Teamcoaching

Together Everyone Achieves More

Teamcoaching handler om hvordan medlemmene av teamet kan coache/hjelpe hverandre til å nå et felles mål gjennom samhandling og god kommunikasjon. Coachens rolle her er mer som en fasilitator, dvs en som legger forholdene til rette for at teammedlemmene er i stand til å være aktive i prosessen og lære å coache hverandre, som igjen bidrar til teamets beste og gir positive resultater. CoachTeam har lang erfaring med teamcoaching, og skreddersyr teamcoaching til kundens behov og målsetninger.

Undersøkelser viser at dersom lederen av teamet har en coachende lederstil, bidrar det til at teamet blir mer effektivt.

Hva kjennetegner suksessrike og effektive team?

Det er flere ting som kjennetegner suksessrike team. En coachende lederstil hos lederen er en viktig faktor.

Dette vil bidra sterkt til å skape:

  • Respekt og tillit til hverandre
  • Åpen og ærlig kommunikasjon
  • Forpliktelse/commitment overfor teamet (VI/inkludering)
  • Ansvarliggjøring/stå til “regnskap” (JEG)
  • Felles målfokus, det vil si felles forståelse av hva som skal nås, hvorfor de skal nå målet, hvordan målet skal nås og hva som er beviset

Teamcoaching er også en ny måte å drive lederutvikling på, og metoden bygger på erfaringsbasert (opplevelses-) læring i mindre team hvor deltakerne coacher hverandre til for eksempel å forbedre og utvikle lederegenskaper sine. Coachen fungerer her som en fasilitator.

E-post

Klar for en positiv endring?

Skroll til toppen