Coachende Lederskap - et to dagers kurs spekket med praktiske verktøy

To-dagers intensiv kurs med lærdom du umiddelbart kan ta i bruk.

Et to-dagers kurs innen coaching, kommunikasjon og selvledelse for deg som ønsker en coachende lederstil, vekst og utvikling!

“Things do not change; we change.”

En av de mest kraftfulle ferdighetene du kan ha er evnen til å kontrollere din egen respons til mennesker og hendelser omkring deg. Å ha denne kontrollen vil vi påstå er grunnmuren i det å oppnå mål og skape gode relasjoner. Din evne til å styre reaksjonene dine påvirker hva du gjør og hvordan du gjør det. Det igjen påvirker sluttresultatet.

Nevro-Lingvistisk Programmering, eller NLP, utforsker hvordan vi tenker, føler, reagerer og handler. NLP utforsker vårt ”indre kart” (språk) som vi bruker for å tolke det vi opplever. NLP er studiet av menneskelig kommunikasjon og menneskelig dyktighet. Teoriene og teknikkene hjelper deg å forstå eksakt hva som får noen mennesker til å lykkes, og gir deg praktiske verktøy slik at du kan gjøre det samme. Ved å bruke NLP får du et mer bevisst forhold til hva du gjør, og hvorfor og hvordan du gjør det du gjør. På den måten blir du bedre i stand til å nå målene dine.

NLP-teknikker er enkle å forstå og enkle å bruke, og dermed kan du raskt komme i gang med å ta dem i bruk. Når du ser livet annerledes, opplever du livet annerledes! Alle situasjoner i livet består av et ”sammensurium” av mennesker, opplevelser, tanker, følelser, handlinger og interaksjoner. Med NLP vil du begynne å se de ulike enkeltelementene i hver situasjon, slik at du kan vurdere hvilke av dem som fungerer for deg og hvilke som ikke gjør det. Og enda viktigere: Du blir i stand til å forandre det som ikke virker for deg. Med andre ord blir du i bedre stand til å styre din egen fremtid! NLP-teknikker er basert på antakelsen om at du allerede har alle de indre ressursene du trenger.

Disse teknikkene gir deg muligheten til å velge en følelsesmessig eller mental tilstand og holde på den – så lenge du vil, når du vil og hvor du vil. Mange mennesker har vanskeligheter med å holde på tilstander av fokus og konsentrasjon, selvsikkerhet, entusiasme, inspirasjon, motivasjon og åpenhet for læring. Teknikker gir deg enkel tilgang til disse ulike tilstandene. 

Tanketrening

 • Fokuser på riktige saker
 • Løs problemet, tenk i nye baner

Kommunikasjonstrening

 • Fremgangsrik kommunikasjon
 • Tydelige svar får du med rette spørsmål

Atferdstrening

 • Fra tanke til handling
 • Vinnende vaner

Ledertrening

 • Styrk deg selv for å lede andreI løpet av dette to-dagers programmet introduseres coachingferdigheter innen Nevrolingvistisk programmering (NLP) og Coaching, og starter deg på en spennende læringsreise.

Etter Coachende Lederskap vil du sitte igjen med:

 • En avansert kommunikasjonsmodell for knivskarp kommunikasjon
 • Gode lytteferdigheter, det magiske i å høre hva som ikke blir sagt
 • Kommunikasjonsferdigheter til å skape suksess
 • Spørsmål som skaper dyptgripende endring
 • Hvordan hente frem ulike perspektiver for å se ulike vinklinger

Du vil se at NLP-teknikker kan skape kraftfulle resultater og endringer både i ditt personlige og profesjonelle liv.

Selgere: Raskt bygge relasjoner basert på tillit. Forstå hvilke ord som fungerer best for ulike kunder. Snu innvendinger til forståelse. Få kunden til å føle seg bra og ønske mer. Ta kontroll og balansere livet ditt. Modellere andre toppselgere.

Foredragsholdere, trenere, lærere: Få umiddelbar oppmerksomhet fra ditt publikum. Få respekt fra elevene dine. Bruke ulike former for undervisning. Inspirere til læring. Undervise mer effektivt ved hjelp av historier og metaforer. Kommunisere tydelig og enkelt.

Ledere og gründere: Møte utfordringer med kreativitet. Motivere ansatte og sette dem i stand til å ta bedre beslutninger. Skape sterkere teamfølelse. Evaluere situasjoner og velge løsning raskere og med større selvtillit.

Rådgivere, konsulenter og coacher: Bruke de mest effektive prosessene for endring. Å raskt kunne endre klientens perspektiv for å forbedre hans/hennes tilstand. Forstå uhensiktsmessige strategier. Bistå klienten i å skape raske resultater.

Artister og idrettsutøvere: Modellere de beste mer effektivt. Skape et vinnende tankesett. Skape fokus og selvtillit i situasjoner det er viktig å prestere. Fjerne tvil. Visualisere suksess mer effektivt og med større klarhet.

Som du ser har det lite å si hva du gjør eller hva du ønsker å utrette: Du kan gjøre det bedre med teknikkene og kunnskapen du får fra NLP. Resultatet er et rikere liv! 

E-post

Klar for en positiv endring?

Skroll til toppen