Ledercoaching

Lederutvikling for deg som vil gjøre en forskjell!

Ønsker du:

 • Å utvikle deg som leder?
 • Å få ting til å skje?
 • Å bli tydeligere og lettere kunne sette grenser?
 • Å styrke dine kommunikasjonsferdigheter?
 • Å fokusere på det som motiverer og inspirerer?
 • Å være en dyktig og trygg leder i omstillingstider?
 • Å unngå at press blir negativt stress?
 • Å finne en sunn balanse mellom jobb og privatliv?
 • Coaching setter fokus på nåtid og fremtid
 • Coaching er løsnings- og mulighetsorientert
 • Coaching har som grunntanke at det er deg selv som har ressursene
 • Coaching hjelper deg til å aktivisere og oppdage alle dine muligheter
 • Coaching gir deg nye handlemåter og bidrar til at du utnytter ditt fulle potensiale

For at du skal oppnå et godt resultat setter coachingprogrammet fokus på:

 • Hva ønsker du som leder og hvordan ønsker du å være leder?
 • Hvordan setter du smarte mål?
 • Hvordan komme fra ord til handling?
 • Hvordan kartlegge nå situasjonen?
 • Hvordan gjøre det lettere å ta vare på og styrke positive tanke- eller atferdsmønster?
 • Hva er din jobbmotivasjon?
 • Hvordan klare å se tingene fra flere hold?
 • Hvordan finne og ta valg ut fra dine grunnleggende verdier?
 • Hvordan gjøre det lettere å skape forandring?
 • Hvordan kommunisere hensiktsmessig og effektivt?
 • Hvordan finner du riktig fokus?
 • Hvordan styrke evnen til å være løsningsorientert?
 • Hvordan styrke evnen til å lede andre mennesker?
 • Hvordan styre din tid på en hensiktsmessig og sunn måte?

Form: en-til-en coaching med gode spørsmål, øvelser og oppgaver i mellom.
Varighet: 6 x ca 1,5 time over ca 3-6 mnd.
Ved behov: telefon- og e-post kontakt mellom hver time.

Ledercoaching hos CoachTeam har gitt meg et skikkelig løft som leder! Ikke hadde jeg trodd at noen samtaler med en coach skulle kunne gi sånne resultater. Så raskt. Samtalene har alle vært meget inspirerende. Utfordrende og inspirerende. Jeg har blitt bedre kjent med meg selv og mine styrker og svakheter. Jeg har blitt introdusert for teknikker som har hjulpet meg til å endre fokus. Til å løfte blikket. Og jeg har fått ristet av meg unødvendig usikkerhet. Etter endt prosess sitter jeg igjen med en større selvinnsikt og trygghet. Ikke bare som leder, men også som kollega, far og ektemann.

– Erik Tveit, Drilling Superintendent, AGR Petroleum Services AS

E-post

Klar for en positiv endring?

Skroll til toppen