Ledernes boktips presentert av Ukeavisen Ledelse

Trenger du tips til en god bok du kan ta med deg på ferie? Lene Fjellheim i CoachTeam er i sommer en av dem som gir sitt boktips til Ukeavisen Ledelse. Hver sommer ber Ukeavisen Ledelse ledere om å anbefale litteratur, enten det er underholdning, faglig påfyll eller inspirasjon.

Hele artikkelen med flere boktips kan leses her:
Ukeavisen Ledelse, Boktips fra Lene Fjellheim med flere 6 juli 2018

Lene Fjellheim i CoachTeam as – House of Leadership anbefaler Helga Flatlands trilogi:
«Bli hvis du kan,. Reis hvis du må»

Helga Flatlands trilogi handler om relasjon mellom mennesker, mellom søsken, foreldre og barn og
kjærester. De handler om å være ung og det å måtte gjøre valg – valg som blir fatale og valget om å ikke ta valg. – De handler om det å være homofil i et lite miljø, og de handler om ensomhet: Å være alene og ikke være en del av et fellesskapet. Om å være alene i ekteskapet og ikke å finne sin plass. Og ikke minst om sorg og hvordan vi reagerer ulikt på en stor sorg, der noen går i stykker mens andre finner sine overlevelsesstrategier, forklarer Fjellheim.
Fire unge barndomsvenner fra den samme bygda: Tarjei, Trygve, Bjørn og Kristian verver seg
til de norske styrkene i Afghanistan. Bare én av dem kommer hjem i live. Hvorfor dro de egentlig? Hva med dem som er igjen? Hvilke krefter påvirker våre valg? Romanen handler om å vokse opp i, være omgitt av og bryte opp med en trygghet som ikke lenger kjennes trygg.
– Det er en roman som ikke oppleves som politisk, men hjerteskjærende, og hvor vi følger
skjebnene til de fire guttene over mange år – via ulike fortellerstemmer og dermed også med ulike
vinklinger. De fire fortellerstemmene skreller av ulike lag av en og samme historie, sier hun.
Ifølge Lene Fjellheim borrer forfatter Helga Flatland i personskildringene på en elegant måte som
ikke overforklarer, men heller lar leseren gruble gjennom alle tre bøkene siden det ligger så mye
mellom linjene. – Hun har skapt fire jeg–personer som hver for seg fremstår som troverdige, uten for mye drama eller klisjéer, utdyper hun.
Hun trekker frem den hjelpeløse bondske tausheten og de knugende uttalte kravene som blir
så sterkt å lese om, og som gjør at leseren går igjennom hele følelsespekteret når personene trer så tydelig frem litt etter litt, via ulike fortellerstemmer og vinklinger.
– Jeg tar meg selv i å få sympati der jeg hadde antipati når jeg får dypere forståelse for personene,
situasjonene og valgene som tas når de etter hvert blir beskrevet fra så mange ulike vinkler. For deg som er opptatt av det relasjonelle vil jeg absolutt anbefale denne boken selv om du ntageligvis
kommer til å ha det litt vondt underveis også, sier hun.
Trilogien «Bli hvis du kan. Reis hvis du må» gjorde inntrykk på Lene Fjellheim i CoachTeam.

Journalist Bård Andersson
Ukeavisen Ledelse 6 juli 2018

Skroll til toppen