Betydningen av kroppsspråk og kommunikasjon er enorm

Aina Borch holder til i Lakselv og er en engasjert kvinne som alltid har hatt mange jern i ilden. Hun velger seg roller og oppgaver hvor hun får utløp for sitt engasjement, og har mulighet til å påvirke positivt til enkeltpersoner og samfunn.

Hun driver sitt eget selskap Inspiranor, og faller av og til for fristelsen i å leie seg ut til ulike oppdragsgivere for lengre perioder om gangen. Noe hun lever godt med. På listen over ulike roller, står det blant annet fylkessekretær, prosjektleder i næringslivet, rådmann og helse- og omsorgssjef.

Akkurat nå er hun ordfører i Porsanger, hun har tidligere vært fylkessekretær i Finnmark for  Arbeiderpartiet. Hun hadde da hendene fulle med å administrere valgkampanjen i Finnmark. I tillegg er hun initiativtaker i et samarbeid med en fysioterapeut om prosjektet Friske Liv.

Aina har tatt trinn 1, 2 og 3 hos CoachTeam over en 11 års periode. Når hun synes det er på tide å få mer påfyll og utvikle seg selv enda noen hakk, er det alltid CoachTeam hun oppsøker. Hun har nå meldt seg på trinn4 Executive Coach som er næringslivsrettet med fokus på teamcoaching, presentasjons- og forhandlingsteknikk, endringsledelse og workshopledelse.

– Hvorfor skal jeg endre på noe som fungerer så godt? Det er en stadig utvikling i CoachTeams konsepter. Trinnene bygger på hverandre og det er en bevegelse jeg liker godt. Det er noe med profesjonaliteten, gjennomføringen og tilstedeværelsen til alle de som jobber der, som gjør at jeg ikke ser noen grunn til å oppsøke andre. Med kombinasjonen av teori, oppgaver, samtaler, praktiske øvelser og refleksjoner skapes en egen dynamikk som gjør at jeg aldri har kjedet meg et eneste sekund. De holder trykket og gjør dagene interessante med konstant bevegelse, sier hun.

– Da jeg fant fram til CoachTeam i 2002, var jeg ute etter å skape balanse og retning i livet. Jeg var utbrent, sykemeldt og manglet retning. Det første trinnet ble en oppvåkning for meg, hvor jeg lærte om hvor stor betydning kommunikasjon har å si for livene våre. Og hvordan vi med enkle grep kan gjøre endringer, både i måten vi kommuniserer med oss selv og med andre.

– Hvordan vi mennesker er forskjellige, og betydningen av hvordan kroppsspråk og kommunikasjon virker inn på oss, burde også vært obligatorisk i skolen!, sier hun engasjert.

– Det er en grunnleggende kompetanse som alle bør ha, tenk hvordan det kunne løst konflikter i arbeidslivet og i verden, for ikke å snakke om å få ned skilsmissestatistikken! Jeg tror rett og slett jeg ville vært gift og skilt flere ganger jeg, uten at jeg skjønte hva som skjedde og hvorfor, hvis det ikke hadde vært for denne kompetansen og forståelsen jeg har fått, sier hun og ler.

Aina fant den retningen hun søkte etter. Den ble riktignok annerledes enn slik hun trodde det måtte være. Hennes retning ble å ha tillatelse til å la seg flyte med, og teste ut mange ulike roller. Flyt ble retningen. Hvor hun hadde tillatelse til å gjøre feil, og gjøre om på tidligere beslutninger.

– Det med beslutninger og valg har alltid vært vanskelig for meg. Jeg var nok litt for redd for å gjøre “feil” valg. Derfor var det så flott da jeg kom på trinn 2 og skulle skrive modelleringsoppgave. Jeg valgte naturlig nok å studere gode beslutningstakere, sier hun og humrer.

– Dette er læring jeg har brukt kontinuerlig siden 2005! Gjennom modelleringsoppgaven lærte jeg meg å bruke nye interne strategier i forhold til informasjonsinnhenting, å bruke magefølelsen og å ta en beslutning. Visste du at at gode beslutningstakere ikke ser seg tilbake og dveler ved tidligere valg? Liker de ikke det de har fått, tar de bare en ny beslutning om å gjøre noe annet. Så enkelt er det!, sier hun engasjert og ler igjen.

På spørsmål om hvordan hun bruker det hun har lært og hvordan det viser deg i jobbsammenheng og privat, svarer Aina:

– I dag er jeg mye tydeligere og mer bevisst. Er flinkere til å sette grenser for meg selv og andre, og å gi tilbakemeldinger til andre. Og jeg er bedre til å skille følelser og fakta og å skifte perspektiver og fokus. Bevares, det er fortsatt mye følelser i sving hos meg altså! Jeg er en person med mye følelser, men jeg er bedre til å observere dem, og ikke minst ta ansvar for hvordan jeg oppfatter ting som foregår, forteller hun.

– Jeg merker også at jeg har gitt noe videre til familien min. Måten vi kommuniserer sammen på, er jeg veldig fornøyd med. Når nå jeg legger merke til hvordan barna mine legger fram sine budskap og kommuniserer når de vil noe, tenker jeg at jeg har gitt noe verdifullt videre, sier hun og smiler.

– Når jeg skal jobbe med andre, merker jeg at jeg bruker tid på å forankre prosesser. Jeg er god til å snakke med og til folk, for å motivere til innsats. Hvordan jeg bygger opp ulike budskap er jeg veldig bevisst på. Både skriftlig og muntlig. For meg er det viktig å ha respekt og forståelse for at vi alle er forskjellige. Og jeg tror på det gode i menneskene, den positive intensjonen fins i de fleste handlinger. Det er livsregler jeg har tatt med meg fra CoachTeam, sier hun avslutningsvis.

Skroll til toppen