Effektiv endringsledelse

Effektiv endringsledelse er et must for alle ledere. Fremtiden er det eneste sted vi kan gå til. Det er derfor avgjørende at du får med deg dine medarbeidere dit. Kurset i effektiv endringsledelse er for deg som skal lede og/eller gjennomføre endringsarbeid i virksomheten.

Effektiv endringsledelse spisser dine ferdigheter innen omstillings- og endringsledelse.

Effektiv endringsledelse er et must for alle ledere.

Endringer og omstillinger skjer hele tiden. Hvordan er det med din endringsevne? Hvordan lede eller gjennomføre omstillinger og endringer? Når omstillings-og endringstrykket treffer de fleste bedrifter i årene som kommer, vil det vi kaller “sannhetens øyeblikk” dukke opp med hensyn til lederskap.

Strukturendringer kan være nokså omfattende, hyppige og dyptgripende i både offentlig og privat sektor. Endringene spenner fra teknologiomlegginger og omorganiseringer til nedbemanning eller nedleggelse. Som leder må du forholde deg til at dette berører mennesker på mange plan, ikke bare som en rasjonell planprosess.

Fremtiden er det eneste sted vi kan gå til. . Det er derfor avgjørende at du får med deg dine medarbeidere dit.
Effektiv endringsledelse kommer som et resultat av en leders evne til å være rollemodell og til å ta lederskap i vanskelige situasjoner – lede i “sannhetens” øyeblikk”.

Kurset i effektiv endringsledelse er for deg som skal lede og/eller gjennomføre omstillinger og endringer i virksomheten.

På kurset Effektiv endringsledelse vil du få verktøy, trening og innsikt i hvordan tilrettelegge for at medarbeidere og organisasjon vil mestre omstillinger og endringer uten at det går ut over entusiasme og produksjon i særlig grad.

"Vi kan ikke endre på hastigheten i den teknologiske utviklingen, derfor bør vi sørge for at vi selv blir raskere til å justere kurs. Fleksibilitet kommer til å bli helt essensielt i arbeidslivet fremover - for arbeidstakere, arbeidsgivere og myndigheter."

 

Læringsmål:
Kurset effektiv endringsledelse vil gi deg økt kompetanse og utvikle din personlig styrke slik at du kan være og fremstå som stødig, troverdig, målrettet, effektiv og ansvarlig leder i endringer og omstillinger.

Arbeidsmåte: miniforelesninger, øvelser, egentrening og refleksjoner i grupper.
Pris: 12.500,- inkl. dokumentasjon.
Målgruppe: Ledere med personalansvar, tillitsvalgte, verneombud.

Innhold:

 • Effektiv endringsledelse
 • Hvordan tilrettelegge for mestring?
 • Troverdighet i krise
 • Ditt ansvar som leder
 • Hvordan skape trygghet i utrygt terreng?
 • Elementer som kan påvirke en omstilling negativt
 • Elementer som kan påvirke en omstilling positivt
 • Kulturfarer ved omstilling
 • Psykologiske forsvarsmekanismer
 • Den nødvendige samtale
 • Verdiforankring
 • Kommunikasjon i endringstider

Forespørsel: Kurset settes også opp bedriftsinternt over 2 til 4 dager. Kontakt oss på tlf. nr. 400 04 500 eller e-post.
Kursledere: Erica Grunnevoll og Lene Fjellheim

 

Anbefalte artikler:  I forandringens tegnHvordan forberede seg på omstillinger og endringer?
Skal vi beskytte fortiden fra fremtiden?
Anbefalt video: Surviver syndrom etter nedbemanning

E-post

Klar for en positiv endring?

Skroll til toppen