Helsecoaching

Coaching som fokuserer på å hjelpe coachee til en bedre helse og livskvalitet

Hensikten med helsecoaching er helserelatert behandling. Helsecoaching kan bidra til å forebygge, behandle eller lindre sykdom eller lidelser, men skal ikke under noen omstendighet erstatte behandling fra autorisert helsepersonell.

Helsecoaching kommer inn under lov om alternativ behandling, og blir beskrevet slik i lovens § 2: “Med alternativ behandling menes helserelatert behandling som utøves utenfor helse- og omsorgstjenesten, og som ikke utøves av autorisert helsepersonell. Behandling som utøves i helse- og omsorgtjenesten eller av autorisert helsepersonell, omfattes likevel av begrepet alternativ behandling når det brukes metoder som i all vesentlighet anvendes utenfor helse- og omsorgssektoren”. Alternativ behandling av sykdom ved bruk av coaching har fokus på helse ved bruk av helsefremmende coachingteknikker og avansert NLP.

 

Den Norske Coachforening (DNCF) er godkjent som utøverorganisasjon for utøvere av alternativ behandling.

Helsedirektoratet (HD) har godkjent DNCF som utøverorganisasjon innenfor helsecoaching. Fullverdige medlemmer av DNCF som oppfyller DNCF sine fagkrav kan stå oppført i Alternativregisteret i Brønnøysund som “registrert Helsecoach DNCF”.

CoachTeam sine helsecoacher er medlemmer i Den Norsk CoachForening (DNCF) og oppfyller DNCF sine fagkrav for helsecoaching. Våre helsecoacher benytter Helsedirektoratets godkjente tittel: registrert Helsecoach DNCF.

E-post

Klar for en positiv endring?

Skroll til toppen