Salg og kundebehandling

Si det så det selger!

Si det så det selger!
Har du noen gang lagt merke til mennesker som på forbløffende måte får gjennomslag for sine ideer og tanker ved salg, forhandlinger og konfliktsituasjoner?

Tilsynelatende har disse menneskene medfødte egenskaper som gjør dem i stand til å oppnå de utroligste resultater gjennom sin kommunikasjon.

Eller forholder det seg kanskje litt annerledes? At du også har disse egenskapene og kan ta dem i bruk nå, nettopp for å oppnå dine resultater? Gjennom kurset “Si det så det selger!”, viser vi deg trinn-for-trinn hvordan den gode kommunikasjonen oppstår og avslører teknikker og metoder som de beste bruker.

På hvert trinn får du trening i metodene og gjør dem til en del av deg selv, slik at du også får gjennomslag for dine ideer og tanker.

Vi jobber med løsningsorienterte, kreative og bevisstgjørende prosesser, og gir hver enkelt deltaker forståelse for og kunnskap om effektive virkemidler og verktøy.

Målgruppe:

“Si det så det selger!” er for deg som jobber med salg, forhandling og konflikthåndtering. Du vil oppleve at du kommuniserer med gjennomslagskraft og blir enda bedre til å skape gode relasjoner.

Kommunikasjon og kontaktskapende evner.

Du lærer deg hvordan du:

 • Skaper et godt førsteinntrykk
 • Skaper tillit
 • Kommer på bølgelengde med kunden
 • Er interessert i stedet for interessant
 • Bedre forstår kundens situasjon og modell av verden
 • Skaper gode relasjoner
 • Kommuniserer med gjennomslagskraft

Den motiverte selger

 • Salgsprosessen
 • Selgerrollen
 • Hva skaper motivasjon?
 • Hvilken kompetanse må en selger ha for å lykkes?
 • Avslutte salg
 • Oppfølging

Positivt salg

 • Selvledelse, hvordan motivere seg selv
 • Gode mål, å sette (salgs) mål med mening
 • Fra visjon til virkelighet, hvordan omsette salgsmål til resultater
 • Effektiv salgsplanlegging, bruk av tid som ressurs

“Si det så det selger!” arrangeres som en workshop med interaktiv deltakelse og skreddersys til den enkelte bedrift som bedriftsinternt kurs.

Kontakt oss på tlf. 400 04 500 eller e-post.

Kundebehandling av 1. klasse!

God service kan være den positive måten du forventer å bli behandlet på, eller god service kan være en enda mer positiv måte å bli behandlet på enn det du ventet deg. Ypperlig service kan sies å være den positive differansen mellom opplevelse og forventning.

Mål:

Lyst på en annerledes, underholdene, lærerik og praktisk kursdag? Kurset er lagt opp som en inspirasjonsdag, positiv og motiverende for den enkelte deltaker. Dere får konkrete og praktiske tanker og tips på  hvordan dere skaper den positive differansen mellom opplevelse og forventning hos kundene, gjestene eller brukerne deres.

Hvorfor servicekurs:
Og hvorfor i det hele tatt yte førsteklasses service? Først og fremst fordi dere møter mennesker akkurat som dere selv. Og mennesker trenger og fortjener å bli møtt som subjekter, ikke som objekter.

I tillegg:

 • Service øker opplevd kvalitet av produktet
 • Skaper positiv omtale! I snitt forteller vi om god service til 3 personer
 • Skaper gjensalg!
 • Godt arbeidsmiljø og gode holdninger

Fokusområder:

 • Hvordan skape god kontakt med ulike mennesker
 • Kommunikasjon som gir positiv effekt
 • Kroppsspråk som spiller på lag
 • Stemmen og tonefall er ditt, ta kontrollen!
 • Velvilje og grensesetting
 • Fra ensporet serviceyter til kreative, mangfoldige og fleksible serviceevner
 • Hvordan møte og håndtere forskjellige mennesketyper
 • Tips på å roe andre mennesker ned
 • Triks for å ta kontroll over egne nerver
 • Den positive differansen mellom forventet service og opplevd service
 • Det er lov å trives med seg selv og andre

Gjennomføring:
Humor og gjenkjennelse, uhøytidelige fellesøvelser, plenumsdrøftinger, gruppevise diskusjoner.

Settes opp bedriftsinternt. Ta kontakt med oss slik at vi sammen kan finne tid og sted. Tlf 400 04 500 eller e-post [email protected].

E-post

Klar for en positiv endring?

Skroll til toppen