Farlige følelser forstyrrer rasjonalitet

Jeg vil hevde at farlige følelser forstyrrer rasjonalitet. Hvorfor det? Er ikke alle følelser av det gode?Følelser er kun følelser, og de kan blokkere for de beste beslutningene? Min påstand er at beslutninger som er bygd på både fornuft og følelser som oftest blir de beste.

En tidligere kollega av meg brummet ganske kraftig en dag jeg gikk forbi ham. Vet du noe – sa han. Jeg er så innmari lei av alt dette snakket om teambygging, samhandling , kommunikasjon og selvledelse…
Det er jo bare følelser. Hvorfor ikke bare gi meg tall, gi meg fakta, gi meg målet så er det full fart fremover. For ærlig talt, fortsatte han. På jobb så jobber vi, føle kan vi gjøre hjemme.

Jeg tror jeg skvatt litt til, så smilte jeg lurt til han og svarte:

– Vet du noe? Jeg er helt enig med deg, dersom følelser er det samme som føleri. Mange medarbeidere og bedriftsledere lar seg styre for mye av sine følelser, de blir rene ofre for både egnes og andres føleri.

Eller som professor Fred Wenstøp på BI sier: “Magefølelse er viktig, men i det øyeblikket du tar beslutninger i følelsesmessig affekt blir rasjonaliteten i beslutningen blokkert”.

Jeg var videre enig med min kollega i at vi er på jobb for å skape resultater. Selvsagt er vi det. Vi mottar ikke lønn fra våre skattepenger eller fra bedriftens kapital for å føle det ene eller det andre for hverandre, for endringer eller for oppgaver.

Samtidig vil jeg påstå at følelser er fakta, følelser påvirker mitt tankesett, innstillinger påvirker hvordan jeg ser på andre, meg selv og mine oppgaver. Følelser påvirker mine handlinger.

Wenstøp og Knut Lehre Seip slår følge med meg her. De skriver i sin bok «Verdier og valg – verdibasert beslutningsanalyse i praksis» at innsikt fra neuroøkonomi viser at det er ren utopi å tro at det er mulig å håndtere verdiladede spørsmål med fornuft alene. Hjernen er til god hjelp som veiviser, men til syvende og sist er alle valg utløst av emosjoner.

Hele livet utsettes vi for påvirkning og hele livet velger vi. Hver dag, hver time, hvert minutt. Våre valg leder til handling, våre valg påvirkes av tanker, holdninger og innstillinger vi har. Når vi så vet dette, hva er det som gjør at vi likevel så lett nedprioriterer fokus på den menneskelige faktor? Hva er det som gjør at vi velger bort å reflektere over hvordan vi som enkeltmennesker og team påvirker arbeidssituasjonen vår på godt og vondt. Hva er det som gjør at noen arbeidsplasser ser seg lite tjent med å prioritere å utvikle forpliktende og sunne relasjoner?

Ingenting kommer av seg selv.

Var det derfor at Sokrates igjen og igjen terpet på sitt berømte utsagn: “Kjenn deg selv og du kan lettere omgås andre mennesker”. Sokrates påpekte ofte at “All erkjennelse som kommer innenfra gir innsikt, og det å kjenne seg selv er det viktigste i livet for å kunne leve på rett vis”.

Derfor sier jeg til ledere og medarbeidere jeg arbeider sammen med:

Det har lite hensikt å arbeide med teamutvikling og selvstyring for å bli mer interessante eller bare for å bli kjent, dere skal ikke kjenne dere selv og bli bedre på samspill for å føle mer. Dere skal mestre selvstyring, teamutvikling og teamtrening for til enhver tid å skape de beste resultater. Derfor trenger dere å lede dere selv på best mulig måte i forhold til situasjoner og relasjoner dere står oppe i både som enkeltmennesker og som gruppe.

Vi mennesker trenger tross erfaringer, vaner, tankemønstre, fag eller titler å være aktive, handlende og ansvarlige ledere i eget liv. Vi er ikke hjelpeløse og umyndige ofre verken for våre følelser eller vår rasjonalitet.

Vi kjenner alle den klassiske konflikten mellom fornuft og følelser. Og vi vet: Følelser er ikke nok, fornuft er ikke nok. Ja takk, begge deler. Det er ikke et enten eller. Det er et både og. Faglig innsikt og kunnskap er viktig, men ikke tilstrekkelig for å bli på sitt beste som medarbeider eller leder.

Kunnskap, fag og stadig nye studiepoeng er trendy for tiden. Selvledelse og teamutvikling er trendy for tiden. Ingen trær vokser til himmelen. Noen blir moteslaver. Hold deg edruelig. Det lønner seg!

Tekst: Erica Grunnevoll
foredragsholder, kursleder, DNCF sertifisert Coach, prest

Skroll til toppen