Våre tjenester

 • 1

  Utdanning. Vi utdanner DNCF sertifiserte coacher. Bli sertifisert etter internasjonale standarder og Norsk Bransjestandard for Coaching. Gi deg selv en praktisk og anvendbar leder- og coachutdanning basert på fire trinn. Du lærer deg effektive verktøy for å håndtere deg og omgivelsene på en enkel og smidig måte.

 • 2

  Kurs. Læring er gøy og menneskets potensiale er enormt. Vi tilbyr en rekke praktiske og energifylte kurs som vil utvikle deg og gi deg masse inspirasjon.

 • 3

  Foredrag. Glimrende inspirasjonsforedrag – ord som skaper mening, ord som griper og berører, ord til glede og ettertanke, humor og positiv energi. Dere får inspirasjon, påfyll og nye impulser av anerkjente og dyktige forelesere.

 • 6

  Workshop. Ingenting er som å eie en god idé sammen! Ønsker dere et løft i avdelingen? Trenger dere et pustehull? Vil dere skape positive endringer? Våre workshops involverer og inspirer.

 • 4

  Coaching. Har du tro på deg selv? Setter du gode inspirerende mål? Tør du kalle en spade for en spade? Vet du hvordan du ønsker at omdømme skal være? Vi leverer coaching som kan inspirere deg til å ta viktige og riktige valg.

 • 5

  Organisasjonsutvikling. Våre kunder er begeistret for hvordan vi skreddersyr og gjennomfører unike leder-, medarbeider- og teamprogrammer tilpasset virksomhetens behov.

 • 6

  Workshop. Ingenting er som å eie en god idé sammen! Ønsker dere et løft i avdelingen? Trenger dere et pustehull? Vil dere skape positive endringer? Våre workshops involverer og inspirer.

“Jeg anbefaler ledere å ta utdanningen hos CoachTeam as- House of Leadership fordi de har god kompetansemix innen business og coaching blant lærerne, variert erfaring og et helhetlig tilbud med god blanding av coaching og ledelse.” Les full anbefaling »

