Vil du bli god relasjonsleder?

Oppdag kraften i relasjonsledelse

Relasjonsledelse er nøkkelen som sikrer teamsuksess

Se for deg en travel arbeidsdag hvor et prosjekt som er avgjørende for firmaets renommè og suksess, er på randen av fiasko.
Prosjekteier er misfornøyd med fremdrift. Teamet, som en gang var velfungerende, er splittet av misnøye og allianser. Samarbeidet skranter, kommunikasjonen er lite tilfredsstillende og produktiviteten lider.

I en situasjon som dette er det lett å føle seg maktesløs, men hva om det finnes en løsning?
En tilnærming som ikke bare gjenoppretter samarbeidsklimaet i teamet, men også øker produktiviteten og sikrer suksess for prosjektet.

Erfaringer og akademia viser at prosjektledere som prioriterer å bygge sterke relasjoner med teammedlemmene, oppnår bedre resultater og høyere suksessrate. Dette understreker viktigheten av å investere i mellommenneskelige ferdigheter for å sikre suksess.

Min påstand er at relasjonsledelse og mellommenneskelig kompetanse er nøkkelen som sikrer team- og prosjektsuksess.

Hvorfor trenger du som team- og prosjektleder relasjonskompetanse?

Som prosjekt- og teamleder har du ansvar for å få det beste ut av både teamet og prosjektet. Produksjonsevnen hviler på flere strategiske innsatsfaktorer. Jeg tenker at menneskene i prosjektet eller i teamet er din viktigste innsatsfaktor. Svikter det her, blir produksjonen og leveranseevnen skadelidende.
Derfor trenger du et sterkt engasjement for samarbeid. Et prosjektteam er sammensatt av ulike personligheter med variert erfaring og tilnærming. Din rolle som prosjekt- og teamleder er å samle laget slik at alle trekker i samme retning.

La meg gi deg 5 viktige grunner til hvorfor du som prosjekt- og teamleder trenger kompetanse i relasjonsledelse.

  1. Bedre teamarbeid: Se for deg at du er i stand til å samle teamet ditt slik en dirigent samler sitt orkester. Et team ledet av relasjonsorienterte ledere har større sannsynlighet for å skape et konstruktivt fellesskap og samarbeid, noe som gir grobunn for produktivitet og kreativitet. Relasjonsledelse handler om din vilje og evne til å bygge sterke og tillitsfulle forbindelser mellom teammedlemmene.
  2. Effektiv kommunikasjon: Kommunikasjon er limet som holder et team sammen. Ved å utvikle dine kommunikasjonsevner, kan du unngå misforståelser, løse problemer raskere og opprettholde et positivt arbeidsmiljø. Hvordan kan du forbedre din evne til å kommunisere tydelig og effektivt med teamet ditt?
  3. Konflikthåndtering: Uenigheter og konflikter oppstår, og hvordan du håndterer dem utgjør forskjellen. Ved å utvise empati, lytte aktivt og være villig til å finne kompromisser, kan du transformere konfliktsituasjoner til muligheter for vekst og læring.
  4. Motivasjon og ledelse: Relasjonsledelse omfatter evnen til å motivere og inspirere andre. Hvordan kan du bedre forstå behovene og forventningene til teamet ditt for å lede dem mot felles mål?
  5. Tillit og respekt: Tillit er hjørnesteinen i ethvert vellykket samarbeid. Ved å vise respekt, empati og forståelse for dine teammedlemmer, kan du skape et trygt og positivt arbeidsmiljø hvor tillit trives.

Psykologisk trygghet er avhengig av god relasjonsledelse

Relasjonsledelse handler om å bygge sterke og gjensidige, respektfulle relasjoner mellom deg som leder og teammedlemmene, og mellom teammedlemmer seg imellom. Dette inkluderer å ha evnen til å ta beslutninger også under press, være pålitelig i dine interaksjoner med teamet, vise empati, lytte aktivt, gi konstruktiv tilbakemelding, bygge tillit og støtte teamet gjennom utfordringer.

Relasjonsledelse handler om å bygge broer. Det handler om å dyrke en kultur av åpenhet, tillit og gjensidig respekt som legger grunnlaget for suksess.

God relasjonsledelse er avgjørende for å skape et positivt arbeidsmiljø og fremme suksessfulle resultater i prosjektene.
God relasjonsledelse er avgjørende for å skape psykologisk trygghet.

Vil du praktisere god relasjonsledelse?

Relasjonsledelse er nøkkelen til suksess ikke bare i prosjekter, men også i enhver ledelsesrolle. Ved å prioritere utviklingen av dine mellommenneskelige ferdigheter, kan du oppnå bedre resultater og også skape et mer harmonisk og produktivt arbeidsmiljø.

Nettopp derfor tilbyr NITO i samarbeid med CoachTeam høsten 2024 et topp aktuelt kurs i relasjonsledelse som er åpent både for medlemmer og ikke-medlemmer.

Kurset gir deg en blanding av fysiske samlinger og digitalt innhold. Før, mellom og etter samlingene jobber du med nettkurset Lederskolen, ser videoene på NITOs digitale læringsplattform, har tilgang til annet støttemateriell og nyttige refleksjonsoppgaver. Du har tilgang til nettkurset et helt år. Programmet er praktisk rettet og benytter 4MAT prosessmetode med fokus på trening.

Vil du lære mer om hvordan du kan praktisere god relasjonsledelse?

Da har du anledning til å melde deg på høstens kurs: Nito Relasjonsledelse.

  • Samling 1: 1. og 2. oktober 2024, kl. 9-16 i Oslo
  • Samling 2: 12. og 13. november, kl. 9-16 i Oslo

Jeg gleder meg til å være din kursveileder, slik at du i din jobbhverdag kan praktisere beste praksis som team- og prosjektleder.

Kurset har begrenset med deltakerplasser, her gjelder det å reservere datoer og sende inn påmelding.

 

Skroll til toppen