Betydningen av kroppsspråk og kommunikasjon er enorm

Hvordan vi mennesker er forskjellige, og betydningen av hvordan kroppsspråk og kommunikasjon virker inn på oss, burde også vært obligatorisk i skolen!, sier hun engasjert.

Betydningen av kroppsspråk og kommunikasjon er enorm Les mer