- Aiman Shaqura, bedriftseier

“Kunsten å kommunisere tydelig På jobben ser jeg blant annet at min kommunikasjon  med kollegaer er blitt tydeligere etter leder- og coachutdanningen hos CoachTeam. Jeg er tryggere, og tar plass i rommet og i samtalen på en helt annen måte enn før, forteller Marianne Nybakk. Videre ser jeg tydeligere at  mye handler om MEG! Mye mer enn jeg var klar over er utvikling, vekst og god kommunikasjon med andre avhengig av at jeg er villig til å møte mine egne overbevisninger. Å få bevisstgjøring på at min sannhetsoppfatning ikke nødvendigvis er lik andres virkelighet. Marianne har siden 2014 arbeidet som HR, Personal- og organisasjonssjef i Odal Sparebank: Hennes jobb er todelt. Den ene delen er rent administrativ; HR-relatert oppgaver, avtaleverk, ledergruppe og annet. Den andre delen består i lederutvikling av de lederne som har personalansvar og medarbeiderutvikling. Hvorfor velger en HR-leder en leder- og coachutdannelse innenfor NLP? - Jeg hadde akkurat fått lederjobb innen HR i banken der jeg hadde jobbet i mange år. Jeg hadde på dette tidspunktet allerede deltatt i et lederutviklingsprogram, men jeg så meg om etter noe jeg kunne bruker mer praktisk inn mot bedrift. Det var fra ledelsen i banken et ønske om mer fokus på HR i hele organisasjonen. Da var veien til NLP utdannelse og Coach Team - House of Leadership kort. - Jeg vil også legge til at da CoachTeams coach og foredragsholder, Erica Grunnevoll sa på et introduksjonsseminar: "Husk at du har ikke ALLE svarene, selv om du tar denne utdanningen." Da fikk jeg stor tillit til at dette var en skole som var opptatt av kredibilitet og kvalitet. - Tenk så spennende livet er. Jeg hadde nylig rundet 50 år, og det skulle opprettes en stilling for en ny HR-sjef i banken. Jeg ville selv bli berørt av denne organisasjonsendringen, og takket være nyervervet trygghet fra lederutviklingsprogrammet, turte jeg for første gang i livet rekke opp hånden.  Denne stillingen har jeg lyst på! Jeg er rett person! Nå stortrives jeg med å  være leder, og jeg tør å si at det vært en stor utvikling både for meg selv, og for organisasjonen på jobb at jeg tok leder- og coachutdannelsen hos CoachTeam, sier Marianne. HR sjefen som bruker  4MAT prosessmodell og preferansesystem Jeg er også så begeistret for 4MAT preferansesystem som vi ble sertifisert i hos CoachTeam. Og denne prosessmodellen som arbeider med den lærende organisasjon har vi fått stor nytte av i banken. Først jaktet vi på et verktøy for ansettelser. Vi så snart at 4MAT egnet seg i ansettelsesprosesser. Etterhvert spredte det seg en nysgjerrighet på jobben blant de lederne som hadde sett hvordan vi brukte 4MAT under intervjurundene. Kunne vi ha en ledersamling, der vi delte kunnskapen rundt dette verktøyet med alle lederne i banken? Det endte med at jeg bestilte opp 4MAT-analyser, og brukte de verktøyene som jeg selv hadde lært hos Coach Team sammen med alle ledere hos oss, forteller Marianne. - Det fine er at dette er et svært lettfattelig, og ikke minst morsomt, verktøy hvor du fort finner ut hva som er din preferanse er. Tilbakemeldingen fra ledergruppen kom raskt: Dette vil jeg ha inn i teamet med mine egne medarbeidere, sa lederne! Marianne Nybakk har nå jobbet på denne måten i snart ett år, og etterhvert har alle 45 ansatte fordelt på seks team i Odal Sparebank vært invitert på hyttetur med 4MAT samling. Alle medarbeidere har tatt preferanseanalysen, og alle har fått prate om sine funn. Vi anerkjenner styrkene våre og bruker forskjelligheten som en ressurs - Nå skjønner jeg hvorfor du sa det og dét, og hvorfor du svarte slik og ikke sånn, er vanlige utsagt etter en slik samling, sier Marianne og kommer med et nytt eksempel på hvordan 4MAT fungerer som et svært matnyttig kommunikasjonsverktøy innen ledelse. 