Slik kommuniserer en effektiv leder

En effektiv leder er en god rollemodell. En effektiv leder vet at motivasjon, engasjement og eierskap fører til at medarbeidere tar ansvar for å nå felles mål. Medarbeiderne føler seg sett, og opplever at det de gjør er viktig. Et av de viktigste suksesskriteriene for at vi mennesker skal gjøre en god jobb og trives er anerkjennelse. Dessverre viser undersøkelser at ledelsen ofte ikke kommuniserer godt nok med sine medarbeidere. Hele 60% hevder at det ikke er samsvar mellom det ledelsen sier og gjør.

Hvordan kommuniserer en effektiv leder?

Når du som leder bygger opp en kultur for god kommunikasjon er du en effektiv leder. Som leder er du opptatt av utvikling og fellesskap. Du vet å benytte deg av en coachende lederstil. Du er en effektiv leder når du behersker en coachende lederstil. Hvorfor? Fordi du lettere vil kunne guide og utvikle både kunnskapen og motivasjonen til de ansatte.

CoachTeam – House of Leadership har laget en liste over hvordan du som leder kan benytte deg av en coachende tilnærming.

 1. Vær støttende:

  Å gi støtte er elementært for en effektiv leder. Når du som leder opptrer støttende, utvikler du et tillitsforhold. Tillit er viktig for vekst og utvikling, og legger grunnlaget for respekt mellom leder og ansatt. Genuin oppmuntring hjelper teamet å forstå at du investerer i deres suksess. Oppsøk derfor gjerne muligheter for å vise din støtte til teamet.

 2. Definer problemer og behov:  

  Det er nyttig å identifisere og definere et problem eller et behov hos den ansatte. Å ha tydelige avklaringer skaper transparens og et positivt vekstmiljø. Det skaper også grobunn for god kommunikasjon, hvor dere begge kan uttrykke dere klart. En effektiv leder forstår betydningen av tydelige forventninger. Klare forventninger skaper bedre resultater.

 3. Praktiser aktiv lytting: 

  Å være en god lytter er en flott egenskap. En effektiv leder vet at å lytte er mer enn å høre hva som sies. Ofte går vi dessverre i fella. Vi lytter ikke aktivt, vi forbereder oss på å svare, vi antar at vi vet hva den andre skal si, eller vi avbryter. Det er umulig å lytte godt, om vi ikke gir vår absolutte oppmerksomhet.

 4. Gjenta og oppsummer:

  Det å gjenta det dere har snakket om som en oppsummering viser at du har fått med deg det viktigste, og at du forstår hva som har blitt sagt. Det gir deg også sjansen til å oppklare eventuelle misforståelser.

Ønsker du å bli en effektiv leder og utvikle en coachende lederstil? CoachTeam – House of Leadership tilbyr bedriftsinterne lederprogrammer samt ferske elæringsprogrammer via vår lederskole. Lederskolen er et moderne nettbasert opplæringsprogram for utvikling av nye og erfarne ledere i alle type organisasjoner. Lederskolen kan tilpasses din virksomhet, og leveres som ren e-læring eller som en miks av e-læring og samlinger. Ta kontakt med oss for å høre mer!

Skroll til toppen