Medarbeidercoaching

For deg som ønsker vekst og utvikling

Ønsker du:

 • Å videreutvikle deg i jobben din?
 • Å gjøre noen forandringer?
 • Å bli bedre på selvledelse og vite hva som er viktig for deg?
 • Å fokusere på det som motiverer og inspirerer deg?
 • Å bryte uhensiktsmessige tanke- og atferdsmønstre?
 • Å fokusere på eget ansvar for mål og valg?
 • Å få bedre kontroll på hektisk jobb, hverdag og skape sunn balanse mellom jobb og privatliv?
 • Coaching setter fokus på nåtid og fremtid
 •  Coaching er løsnings- og mulighetsorientert
 •  Coaching har som grunntanke at det er deg selv som har ressursene
 •  Coaching hjelper deg til å aktivisere og oppdage alle dine muligheter
 •  Coaching gir deg nye handlemåter og bidrar til at du utnytter ditt fulle potensiale

For at du skal oppnå et godt resultat setter coachingprogrammet fokus på:

Hvordan er nå-situasjonen?
Hva ønsker du? Mål, handlingsplan og veivalg?
Hvordan få det til?
Hva hindrer deg?
Hva er dine styrker og hvordan utnytte ditt fulle potensiale?
Hva er din jobbmotivasjon?
Hvordan styrker du deg som medarbeider?
Hvordan finne dine verdier?
Hvordan gjøre det lettere å skape forandring?
Hvordan kommunisere bedre med deg selv og andre?
Hvordan finner du riktig fokus?
Hvordan prioritere og styrke evnen til å være løsningsorientert?
Hvordan styrke din selvfølelse og bli kvitt uhensiktsmessige tanker og vaner?
Hvordan styre din tid på en hensiktsmessig og sunn måte?

Form: en-til–en coaching med gode spørsmål, øvelser, oppgaver.
Varighet: 6 x ca 1,5 time over ca 3-6 mnd.
Ved behov: telefon- og e-post kontakt mellom hver time.

E-post

Klar for en positiv endring?

Skroll til toppen