4MAT avdekker blant annet hvor viktig det er å huske at det i en jobbsituasjon sitter helt forskjellige mennesketyper rundt et møtebord. Noen trenger å få presentert detaljert fakta, mens andre er ikke så interessert i det og vil heller ha ting gjort umiddelbart. Andre igjen tenker; Hva vil dette bety for meg, og hva vil det bety for organisasjonen. - Én avdelingsleder hos oss oppdaget at han sitter med et team hvor INGEN har samme preferanse som han selv. 4MAT hjalp ham å forstå at teamet kanskje da ikke trenger like nøye forklaringer som han pleier å gi. Han har et team hvor alle medlemmer bare vil rett ut praktisere. - Jeg ser at 4MAT gjør det lettere å anerkjenne forskjelligheten mellom oss, det gir helt konkret en bedre arbeidsfordeling på jobb, og det gir større takhøyde i diskusjoner. Det gir også en bevissthet rundt hvor de forskjellige trenger «å strekke seg». Marianne Nybakk forteller at Odal Sparebanks nyansatte banksjef også har indikert at han er nysgjerrig på 4MAT. - Bruken av dette verktøyet har gitt store synergieffekter hos oss. Nå inviterer vi snart inn til ny ledersamling, hvor vi skal fokusere på inspirerende salgsmøter, og da kommer vi til å bruke 4MAT. 4MAT kort fortalt Meget kort forklart tar 4MAT utgangspunkt i 4 spørsmål som kjennetegner fire forskjellige lærestiler og lederstiler. Rød - den empatisk og menigsøkende: Hvorfor er dette viktig? Hvordan involvere? Blå - den analytiske: Hva er konseptet? Hvilke fakta har vi? Grønn- den praktiske: Hvordan blir det praktisk mulig? Hvordan utnytter vi dette? Gul - den dynamiske/entusiastiske: Hvilke andre muligheter finnes? Hva mer? Det er fire avgjørende ledelsesfunksjoner som skal være i balanse for å oppnå en sunn og solid ledelsesplattform. Det interessante er at det er nærmest umulig å finne nettopp disse fire ledelsesfunksjoner som utviklende styrke i en og samme person! Hva er din lederstil, og hvordan styrker du dine andre ledelsesfunksjoner er viktige spørsmål. På samme måte hjelper det oss at vi kjenner til hverandres prefererte lærestil. Vi får til mer effektiv kommunikasjon. Å vite hvor folk er mest komfortable hjelper oss til å lytte. Respekt og glede over ulikhetene mellom oss mennesker, er viktig for god kommunikasjon. Selv  bruker jeg 4MAT en hel del sammen med NLP coaching-verktøy i leder- og medarbeiderutvikling, i presentasjoner. Jeg opplever at jeg er mer Spot on, og at jeg når frem til alle på en mer effektiv måte. Ellers er det først og fremst er ansatte med lederansvar på jobben som nå bruker 4MAT overfor sine medarbeidere.Aktiv bruk av 4MAT resulterer i at lederne blir flinkere til å se hva kollegene trenger fra dem som ledere. Det er første gang vi har tatt i bruk slike verktøy i vår organisasjon, sier hun. Nå vil vi  også bruke det mer ift salg/rådgivning. Mariannes egen lederstil - Jeg var helt sikker på at jeg var rød hvilket betyr at jeg er støttende og opptatt av samarbeid, og at alle blir enige. Det viste seg imidlertid at jeg er mer gul, hvilket betyr intuitiv, åpen, opptatt av forandring, anvendelse på det jeg lærer - se andre muligheter. Litt sånn at noen spør: Kanskje vi skal flytte den døren slik at vi får mer plass? Da er jeg kjapt på banen med: JA! Og hvis vi i tillegg tapetserer og flytter veggen og vinduet... Jeg er god på hva mer og hva annet kan vi også gjøre. Mariannes tanker om leder- og coachutdannelsen nå i etterkant Jeg vil gå så langt som å si a alle som jobber med mennesker, og særlig som leder, vil ha stor nytte av NLP-utdannelsen hos CoachTeam.  Og de må huske å få med seg 4MAT sertifiseringen. Jeg har fått ekstra stort utbytte av 4MAT delvis fordi jeg ser og anvender verktøyet i sammenheng med alle de andre praktiske leder og kommunikasjonsverktøyene jeg har lært hos CoachTeam. Også privat har jeg hatt stor nytte av min nye kompetanse. Mannen min sier feks at jeg er mye morsommere å være gift med nå enn før, ler Marianne. [caption id="attachment_7225" align="alignnone" width="370"] Aktivt arbeid med 4MAT, teamanalyse[/caption] Fakta: Marianne Nybakk 53 år Stilling: HR, Personal- og organisasjonsjef i Odal Sparebank. Jobbet der siden 1984 i forskjellige roller. Nåværende rolle har hun hatt siden høsten 2014 Utdanning hos CoachTeam: Leder- og coachutdanning, Trinn 1- 4, 4MAT konsulent, DNCF sertifisert Coach, Executive Coach Skrevet av Laila Madsø deltaker på leder- og coachutdannelsen til CoachTeam    ”

