Karrierecoaching

For deg som ønsker karriereutvikling

Ønsker du:

 • Å gjøre noe nytt?
 • Å videreutvikle deg i jobben din?
 • Å starte for deg selv?
 • Å finne ut hva som gjør at du mistrives på jobb?
 • Å fokusere på det som motiverer og inspirerer deg?
 • Å være offensiv i omstillingsprosessen på jobb?
 • Å markedsføre og selge din kompetanse og unikhet?

Da kan du med stor fordel benytte karrierecoaching. Hvis du er dyktig nok til å klare å leve av en jobb du mistrives eller er utrygg i, er du skarp nok til å klare det på annen måte. Du trenger ikke bli hvor du er og være ulykkelig. Dersom du gjør det bra på ett område, vil du gjøre det bedre i et arbeid du liker. Karrierecoaching hjelper deg til å finne din plass.

 • Coaching setter fokus på nåtid og fremtid
 • Coaching er løsnings- og mulighetsorientert
 • Coaching har som grunntanke at det er deg selv som har ressursene
 • Coaching hjelper deg til å aktivisere og oppdage alle dine muligheter
 • Coaching gir deg nye handlemåter og bidrar til at du utnytter ditt fulle potensiale

For at du skal oppnå et godt resultat setter karrierecoaching fokus på:

 • Erkjennelse av nå-situasjonen
 • Hva ønsker du, og hva hindrer deg i å nå dine ønsker?
 • Hva er dine styrker og hvordan utnytte ditt fulle potensiale?
 • Hva er din jobbmotivasjon?
 • Hvordan utvikle mestringsstrategier for endring?
 • Hva er mot og hvordan finne ditt mot?
 • Hvordan finne dine verdier?
 • Hvordan skape nok trygghet og utholdenhet i utrygt terreng til at endring er mulig?
 • Hvordan finner du riktig posisjon, å være velgende kontra å være offer?
 • Hvordan selge deg selv, skrive søknad, hva er viktig i intervjuet?

Form: en-til–en coaching med gode spørsmål, øvelser, oppgaver.
Varighet: 6 x ca 1,5 time over ca 3-6 mnd.
Ved behov: telefon- og e-post kontakt mellom hver time.

E-post

Klar for en positiv endring?

Skroll til toppen