Lede med glede og mening

Ledelse for neste generasjon

Trodde du at du endelig var ferdig med å integrere Millennials med baby-boomers på arbeidsplassen? Se opp, for nå kommer Gen Z!

Dagens arbeidsplass består av opptil 5 ulike generasjoner. Vi har alle hørt om Millennials, de bortskjemte og late. Eller hva med Babyboomers, de som ikke forstår teknologiens mange muligheter. Nå kommer Gen Z, som er født mellom 1996 og 2012, for full fart inn på arbeidsmarkedet med sin unike forståelse for teknologi.

Å lede en som har vokst opp med ansiktet ned i en skjerm kan vise seg å by på utfordringer. I tillegg er de vant til en unik sammensetning av mennesker, med ulike forutsetninger, og er også derfor beskrevet som den minst heterogene generasjon frem til nå. GenZ og Millennials har noe til felles, de vi begge gjerne jobbe i et selskap som gjør noe som betyr noe.

Inkluderende arbeidsmiljø 

Gen Z er vant til å være en del av et massivt digitalt og sosialt miljø, og de setter denne muligheten høyt. Det er slik de lærer og knytter bånd med forskjellige typer mennesker. Og de vil gjerne være inkludert i reisen til selskapet de jobber i, heller enn å se det på avstand. For en leder kan det derfor være nyttig å jobbe tett med, og la en gen z komme nært innpå den daglige driften. De ønsker å jobbe side om side, og dersom de får en følelse av at alle er med på å dra i samme retning, vil det være kort vei til suksess.

Nysgjerrighet og kontinuerlig læring

Å bli satt i bås? Å ha en arbeidsoppgave eller jobb hele livet? Nei, ellers takk! Gen Z er klar over sin verdi, sine interesser og at målene deres vil utvikle seg over tid. For å forberede seg på dette, vil de gjerne jobbe i en kultur som verdsetter kontinuerlig læring og nysgjerrighet. Det vil være lite inspirerende for Gen Z å jobbe for en leder som sier: Slik har vi alltid gjort det. En leder som derimot er nysgjerrig og er opptatt av kontinuerlig læring, har en coachende lederstil og oppfordrer andre til å lære noe nytt hele tiden vil lykkes med fremtidens arbeidstagere.

Selvledelse og selvmotivasjon

Verken millennials eller Gen Z har noe problemer med å ha en ekstra jobb eller en egen bedrift ved siden av sin vanlige jobb. De vet at de må legge inn ekstra arbeid for å oppnå det de ønsker, og er ikke redd for å jobbe døgnet rundt. For at disse ekstra initiativene skal kunne blomstre, kan det være nødvendig for bedriften å legge til rette for at arbeidstagere kan ha egne prosjekter ved siden av. Ledere som tilbyr frihet og ansvar, og ikke overvåker tiden brukt på faktisk jobb og eventuelle egne prosjekter vil få lojale ansatte. Husk gjerne på at disse unge arbeidstakerne ofte har grenseløse arbeidsdager, og gjerne jobber også utenom fastsatt arbeidstid.

Generøse holdninger

Denne generasjonen elsker ekte opplevelser og de elsker å bygge nettverk! Det bør heller ikke overraske noen  at de ønsker seg en arbeidsgiver som gir tilbake til samfunnet. De ønsker seg en arbeidsgiver med en pay-forward kultur. Og, denne holdningen, dette DNA’et skal være integrert i selskapets visjon og gjennomsyre kulturen. Nå holder det ikke bare å gi en gave til Røde Kors hver jul.

Åpenhet og deling

Gen Z-ers er kanskje unge, men de er langtfra naive. De vil gjerne jobbe hardt for sine personlige mål. Samtidig forstår de godt at veien til suksess kan være tøff og kronglete. Å jobbe for en leder som er åpen om egen tilkortkommenhet og hvordan overkomme hindre vil være givende. Det gir unge arbeidstagere en bedre sjanse til å forberede seg på motstand de vil møte. De ønsker en mentor, som er villig til å snakke om sin egen vei.

Trenger du bistand til å håndtere generasjonsskifte på arbeidsplassen din? Er det utfordrende å lede flere generasjoner? Ta kontakt med oss i CoachTeam – House of Leadership! Vi vil gjerne være din støtte! Sjekk også ut Leder-skolen!

Skroll til toppen