- HR-sjefen: – Jeg bruker 4MAT hver eneste arbeidsdag.

“To av mine venner hadde på hver sin kant skrytt mye av kurs og utdanningen hos CoachTeam as – House of Leadership. Jeg var usikker på om deres kurs og utdanning ville være nyttig for meg, og bestemte meg for å sjekke dette ut selv.  Det er jeg veldig glad for at jeg gjorde! Jeg er utdannet lege og spesialist i barne og ungdoms psykiatri og har jobbet klinisk i mange år. Ville NLP og coaching gi meg noe faglig og personlig.? Jeg har fått en personlig boost, faglig påfyll og en solid investering i meg selv. Det faglige innholdet er av høy kvalitet og kursholderne Erica Grunnevoll, Lene Fjellheim, Marga Dijkman og Jeanette Sleveland hos CoachTeam as – House of Leadership er alle svært dyktige kommunikatører. De holder gode, inspirerende og engasjerende foredrag, samt leder trygt gjennom utfordrende praktiske øvelser. I tillegg har samtlige av dem modenhet og livserfaring nok til å være ydmyke, og de er profesjonelle nok til å ha mye humor, varme og glede i sin formidling. Det faglige innholdet er basert på NLP (Nevro Linguistisk Programmering) og satt inn i gode, etiske rammer. NLP inneholder sterke psykologiske verktøy, og med min fagbakgrunn som lege var jeg noe skeptisk til NLP i utgangspunktet. Jeg ble svært beroliget av Erica Grunnevoll (prest, coach og foredragsholder) sitt knallgode foredrag om NLP og etikk. CoachTeam legger stor vekt på at NLP kombineres med dyp empati for medmennesker og respekt for humanistiske og etiske verdier. CoachTeam – House of Leadership er godkjent av Den Norske Coach Forening og kursene følger Norsk Bransjestandard for Coaching. Dette er et kvalitets stempel og viser en seriøsitet som er viktig å ha da coach ikke er en beskyttet tittel. Jeg oppdaget at det var mye faglig å hente hos CoachTeam as  – House of Leadership som vil komme meg til gode som barnepsykiater. Jeg oppdaget at NLP og barnepsykiatri har mange felles røtter i tidligere teorier og faglige grunnleggere. Jeg fant at kursene ved CoachTeam gav mye struktur og mening i mye av den kunnskap og erfaring jeg har fra før. I tillegg består kursene av mange gode, bevisstgjørende praktiske øvelser for å bedre kommunikasjonsevne og bedre evne til å lytte og gi tilbakemelding til andre mennesker, samt ha forståelse for andre menneskers væremåte. Mange av metodene I NLP som ansees som fundamentale oppsto gjennom det initiale arbeidet til Bandler and Grinder der de ønsket å studere det som fungerte i terapi, mao modellere dyktige terapeuter. De modellerte arbeidet til Virginia Satir; kjent som familieterapiens mor. De modellerte også Milton Erickson; En amerikansk psykiater og psykolog som spesialiserte seg I hypnose og familieterapi, også kjent for sin tilnærming til det ubevisste sinn som kreativt og løsnings skapende. Han er også kjent for sin influens på kortidsterapi, strategisk familiet terapi og systemisk terapi og løsnings-fokusert-kortidsterapi, samt NLP. De modellerte også Fritz Perls; tysk psykiater og psykoterapeut. Bandler and Grinder brukte også teorier til Gregory Bateson, Alfred Korzybski, Noam Chomsky og Carlos Castaneda. Her er det mange navn som er velkjente innen barne- og ungdompsykiatri og familieterapi. Etter å ha vært så heldig å bli mor for første gang i godt voksen alder, var livet mitt snudd fullstendig på hodet. Det var mange prioriteringer og valg som måtte tas. Jeg trengte tid på å finne min nye identitet som mamma. Da poden etter et år fikk barnehageplass, kjente jeg sterkt behov for personlig påfyll før jeg skulle tilbake i arbeid som barnespykiater. Helst noe som kunne bidra til å finne ny struktur i hverdagen, og til å gjøre gode valg. Jeg føler meg beriket på så mange måter gjennom mitt møte med CoachTeam as - House of Leadership, og anbefaler CoachTeam til andre! Bodil Døssland, barnepsykiater Vårt neste trinn1 kurs Coaching, kommunikasjon og selvledelse starter 31. oktober 2016. Les mer CoachTeam sin utdanning følger Norsk Bransjestandard for Coaching og er godkjent av Den Norske CoachForening.  Les flere anbefalinger her  ”

- Har jeg som lege og barnepsykiater noe å lære av NLP og coaching?

