Coaching i praksis

Coaching i praksis – roller og ansvar.

Coaching er en dynamisk, positiv og målrettet prosess mellom coach og coachee. Coaching har hovedfokus på nåsituasjonen, aktiv handling og fremtid i et gitt tidsperspektiv. 

Under hele denne prosessen vil det foregå en bevisstgjøringsprosess hos coachee. Det betyr at coachens rolle er å være fleksibel og følge det løpet som er riktig for coachee på forskjellige stadier i prosessen. I all coaching og arbeid med mennesker er vi opptatt av å være fleksible og vise respekt for det coacheen opplever, og å tilpasse oss dette fortløpende.

Under har vi laget en oversikt over det vi ser som tydelige roller og ansvar i en coachingprosess
Coach (fasiliterer prosessen) Coachee (den som blir coachet)
Formål Frigjøre coachees potensial i forhold til hans mål med coachingen. Formålet er å skape varig, positiv forandring og vekst. Ønsket om et harmonisk/bedre liv innenfor forskjellige områder, jobb, privat etc. Finne sine sanne verdier, ønsket om å utvikle seg og vokse som menneske, videreutvikle evner og ferdigheter mm.
Relasjon Likeverdig, støttende og frivillig. Likeverdig og frivillig (derav navnet coachee).
Målsetting Gjennom fokus på muligheter, ressurser, verdier, læring og resultater, skape innsikt og bevisstgjøring som gir grunnlag for handlinger til å nå coacheens mål. Nå mål, drømmer, utvikling/vekst, selvrealisering, atferdsendring, oppnå balanse, bevisstgjøring, forbedre kommunikasjonsferdigheter, konfliktløsning, hjelp til veivalg mm.
Prosess Ansvar for oppfølging og fremdrift ved hjelp av metoder og teknikker. Ansvarliggjøre coacheen for egen utvikling. Positiv forpliktelse for egen utvikling/vekst og gjennomføring av avtalte øvelser og trening mot ønsket mål.
Fokus Nåtid og fremtid:
  • hva er nåsituasjonen?
  • hvordan vil du ha det i
  • fremtiden ?
  • hva er målet ditt?
  • hvorfor vil du ha akkurat det målet?
  • hvordan kommer du dit?
  • hva stopper deg?
  • hvilke hindre dukker opp underveis?
  • hva er beviset ditt for å ha nådd målet?
  • hvordan vet du at du er i målet?
Fremtidsrettet for å lære/oppdage å se muligheter, finne motivasjon, egne svar mening og måloppnåelse.
Aktivitet Dynamisk og aktivt samspill/ sparringspartner. Utfordrer coachee spesielt på «hvordan»? Aktivt samspill som også bidrar til å gi coachen ny innsikt og lærdom.
Tidsbruk Avtalt tidsramme med krav til resultater og måloppnåelse (3-6 mnd.). Avtalt tidsramme med krav til resultater (3-6 mnd.).
E-post

Klar for en positiv endring?

Skroll til toppen