Mina Helen Kristoffersen

Ledertrener, Sertifisert coach og NLP Trainer

Mina Helen Kristoffersen er tydelig, direkte, omsorgsfull, empatisk, engasjert og utfordrende i sin coaching. Hun er mulighetsorientert, kreativ og dyktig til å snu en negativ tankestrøm.

 

Mina er HR-Coach og internasjonalt sertifisert trener i NLP og Enneagram. Hun er DNCF registrert Coach og DNCF registrert Helsecoach.

Mina er også sertifisert Holistisk Psykoterapeut. Hun har mer enn 20 års erfaring innen salg og service før hun startet som coach i 2006. Mina har også jobbet som leder, og kjenner utfordringene som følger med lederansvaret.
Når Mina jobber med en-til-en coaching er det innenfor arbeidsfeltene:

 • Ledersparring og endringsledelse
 • Karrierecoaching
 • Livsmestring og balanse
 • Helsecoaching.

med fokus på mestring og balanse i livet. Med sine arbeidsfelt er Mina en trygg partner som støtter, og utfordrer deg til å tenke nytt. Mina er opptatt av å se «hele mennesket». Hennes spesialfelt, konfliktløsning,  motivasjon, utvikling og endringsprosesser. Mina underviser også på vår leder- og coachutdanning.

Mina er mulighetsorientert og kreativ. I møte med mennesker er hun nysgjerrig og omsorgsfull. Hun beskrives også av våre kunder som tydelig og målrettet. En som skaper løsningsrom for de hun coacher.

Mina er opptatt av:

 • Å se løsninger fremfor begrensninger
 • Å finne gode plattformer for samarbeid og kommunikasjon
 • Selvledelse og mestring
 • Valgfrihet, dine opplevelser og erfaringer kan bli til muligheter eller begrensninger. Valget er ditt.
 • Å være tilstede og aktiv deltaker i ditt eget liv
 • Sammenhengen mellom kropp og sinn
 • Personlig utvikling
 • Å se hele mennesket

 

Norsk Psoriasisforbunds Ungdomsorganisasjon (PSO-ung) hadde gleden av å kunne tilby Minas motivasjonskurs til våre medlemmer, i forbindelse med Ungdomskonferansen i Bergen. Vi fikk alle erfare og oppleve et inspirerende kurs med et unikt opplegg tilpasset vår målgruppe. Mina skapte stor entusiasme, og evnet å berøre våre medlemmer. Hun skapte endringsvilje og inspirerte ungdommene til å ta styringen over sine liv, og mange av de unge opplevde økt mestring av sin livssituasjon som følge av kurset. Norsk Psoriasisforbund ønsker derfor også å benytte Mina Kristoffersen ved andre fremtidige anledninger, og gir henne de beste anbefalinger til andre.

– Eli Synnøve Gjerde, Organisasjonssekretær PSO-Ung

Mina er en engasjert foredragsholder og en motiverende coach. Jeg kan gi henne mine beste anbefalinger.

– Helene Fallet, Daglig leder, Esthetique Drammen