“Starter opp med egen viljekraft Da barna flyttet hjemmefra hadde jeg lyst å jobbe med ungdom. Jeg fant ut at den beste måten å hjelpe ungdom for meg, ble å hjelpe foreldrene. Jeg hadde lyst å ta en utdanning, for jeg hadde tilpasset livet mitt til å handle mest om morsrollen og jobb. Det var helt åpenbart for meg at jeg ville jobbe med mennesker, og valget falt på CoachTeam. Utover min arbeidserfaring har jeg ingen formell utdanning, men alt jeg har gjort er alltid å starte opp på egen viljekraft. Og å jobbe med mennesker, det har jeg alltid gjort. Som sagt så gjort. Anette startet Foreldrecoachen, og holder til i et lite kontor på Høvik, med sin partner; den lille terapihunden, Lily. Utgangspunktet for jobben kan være at barnet i familien kanskje har en utfordning på skolen, men jeg arbeider med hele familien. Jeg kan også jobbe med bare ungdom, skilte foreldre, alle konsultasjoner som har med foreldre og barn å gjøre samt tilfeller mellom eks-partnere eller skilte foreldre. - Nå har jeg hatt praksis i 10 år, og jeg coacher også voksne mennesker. Jeg har tatt alle 4 trinnene som CoachTeam tilbyr i sin hovedopplæring, og i tillegg har jeg vært assistent på Meta-Coaching (Trinn 3). I starten syntes jeg det var vanskelig å  få kunder, og jeg husker det var lite økonomi i begynnelsen. Det er en seig - og lang prosess å bygge seg opp både med navn og kundekrets. Likevel vil jeg si at jeg har vært heldig, for det er ingen andre som er Foreldrecoach, og nå har jeg bygd opp anerkjennelse, og til og med blitt fagmedarbeider i TV2. - Neste steg nå er å nå inn i næringslivet - i enhver bedrift er det mange ansatte som er foreldre, og det kan være mange som har behov for hjelp til å feks skille mellom å være mamma og arbeidstaker i en skilsmisse. Det er jo mer effektiv for alle parter om jeg kan komme inn med gode teknikker istedet for at den ansatte tar med seg privatlivet på jobb i en vanskelig fase. Sceneskrekk: Tilbake til dette med TV2. Det at Anette nå opptrer som fagmedarbeider på TV2 med jevne mellomrom er en seier. Det startet med at jeg skulle holde et foredrag: "Voksne for Barn. Hvordan lytte så ungdom snakker, og hvordan snakke så ungdom lytter" gjennom en frivillig organisasjon. Foredraget ble annonsert på facebook, og over 1300 meldte seg på. Da ble jeg paff! Budstikka ringte, TV2 ringte. Jeg holdt foredrag for 350 kr, med mikrofon fordi tv2 skulle gjøre opptak. Det var stort for meg, og det gikk ikke opp for meg hvor mange som hørte. Under utdanningen hos CoachTeam sitter alle deltakerne i en hestesko, og første gang man møtes presenter man seg selv for hverandre. Anette syntes det var grusomt at de andre skulle høre på henne. - På Practitioner ble jeg coachet til å kunne stå fokusert, ha det gøy, og ha kontroll på scenen. Jeg har øvd mye på å bli tryggere foran et publikum. En gang jeg holdt en tale på en 50-års dag, skalv jeg sånn og var veldig nervøs. Etterhvert begynte jeg å øve mer og mer konsekvent. Før hun skal på scenen og holde foredrag bruker Anette spesielt en teknikk, der hun ser for seg en situasjon hvor hun har dekket tre gode egenskaper som gir henne det hun trenger for å være trygg. Der er hun full av god energi, god følelse i kroppen, og hun kjenner på hvordan det er inne i kroppen. Hun jobbet dette inn som tre ankre, og lagt dem oppå hverandre. Denne gode tilstanden setter hun hver gang hun skal på scenen, for å holde et foredrag. Den følelsen har jeg, når jeg er i båten om sommeren. Jeg har en båt som går fort, og når jeg er alene i den, da har jeg full kontroll, fullt fokus og samtidig har jeg det gøy! Situasjonen der jeg er i båten, det er en indre og ytre dialog - de to henger sammen. Dette ankrer jeg. Når jeg skal på scenen, da henter jeg det frem fordi det setter meg i veldig god tilstand og da forsvinner nervøsiteten. Jeg fyller meg med glede og god energi. I starten brukte jeg dette mer, men nå går det mye mer av seg selv. Jeg vet jeg kan det som jeg skal snakke om, og det faglige er nøye forberedt. Dessuten har jeg mange historier som får folk til å le - som er fra min erfaring, og litt fra ditt private jeg tør å bruke meg selv - og jeg vet jeg skal ha det gøy. Hva har dette betydd for din profesjonelle frihet? Hvis du virkelig ønsker å oppnå noe så klarer du det. Men driven må være veldig sterk. For meg var det utrolig viktig å kunne stå på scenen og formidle et budskap. Jeg kastet meg ut i det igjen og igjen. Teknikkene, og verktøyet fikk på CoachTeam. Hva var høydepunktet fra utdanningen hos CoachTeam? Anette forteller at for henne var kanskje det beste med skolen den faglige tyngden til lærerne, selve miljøet, og den støtten du som student får fra lærerne: «Dette får du til!» Hun peker også på delingen av kunnskap studentene mellom, og samholdet, den praktiske jordnærheten og fraværet av konkurranse lærerne i mellom hos CoachTeam. Coachene derfra står alltid sammen. Jeg opplever at alle CoachTeam coacher heier på alle. Ledelsen er engasjert i alle som tar utdannelsen og følger dem opp, og det er som om du har CoachTeam i ryggen, når du går ut derfra. Jeg bruker fortsatt ledelsen i CoachTeam hele tiden. De følger opp og støtter. De forskjellige coachingskolene har forskjellige retninger, men den norske coachforenings retningslinjer står velidg sentralt for CoachTeam as - House of Leadership. Det er et kvalitetsstempel å bli sertifisert fra dem. .Coaching gjør meg istand til å stille enda bedre spørsmål , blant annet å se bakenfor de valgene vi tar ubevisst som ikke alltid er hensiktsmessig for oss, og muligheten til å endre på det. For meg førte utdanningen hos CoachTeam til en ny karriere, og i tillegg lærer du masse om deg selv. Jeg bruker for eksempel akkurat samme teknikk på å bli kvitt høydeskrekken min som jeg brukte på sceneskrekken. Nå er jeg ikke høyderedd mer. Men jeg tror en forutsetning for å få mest mulig ut av en coach utdannelse er at du må kjenne på viljen til å virkelig å gjøre jobben. Det er ingenting som kommer gratis - det er hardt arbeid.   Tidligere arbeidskarriere: Anette drev barnehage i 10 år hjemme. Med trygge foreldre er det lettere å ta seg av barna. Hun har også jobbet i advokatfirma der hun bisto med arbeid innen eiendom, arveoppgjør, og salg av næringseiendom. Skrevet av Laila Madsô  ”

