale, formidling og undervisning
Ledelse – verktøy og metode for den daglige ledelse, personalutvikling og rekruttering
Service – 4MAT™ organiserer service og sikrer den rette kvalitet

Vi har alle våre preferanser, helt ned til hvordan vi lærer nye ting. Å forstå vår foretrukne lærestil og vår måte å samhandle med omverden – er sentralt i det å være et effektivt teammedlem.

Teammedlemmer har behov for å forstå, ikke bare sine egne preferanser for hvordan de forstår, lærer og kommuniserer, men også hva slags stil som når fram til andre teammedlemmer eller samarbeidspartnere.

4MAT MTD er en internasjonalt anerkjent utdanning. Du får med 4MAT MTD innsikt i læringsstiler, hjernens innflytelse på menneskers måte å oppfatte og behandle kunnskap på, og innsikt i en helt unik undervisningsmodell som gjør det mulig å engasjere og motivere alle mennesker likeverdig.

Etter sertifisering får du rett til å anvende 4MAT Lærestilsindikator og Hjernemodusindikator i egen eller andres virksomhet. Som deltaker mottar du etter endt kurs sertifikat ”Certified 4MAT MTD”.
Konseptet inkluderer blant annet:

 • kartleggingsindikatorer for lærestil, lederstil, kommunikasjonsstil og undervisningsstil
 • verktøy for planlegging og gjennomføring av undervisning og teamutvikling
 • hjelpemidler til å gjennomføre bevisstgjørings- og endringsprosesser
 • kurs som støtte til ulike utviklings- og omstillingsprosesser

Sertifisering som ”Certified 4MAT MTD” gir deg mange muligheter!

 • Selge og bruke profiler, finnes i både online og papirformat (lærestil, lederstil, undervisningsstil og kommunikasjonsstil)
 • Muligheter for design av 1 dags kurspakker i egen virksomhet
 • Muligheter for å delta i egne Masterklasser – workshops for MTD-sertifiserte med egne og varierende agendaer innen 4MAT

CoachTeam er lisensiert som 4MAT trenere og anvender ofte 4MAT prosessmodellen i team og lederutvikling. Den gir innsikt i læringsstiler, hjernens innflytelse på menneskers måte å oppfatte og behandle kunnskap på, og innsikt i en helt unik pedagogisk modell som gjør det mulig å engasjere og motivere alle typer likeverdig i samtaler, i møter, i veiledning, i trening eller undervisning.

CoachTeam samarbeider med 4MAT.dk. Se deres korte 4MAT intro videoer:
Introduksjon til Læringsstiler og Introduksjon til undervisningsmodell

Jeg jobber også med andre kartleggingsinstrumenter, for eksempel MBTI og Hogan Assessment System, som er mer avanserte enn 4mat. Det er nettopp det at 4mat er så enkelt å trekke frem, så lett å forstå, og at det kan brukes som et prosessverktøy, som gjør det veldig interessant. Å ha 4mat modellen under huden, gjør at mine møter, presentasjoner og dokumenter får en bedre oppbygning og dermed høyere kvalitet.

Nan Rogstad, Ass. daglig leder for SMARTservice Norge, siv.økonom, DNCF sertifisert Coach

Hei Erica
Tusen takk for et utrolig godt og lærerikt kurs. Og ikke minst takk for alle dine eksempler, demonstrasjoner og faglige dybde. Jeg fikk følelsen av at du var oppriktig interessert i at vi skulle lære og forstå.

Unni Flengsrud Oustad, HR-Forretningsutvikling, Kong Arthur AS

Jeg opplevde 4MAT- kurset som et meget lærerikt kurs som ble gjennomført på en inspirerende og uformell måte. Jeg fikk innføring og trening i et godt rammeverk som jeg vil bruke for å lage opplæring som tar hensyn til hver av de ulike læringsstilene og våre to hjernehalvdeler.

Monica Lilleland, senior rådgiver kompetansesystem, SpareBank 1


Flere 4MAT kurs kan bestilles som bedriftsinterne kurs. Kontakt oss på [email protected], eller tlf. 400 04 500. Les mer om 4MAT

Kurset er godkjent av Den Norske CoachForening som vedlikeholdsaktivitet med 6,5 timer pr dag, ref resertifiseringkrav for DNCF sertifiserte coacher. 

4MAT – lær 4 kommunikasjonformer på en dag
Kjenn din preferanse og vit hvordan du kan kommunisere til forskjellige mennesketyper,

Høyprestasjonslæring
Om lærestiler, kommunikasjon og utvikling

Kommunikasjon for effektivt samarbeid
Om effektive budskap som når frem

Konfliktløsning for gode løsninger
Om hvordan skape gode løsninger

Kundeservice for bedre resultater
Om å skape kundelojalitet

Medarbeiderskap og engasjement på arbeidsplassen
Om engasjement for bedre resultater

Ledelse for Lærende Organisasjoner
Om å legge til rette for god organisering

Teamutvikling og ledelse av suksessrike team
Om hvordan skape suksessrike team

Mestring av kurs- og prosessdesign
Om hvordan utvikle god undervisning og gode prosesser (3 dager – 18 timer).

E-post

Klar for en positiv endring?

Skroll til toppen