4MAT teori og research

4MAT – bygger på en rekke anerkjente teorier

4MAT-metoden er basert på grunnleggende og kjente teorier innen læring, psykologi og hjerneforskning i kombinasjon med 30 års konkret erfaring med metoden som brukes i praksis.

I Research Guiden’s kapittel 1: “Historisk og teoretisk perspektiv” blir disse teoriene generelt oppsummert og beskrevet i forhold til hvordan de har påvirket Dr. Bernice McCarthys 4MAT-modell.

Den grunnleggende forutsetningen for 4MAT, er at folk lærer og utvikler seg gjennom en kontinuerlig, personlig meningsprosess.
Denne forutsetningen deles av de store teoretikerne Bernice McCarthy har blitt inspirert av.

John Dewey og David Kolb – læring

Når det gjelder læring, er John Dewey og David Kolb de største inspiratorene. John Deweys grunnleggende teori er at læring kommer gjennom personlig erfaring – og ifølge Kolb er læring en sirkulær prosess og ikke et resultat. Læringsprosessen er forskjellig fra person til person og basert på våre erfaringer.

Carl Jung – typologi

Videre er Carl Jungs teori om grunnleggende menneskelige forskjeller en stor inspirasjonskilde. Denne teorien er også grunnlaget for blant andre anerkjente profilanalyser.

Joseph Bogen – hjernen

Teorien om hjernen er inspirert av Joseph Bogens arbeid med den menneskelige hjerne Synet på hjernen som et sammensatt system er av vesentlig betydning for arbeidet med 4MAT som en læringsprosess.

4MAT prosessverktøy

 

4MAT – analyser og research

Nedenfor finner du analyser og forskning på 4MAT, for eksempel informasjon om hvilke kjente teoretikere og teorier som har hatt størst innflytelse på utviklingen av 4MAT og hvordan 4MAT har blitt validert.

4MAT effekter til bruk i hverdagen

4MAT Orbit 
Læringsprodukt som hjelper deg å huske hva som er viktig når du fasiliterer, driver prosessledelse eller tenker kommunikasjon med 4MAT-metoden og de åtte oktantene.

4MAT Typetårn
5 magnetiske klosser til å stable og visualisere arbeidet med typer og læringsstiler. En kloss med input, karakteristika og gode råd pr. stil. En femte kloss med ideer til handling.   kr 300,-

Bestilles:
kr 300,- eks mva, frakt [email protected]

E-post

Klar for en positiv endring?

Skroll til toppen