- Fra sceneskrekk til foreldrecoach på TV2

“Jeg anbefaler ledere å ta utdanningen hos CoachTeam as- House of Leadership fordi de har god kompetansemix innen business og coaching blant lærerne, variert erfaring og et helhetlig tilbud med god blanding av coaching og ledelse.” Les full anbefaling »

- Aiman Shaqura, bedriftseier

Kalender

 • Coaching Basic

  28 og 29 aug 2017

  To-dagers intensiv kurs innen NLP og Coaching
  Du kan ta dette kurset som en frittstående trening eller som første del av NLP Business Practitioner.

  LES MER
 • Trinn 1 – NLP Business Practitioner høst 2017 – kickstart nå og få studiepoeng til våren

  Online og fysiske treff

  Kreativ ledelse: coaching, relasjonell kommunikasjon og formidling i samarbeid med Universitetet i Agder

  kick start høsten med NLP Basic
  28.- 29.08.2017 (Uke 35) alternativt
  09.09.2017 (Uke 36) eller mandag 25.09.2017 (Uke 39)
  Alle dager kl.09.00-18.00

  Nettundervisning: 5 moduler du arbeider med fortløpende

  Så går du over til UiA våren 2018 og blir sertifisert juni 2018 med 20 studiepoeng

  LES MER
 • No stress; -skap deg en bærekraftig hverdag 27 sept 2017

  27.09.17

  Kurset er for deg som ønsker en bevisstgjøring og endring i livet med hensyn til stress og stressmestring
  Med Jeanette Sleveland

  LES MER

MELD DEG PÅ VÅRT NYHETSBREV!

Meld deg på vårt nyhetsbrev. Vi sender av og til oppdateringer, gode tilbud og nyttig informasjon. Vi sender ikke spam, og vi deler ikke e-post adressen din med andre.