4MAT Profilanalyser

Typologi og prosessmetode i samme verktøy

4MAT består av både en prosessmetode, visualisert av et prosesshjul, og en typologi basert på fire grunnleggende typer og deres foretrukne læringsstiler.

I tillegg er både prosessmetoden og typologien knyttet til kunnskap om hvordan vår bruk av hjernen har innflytelse på måten vi oppfatter, behandler, lærer, kommuniserer og videreformidler kunnskap.

Online profilanalyser

LTM-profilanalyse (læringsstil)

LTM (Learning Type Measure) profilanalyse er den grunnleggende profilanalysen. Den gir et klart og lettfattelig bilde av individets foretrukne lærings- og kommunikasjonstil. Hensikten er å gi økt selvinnsikt, skape refleksjon, se styrker og utviklingsmuligheter i samspill med andre – for eksempel gjennom teamarbeid, ledelse og kommunikasjon.

HMI-profilanalyse

HMI (Hemispheric Mode Indicator) Analysen gir innsikt i hvordan hjernen påvirker måten vi oppfatter, behandler, kommuniserer og formidler ny kunnskap på.

Resultatet fra denne analysen sammenlignes med LTM eller LBI, og gir dermed en ekstra dimensjon til området det jobbes med, for eksempel læring, ledelse eller kommunikasjon.

LBI profilanalyse (Lederstil)

LBI (Leadership Behavior Inventory)
For ledere anbefaler vi denne profilanalysen i tillegg til LTM og HMI. Lederstilen er mer tillært enn den grunnleggende lærestilen til en person.

Lederstil indikatoren fokuserer på den enkeltes styrker og utviklingsområder som leder. Hensikten er å skape innsikt i hvordan disse preferansene påvirker den daglige ledelsen på godt og ondt, og gjennom denne innsikten å gi lederen muligheten til å ta mer bevisste valg i rollen som leder.

I tillegg tilbyr 4MAT profilanalyse til elever og studenter:

SLP – profilanalyse (for skoleelever/studenter)

SLP (Student Learning Preferences) Profilanalysen er utviklet for elever fra 12 år. Analysen er et flott verktøy for å involvere elever og studenter i samtaler om hvordan de lærer best. Likeledes er analysen en uvurderlig ressurs for læreren og ikke minst for foreldrene i forhold til for eksempel leksehjelp.

E-post

Klar for en positiv endring?

Skroll til toppen