4MAT

4MAT lærer oss å utnytte våre forskjeller på en positiv måte.

4MAT er et utviklingsverktøy som styrker emosjonelle intelligens raskt og effektivt og bidrar til å skape psykologisk trygghet i team og avdelinger.

Du kan ikke se andre slik de er, før du kan se deg selv tydelig.

4MAT gir deg:
Profilanalyser som gjør at du forstår deg selv bedre og kan dra positiv nytte av menneskers forskjellighet.

Preferansesystem som viser deg hvordan du kommuniserer best med ulike mennesketyper.

En prosessmetode for undervisning, ledelse, team- og organisasjonsutvikling. Et supert ledelses og HR verktøy.

Tradisjonell skolegang lærer oss for lite om hvordan vi kan kommunisere med folk som har perspektiver som er svært forskjellige fra våre egne . For å være i stand til å se oss selv og andre klart trenger vi mer enn fag. Vi trenger emosjonell intelligens.

4MAT er et utviklingsverktøy med styrker emosjonelle intelligens raskt og effektivt og bidrar til å skape psykologisk trygghet i team og avdelinger.

Forstå deg selv. Forstå andre.

Det er fire grunnleggende måter mennesker oppfatter og prosesserer informasjon på. 4MAT kaller det læringsstiler. Du vil finne ut hva din egen læringsstil er, og du vil oppdage hvordan du kan motivere og engasjere alle i en gruppe, hver gang – ved å bruke 4MAT prosessen

4MAT-metoden gir innsikt i og forståelse for de grunnleggende menneskelige forskjellene i forhold til kommunikasjon og læring, og skaper en felles referanseramme som fungerer som en pådriver og akselerator for vellykket kommunikasjon. 

Vellykket kommunikasjon resulterer i at folk føler seg forstått, akseptert og hørt. Det skaper motivasjon, glede og trivsel, – og mye bedre resultater.

Kort sagt – 4MAT-metoden:

  • styrker lærings- og utviklingsmiljøet
  • skaper større effektivitet
  • styrker samarbeidet
  • støtter bedre resultater
  • øker trivsel og trivsel

Det som skiller 4MAT fra andre kartleggingsmodeller, er at det også er et prosessverktøy. Det betyr at du i tillegg til å kartlegge preferanser, kan bruke 4mat som en sjekkliste og en mal for å være sikker på at du dekker alle behov når du skal kommunisere, formidle et viktig budskap, delta på møter, skape et sammensveiset team eller bidra til konflikthåndtering. 

Prosessverktøyet bidrar til at du når frem til samtlige slik at de involverer seg, forstår hva det handler om og kan gjøre de rette tingene. I tillegg trekker 4mat metoden inn viktigheten av å stimulere både venstre og høyre hjernehalvdel for optimal læring og forståelse av forskjelligheter.

CoachTeam as – House of Leadership samarbeider tett med 4MAT Danmark. Vi er lisensiert som 4MAT Trainere og anvender 4MAT prosessmodellen aktivt i team- og lederutvikling. I tillegg utdanner CoachTeam 4MAT-konsulenter.

For å sertifiseres og få tilgang til nødvendige materialer, går du et 3-dagers sertifiseringskurs hos CoachTeam as – House of Leadership. 

Skroll til toppen