Kommunikasjon

Gi dere selv et løft gjennom inspirasjonsforedrag om kommunikasjon. Kommunikasjon handler om å forstå og bli forstått. Communicare betyr noe så enkelt som å “gjøre felles”. Så enkelt, så vanskelig, så gøy! Nedenfor finner dere noen få forslag på titler:

Kommunikasjonens magi

 • Visst er det gøy å få kontakt
 • Visst er det gøy å bli forstått
 • Hvordan blir du en god kommunikatør?

Kommunikasjon med gjennomslagskraft

 • Hvordan få sender og mottaker til å spille på samme frekvens?
 • Lær deg enkle retoriske prinsipper

Hersketeknikker er uønsket hos oss!

Hersketeknikker forstyrrer og ødelegger godt arbeidsmiljø. Forstå hvordan dere forebygger, gjenkjenner, møter og stopper hersketeknikker.

Hva kommuniserer verden til deg og hvordan lyder dine svar?

Vi mennesker er mestre i å utelate, forvrenge og generalisere. Hvordan siler du informasjon og hva velger du å høre. Hvordan responderer du på den informasjonen du slipper inn?

Kroppens språk

Et levende foredrag der du virkelig får oppleve hvor sterkt vi kan utrykke oss med vårt kroppsspråk, og hvor god hjelp det gir når vi bruker det riktig.

På talefot

 • Perfekt kommunikasjon, en umulighet?
 • Språket som nødløsning
 • Forstå spennet mellom hva som blir sagt og hva som blir oppfattet

Forstår du hva jeg sier?

 • Ord har makt
 • Tolkning og forståelse

Kunsten å overbevise

Konkrete tips til hvordan få med andre på din idé. De utfordrende samtalene.

 • Hva gjør utfordrende samtaler utfordrende?
 • Hvordan møte dem og håndtere dem bra?

Bærekraftig kommunikasjon og samhandling

Om  å se seg selv som en del av løsningen når kommunikasjon og samhandling slår krøll på seg. Hvordan gå fra silotankegang til helhetstankegang. Rammeverk og verktøy for å tenke vinn-vinn.

Fra vårt artikkelarkiv anbefaler vi: Hvordan sørge for troverdighet i din budskapsformidling?, En sunn tilbakemeldingskultur, Den gode samtale,

Skroll til toppen