Bærekraftig kommunikasjon og samhandling

Fra jeg- til vi-orientert innstilling.
God kommunikasjon og samhandling i fire retninger; overfor kunder, teammedlemmer, ledere og ansatte

Hvordan skape og vedlikeholde en bærekraftig kommunikasjon og samhandling? Å gå fra silotankegang til samhandling og helhetstenkning er hovedfokus for dette kurset.

Velg mellom bedriftsinternt dagskurs, nettkurs eller som en miks av e-læring og fysiske eller digitale samlinger.

Målgruppe:

Ledere, prosjektledere eller teammedlemmer som vil løfte kommunikasjon og samhandling i ulike deler av virksomheten. Dere har gjerne flere kritiske stafettpinnevekslinger og vil bryte ned silotankegang og fremme helhetstenkning. Dere er mennesker og team som ønsker å ha positiv innflytelse på deres omgivelser.

Hva får du med deg?

 • Forståelse for hvordan du bruker din innflytelse positivt for å invitere andre til endring
 • Verktøy for å se kommunikasjonsvansker og samarbeidsproblemer fra et annet perspektiv, slik at du kan skape nye handlingsrom for deg selv og andre.
 • 3 viktige spørsmål du og ditt team kan stille hver dag. Spørsmål som beriker resultater og effektivitet, konkurransekraft, kundetilfredshet, og arbeidsmiljø.
 • Verktøy og rammeverk for å bryte ned silotenkning og tenke helhet i gjennomføring
 • Hands- on forståelse og mestring av de verktøyene og modellene du lærer, da kurset er praktisk rettet.
 • Korte inspirasjonshistorier og eksempler på hvordan andre bedrifter og personer har brukt de modellene du nå skal lære, og hvilke resultater det ga dem.

Hva kan du bruke læringen til?

 • Personlig utvikling – oftere være den beste versjonen av deg selv
 • Bedre relasjoner og kommunikasjon – hjemme og på jobb
 • Lederutvikling – å være en leder med positiv innflytelse, som andre mennesker vil følge og arbeide sammen med
 • Fundament og rammeverk for å skape en samarbeidende og bærekraftig bedrifts- og ledelseskultur
 • Effektivisering og kostnadsbesparelser
 • Skape konkurransekraft – rekruttere, beholde og utvikle nødvendig kompetanse i bedriften

Temaer vi arbeider med:

 • Kilden til positiv innflytelse (overfor enkeltpersoner og andre team/avdelinger/leverandører)
 • Innflytelse i praksis – bidra til at ting går bra for teamet/organisasjonen, samt hvordan invitere andre til endring
 • Integritet i rollen vår – selvforståelse og mental lean
 • Samarbeid – å skape nye handlings- og mulighetsrom i samarbeidsrelasjoner
 • Hvordan møte krevende personer, og sørge for bærekraftige løsninger
 • Identifisere faglige-, tidsmessige- og økonomiske besparelser gjennom et spesielt fokus i fire retninger
 • Helhet og samhandling i praksis hos oss
 • Eierskap og ansvar – fokus ved rapportering, møter og ledelse som fremmer god dynamikk, tydelighet og effektivitet

Gjennomføring:

Du får læring og forståelse gjennom presentasjon av teorier, videosnutter, historiefortelling, praktiske oppgaver, gruppediskusjoner og individuelt arbeid.

I etterkant av kurset tilbyr vi  oppfølging med 1:1 coaching for dem som ønsker det.

Kurset arrangeres som en en eller to-dagers bedriftsintern workshop.

Formater:

Interaktive varianter  kan holdes over en halv dag, hel dag eller to dagers, som er fullversjonen. Vi kan også levere en versjon som foredrag.

Kursleder:
Marga Dijkman

Les mer om kurslederne i CoachTeam her

E-post

Klar for en positiv endring?

Skroll til toppen