Hvordan takler du stress?

Hvordan takler du stress? Har du behov for å lære stressmestring?

Hva er stress?

Vi mennesker er designet slik at vi skal overleve under ulike forhold og vår reaksjonsevne er med på å sikre det. Stress er rett og slett en sunn kroppslig og mental reaksjon som sikrer vår overlevelse. Når vi møter en utfordring, slår vårt autonome nervesystem til. Navnet autonome (selvstyrende) henger sammen med at vi ikke har noen direkte, viljemessig kontroll over aktiviteten i denne delen av nervesystemet. Det kan videre inndeles i en sympatisk del (sympatikus), en parasympatisk del (parasympatikus) og det enteriske nervesystem (ENS).
Når vi er stresset aktiveres sympaticus. På folkemunne kalles systemet ofte for fight and flight. Stresshormonene adrenalin og kortisol strømmer inn i blodet. Oppmerksomheten vår øker. Pupillene bli større, hjertet og pusten går fortere, blodtrykket øker, musklene strammer seg og konsentrasjonen av sukker i blodet, stiger. Vi er klare til handling – til kamp eller flukt.

Uten denne fantastiske reaksjonsevnen din, ville du neppe vært i stand til å krysse en gate uten å bli overkjørt av en bil og du hadde heller ikke klart å komme deg unna en truende situasjon. I sum kan vi si at stress er naturlig, det er bra og det sikrer ditt liv og din evne til å håndtere mange utfordrende situasjoner.

Men hvorfor blir jeg da utmattet av stresset mitt?

Fordi du bruker stress- strategien din unødig og feil. Når du blir «tappet» av stresset ditt, sløser du bort energien din ved å sette deg selv i en daglig alarmberedskap – uten at du trenger det. Et rødt lys, en lite kø eller et negativt ladet ord, og vips er du i beredskap. Eller du setter i gang fantasier og bekymringer om fremtiden eller lar deg irritere unødig av stemmer fra fortiden, og dine stresshormoner skaper et konstant slit i deg- som på sikt fører til tretthet, mangel på søvn. Irritasjon, usikkerhet, hodesmerter, svimmelhet, vondt i ryggen, i brystet eller i magen!

Hva kan jeg gjøre for å utvikle en bedre strategi i hverdagen når jeg står overfor utfordringer?

Du kan følge denne resepten i 3 steg:

Steg 1: PUST. Du trenger å bruke pusten din bevisst for å sende andre signaler til nervene dine. Pusten er din viktigste strategiske venn når det gjelder å håndtere stresshormonene. Når du tar et par gode pustedrag, både inn og utpust, setter du i gang en avspenningsimpuls som umiddelbart roer kroppen og gjør deg mer avspent.

Steg 2: LØFT BLIKKET. Se rundt deg som når du skuer utover et åpent hav. La blikket vandre. Legg merke til det som er rundt deg. Gi det et øyeblikks oppmerksomhet. Det å gi oppmerksomhet, har i seg selv en avspennende effekt. Si til deg selv: Så her er jeg nå. Dette er hva som er rundt meg akkurat nå. Disse menneskene. Dette rommet. Disse gjenstander.

Steg 3: SMIL. Gi øyeblikket, uansett hvilken utfordring du står overfor, et lite smil. Det skaper umiddelbart en reaksjon i ditt nervefilter som setter i gang en liten strøm av gode endorfinhormoner. Du får kontakt med kreativitet, mulighetstanker og empati.

Lykke til!

Skroll til toppen