Endring

Hvordan møter du omstillinger og endringer? Omstillinger og endringer er konstante. Så hvordan forbereder du deg?
Bob Dylan har beskrevet det enkelt i sangen  «The times they are a changin’».
Her synger han: «You better start swimmin’ or you sink like a stone.
Det er rett på sak det.

I forandringens tegn!
Hvordan er det med din omstillingsevne?
Hvordan forberede seg best mulig for å møte fremtidens forandringer?

Fremtiden er det eneste sted vi kan gå til, handlingskompetanse i endringens verden
Mennesker kan endring
Hvordan møter vi omstillinger og endringer?
Mestre å slippe det som har vært. 
Fortid skal vi lære av, ikke være fanget av

Når endringer føles trygt
Hvordan skape trygghet i utrygt terreng?

Skap positive endringer
Gå for seier
Din kraft og vilje utgjør forskjellen

Visst kan du endring!
Våg å tro på deg selv
Hent frem dine egne ressurser
Erfaringer er den viktigste kilden til læring og bevisst kompetanse

Når uventede ting skjer
Kriser
Hva nå?
Hvordan forholder vi oss?
Hva skjer?

Du er velkommen til å lese våre små artikler:  I forandringens tegn og Hvordan forberede sg på omstillinger og endringer?
Se vår video: Survivor Syndrome etter nedbemanning

Skroll til toppen