evnen til å lede seg selv

Tydelig lederskap og evnen til å lede seg selv

Evnen til å lede seg selv

Vi lever i en verden som er i konstant endring. Mange mennesker opplever dessverre stor usikkerhet og frykt i disse dager. Og hverdagen til oss alle er virkelig annerledes nå enn den var i går. Uforutsigbarheten er stor. Det er mye vi ikke vet om morgendagen eller ukene fremover. Evnen til å lede seg selv og andre er spesielt viktig nå.

Blir vi grepet av frykt og lar panikken ta oss, havner vi lett i en tilstand som hverken er produktiv eller god. En av de tingene vi kan gjøre for oss selv og for andre er å ta kontroll over vårt eget lederskap. Og husk på at det vi tenker, gjør og sier påvirker flere enn oss selv. Å være leder over eget sinn og egne tanker kan være en krevende øvelse. For de fleste av oss innebærer evnen til å lede seg selv nettopp øvelse. Øvelse skaper mestring.

Kommunikasjon og selvledelse

Vi er alle ledere og kommunikatører, selv om vi ikke er ledere av en bedrift eller organisasjon.Vi leder oss selv og tildels de menneskene som er en forlenget del av oss, gjerne barna våre.
I disse dager, hvor vi alle har fått endret spilleregler, er hva og hvordan vi kommuniserer til oss selv og menneskene rundt oss svært avgjørende for hvilken respons vi får.
Kommunikasjonen vår har alltid stor betydning. I krisetider slik som nå, kan vår indre kommunikasjon, det vil si hva vi sier til oss selv, sammen med det vi kommuniserer ut til andre være helt avgjørende for kloke valg, stayerevne og samhold.

Tydelig lederskap

Hva handler personlig lederskap om?
I vårt lederskap av oss selv er det mange faktorer som spiller inn.
Hvilke tidligere erfaringer har du og jeg gjort? Hva er det du og jeg ser for oss i tiden fremover? Hvilke behov for trygghet har vi nå?
Hva med deg? Er du bekymret eller fortvilet? Forholder du deg rolig og avventende? Tenker du at tiltak og retningslinjer som nå gis er unødvendige og overdrevne?
Hvordan leder du deg selv?

Alle inntrykk er “mat” til egne tanker og følelser. Disse inntrykkene eller “maten” vi tar inn sorterer vi. Det er vi nødt til, vi makter ikke å forholde oss til alle inntrykk. Derfor er det viktig å være bevisst hva vi vektlegger. Det er her evnen til å lede seg selv blir viktig. Vårt forstørrelsesglass har stor betydning for kommunikasjonen med oss selv og andre. Hva vi velger å forstørre og gi fokus påvirker de valgene vi tar.

Summen av våre tanker, handlinger og følelser akkurat nå er det som utgjør vår opplevelse av verden. Og nettopp derfor er bevisst selvledelse definert som evnen til å lede seg selv gjennom å påvirke egne tanker, følelser og handlinger.

Tankestrategien til Nelson Mandela

Det visste også Nelson Mandela da han satt  27 år i fangenskap, de fleste av dem på Robben Island. Da han ble løslatt delte sin mentale strategi som han hadde brukt under fangeoppholdet.
«Hver dag leste jeg diktet Invictus, og fokuserte på de viktige oppgavene jeg hadde når jeg slapp ut. Spesielt de to siste linjene i diktet ble viktige for meg:

“I AM THE MASTER OF MY FATE. I AM THE CAPITAN OF MY SOUL.”

Min påstand er at god norsk dugnadsånd og solidaritet, med bevisst selvlederskap er den nye valutaen i Norge!

Du får det du fokuserer på! Hvis du vil ha noe annet, må du gjøre noe annet. Hvis vi gir næring til frykten, blir det mer av den. Tiden er kommet for å tenke ut av boksen. Hvordan vil du skape deg så gode dager som mulig innenfor de rammer som nå gjelder, for deg selv og de rundt deg?

Jeg lener meg til Pete Seeger i disse dager og velger meg følgende mantra:

“WE SHALL OVERCOME”

 

Ta en titt på Lederskolen – et moderne nettbasert opplæringsprogram for utvikling av nye og erfarne ledere i alle type organisasjoner.

 

 

Skroll til toppen