• Samfunnsansvar

  • CoachTeam as – House of Leadership tar samfunnsansvar og gjør en forskjell! Vi samarbeider kontinuerlig med Born Global, GlobalFairTrade og University for Dignity for å utvikle og gjennomføre ulike lederprogrammer i blant annet Laos, Nepal, Egypt, Kenya, Uganda, Bhutan, Tanzania samt ulike organisasjoner i Norge.

CoachTeam as – House of Leadership bistår og coacher:

  • Bedrifter og ledere som vil arbeide med hvordan samfunnsansvar og globale utfordringer kan passe inn i virksomhetens profil og merkevarebygging.
  • Frivillige organisasjoner som ønsker å arbeide sammen med næringslivet i utviklingsland som konstruktive pådrivere for etikk og økologi.
  • Politikere/myndigheter som ønsker å skape rammebetingelser for fair- og global handel.

We think of ourselves far too frequently as just individuals, separated from one another, whereas you are connected and what you do affects the whole world. When you do well, it spreads out, it is for the whole of humanity.

– Desmond Tutu

CoachTeam arbeider kontinuerlig og probono med å designe og gjennomføre ulike globale lederutviklingsprogram i Egypt, Laos, Uganda, Nepal, Bhutan, Kenya og Tanzania sammen med Born Global og GlobalFairTrade

inscd22182Samfunnsansvar_01

Samfunnsansvar_02MARS (71)dsc_0243

 

 

2016

miljofyrtarnsertifiseringMiljøledelse er viktigere enn noen gang for å nå fremtidens lavutslippssamfunn . Miljøsertifisering er miljøledelse i praksis for ledere og medarbeidere.
CoachTeam as – House of Leadership tar miljøansvar og ble Miljøfyrtårnsbedrift i 2016.

Partner Lene Fjellheim drar til Katmandu, Nepal i regi av Born Global for å fasilitere 40 kvinnelige ledere i autentisk lederskap.

2016 er Humiliation Studies and Dignity Work nominert til Nobels Fredspris. Dette er et stort internasjonalt nettverk av akademikere og praktikere som partner Ragnhild Nilsen igangsatte i 2002 sammen med Dr Evelin Lindner. Ragnhild sitter i styret av nettverket og deltar på ulike konferanser verden over. www.humiliationstudies.org

2015

Jerry_leadership awardI 2015 coacher CoachTeam’s Marga Dijkman den unge lederen Jeremiah (Jerry) Mutisya – CEO at Basecamp Explorer Kenya til Rising Star Award prisen.

Partner Ragnhild Nilsen får den internasjonale prisen Beacon of Dignity for sitt internasjonale arbeide med å coache frem etisk handel i ulike virksomheter.

 

fema_cover

Lene og Erica drar til Dar Es Salam i Tanzania og arbeider i regi av Born Global for medieselskapet Femina Hip. Norske Femina HIP executive director Dr Minou Fuglesang intervjues i denne youtube filmen og forteller om deres fantastiske arbeid

 

 2014

CoachTeam deler ut talentstipend til ung leder om vil utvikle seg selv, sitt lederskap som har vist i praksis et engasjement for social responsibility og frivillig/probono arbeid. Årets unge leder er Hilde Tangard.
Lene har lederutvikling for Basecamp Explorer Kenya over tre dager sammen med Born Global

2013

CoachTeam deler ut talentstipend til ung leder om vil utvikle seg selv og sitt lederskap. Den unge lederen er også ildsjel som brenner for social responsibility og frivillig/probono arbeid. Årets unge leder er Karina Andersen Aas.

2012

Samfunnsansvar_04I 2012 åpner det første Universitetet for Bærekraft i Egypt sine dører i Kairo. Partner Ragnhild Nilsen har bistått og coachet ledelsen gjennom mange år for å gjøre dette mulig. Heliopolis Universitet for Sustainable Development har nå over 1200 studenter innen engineering, farmasi og business. Ragnhild er personlig coach for toppledelsen og sitter i universitetets styre. Ragnhild  deltok ved åpningen av universitetet og bidro her med musikk og sang.

 

Samfunnsansvar_03I mai 2012 mottar Sekem ved dr Ibrahim Abouleish, den høyeste internasjonale pris for forretningsfolk med et stort sosialetisk engasjement: Business for Peace Award prisen ble delt ut i Oslo Rådhus. Partner i CoachTeam Ragnhild Nilsen  leder Sekem Scandinavia som er en venneforening til støtte for arbeidet Sekem gjør i Egypt for bærekraftig landbruksutvikling, kompostering, «grønning av store ørkenområder» samt ulike sosiale og kulturelle aktiviteter. Ragnhild har coachet og bistått Sekem gjennom mange år for å fremme kvinners rettigheter og fairtrade.

Ragnhild er i Nepal og Buthan og jobber med utvikling av kvinner i regi av Born Global

 

2010

ragnhild-nilsen-mottar-culturaprisen-undersideCulturaprisen er tildelt Ragnhild Nilsen for hennes engasjement med økologisk bomull og fairtrade.

Lene er i Uganda og jobber med endringsledelse for Redd Barna organisasjonen som skal inn i store endringer i regi av Born Global

 

 

CoachTeam as – House of Leadership har siden 2002 hatt nærmere 1000 på sin leder- og coach utdanning. Utdannelsen er modulbasert og går over 1,5 – 2 år.

De fleste som tar utdanningen hos oss er godt voksne personer med fulltidsjobb ved siden av. Mange av dem er ledere med personalansvar. Deltakere som er i sluttfasen av leder- og coachutdanningen vår gir 10 timer av sin tid til vinn-vinn coaching. Våre studenter ønsker på denne måten å ta samfunnsansvar.Det er en situasjon som vi mener alle parter vinner på og som gjør en forskjell. Den som blir coachet får en utviklingsprosess og den som coacher får ytterligere erfaring og utvikling uten at det blir utvekslet penger for dette.

Vi har samarbeidet med Telenors handikap program, Rehabil piloten, Barneklinikken på Rikshospitalet, Trasop klinikken, Sens, Frelsesarmeen, Redningsselskapet, NHO -Global Future prosjektet og SOS barnebyer.

 

MELD DEG PÅ VÅRT NYHETSBREV!

Meld deg på vårt nyhetsbrev. Vi sender av og til oppdateringer, gode tilbud og nyttig informasjon. Vi sender ikke spam, og vi deler ikke e-post adressen din med andre.