4MAT for ledere og team

4MAT – fordi vellykket kommunikasjon er avgjørende

Vellykket kommunikasjon er viktig i enhver sammenheng – enten det er innenfor ledelse, salg, medarbeidersamtale, foredraget, læringssituasjoner – privat eller profesjonelt.

Mer trivsel og bedre resultater

4MAT-metoden gir innsikt i og forståelse for de grunnleggende menneskelige forskjellene i forhold til kommunikasjon og læring, og skaper en felles referanseramme som fungerer som en pådriver og akselerator for vellykket kommunikasjon. Vellykket kommunikasjon resulterer i at folk føler seg forstått, akseptert og hørt.

Det skaper motivasjon, glede og trivsel, – og mye bedre resultater.

Kort sagt – 4MAT-metoden:

  • styrker lærings- og utviklingsmiljøet
  • skaper større effektivitet
  • styrker samarbeidet
  • støtter bedre resultater
  • øker trivsel og trivsel

Trivsel – skap det eller mist det!

Der vi som mennesker virkelig skaper eller mister trivselen, er ofte i kommunikasjon.

Kommunikasjon er grunnlaget for gode relasjoner, godt samarbeid, gjensidig raushet og aksept for våre grunnleggende forskjeller som mennesker – og den positive utnyttelsen av disse forskjellene.

Kommunikasjon som bygger på forståelse for hverandres forskjeller, gjensidig respekt og konstruktiv dialog – styrker både samarbeidet, virksomhetens attraktivitet – og dermed også resultatene.

Bedre kommunikasjon nå – ja takk!

4MAT er rettet mot alle som ønsker å bli flinkere til å kommunisere.

Typologi og prosessmetode i samme verktøy

4MAT består av både en prosessmetode, visualisert av et prosesshjul, og en typologi basert på fire grunnleggende typer og deres foretrukne læringsstiler. I tillegg er både prosessmetoden og typologien knyttet til kunnskap om hvordan vår bruk av hjernen har innflytelse på måten vi oppfatter, behandler, lærer, kommuniserer og videreformidler kunnskap.

Online profilanalyser

LTM-profilanalyse (læringsstil)

LTM (Learning Type Measure) profilanalyse er den grunnleggende profilanalysen. Den gir et klart og lettfattelig bilde av individets foretrukne lærings- og kommunikasjonstil. Hensikten er å gi økt selvinnsikt, skape refleksjon, se styrker og utviklingsmuligheter i samspill med andre – for eksempel gjennom teamarbeid, ledelse og kommunikasjon.

HMI-profilanalyse

HMI (Hemispheric Mode Indicator) Analysen gir innsikt i hvordan hjernen påvirker måten vi oppfatter, behandler, kommuniserer og formidler ny kunnskap på.
Resultatet fra denne analysen sammenlignes med LTM eller LBI, og gir dermed en ekstra dimensjon til området det jobbes med, for eksempel læring, ledelse eller kommunikasjon.

LBI profilanalyse (Lederstil)

LBI (Leadership Behavior Inventory)
For ledere anbefaler vi denne profilanalysen i tillegg til LTM og HMI. Lederstilen er mer tillært enn den grunnleggende lærestilen til en person. Lederstil indikatoren fokuserer på den enkeltes styrker og utviklingsområder som leder. Hensikten er å skape innsikt i hvordan disse preferansene påvirker den daglige ledelsen på godt og ondt, og gjennom denne innsikten å gi lederen muligheten til å ta mer bevisste valg i rollen som leder.

I tillegg tilbyr 4MAT profilanalyse til elever og studenter:
SLP – profilanalyse (for skoleelever/studenter)
SLP (Student Learning Preferences) Profilanalysen er utviklet for elever fra 12 år. Analysen er et flott verktøy for å involvere elever og studenter i samtaler om hvordan de lærer best. Likeledes er analysen en uvurderlig ressurs for læreren og ikke minst for foreldrene i forhold til for eksempel leksehjelp.

4MAT – ledelsesverktøy i verdensklasse

Relasjonsledelse, verdibasertledelse, tillitsbasert ledelse, transformasjonsledelse, situasjonsbestemt ledelse; – det finnes mange ledermodeller.
Uansett hvilke ledermodeller du velger, nøkkelen til å lykkes som leder er selvinnsikt.

I hverdagen er du som leder avhengig av å kommunisere med forskjellige mennesker for å skape gode relasjoner og nå målene for ditt team, din avdeling eller virksomhet. Utøvelse av effektiv atferd og kommunikasjon, krever selvinnsikt om deg selv som leder og evne til fleksibilitet når du skal lede og kommunisere med forskejllige mennesker.

Med 4MAT prosessmetode og preferanseverktøy får du innsikt og verktøy for å tilpasse din lederstil og kommunkasjon.

Mange bruksområder:

I tillegg til lederutvikling, brukes 4MAT prosessverktøy innen teamutvikling, kulturbygging, samhandling, medarbeiderutvikling, konflikthåndtering, kundekommunikasjon, formidling, undervisning og veiledning.

4MAT – utviklet av Dr. Bernice McCarthy

Dr. Bernice McCarthy utviklet den grunnleggende strukturen til 4MAT i USA rundt 1979. Siden den gang har metoden blitt kontinuerlig brukt, videreutviklet og kombinert med de nyeste forskningsresultatene innen feltet. 4MAT-metoden er basert på grunnleggende og kjente teorier innen læring, psykologi og hjerneforskning i kombinasjon med 30 års konkret erfaring med metoden anvendt i praksis. Metoden er under stadig utvikling av Bernice McCarthy selv og hennes stab ved About Learning i Chicago, USA.

E-post

Klar for en positiv endring?

Skroll til toppen