Mina.BW_

Mina Helen Kristoffersen

Ledertrener, Sertifisert coach og NLP Trainer
400 04 500
Mina Helen Kristoffersen er tydelig, direkte, empatisk, engasjert og utfordrende i sin coaching. Hun kaller en spade for en spade og bruker humor med kløkt der tema er følsomt. Hun er mulighetsorientert, kreativ og dyktig til å snu en negativ tankestrøm. Og hun skaper løsningsrom der andre ser problemer

Mina er HR-Coach og internasjonalt sertifisert trener i NLP og Enneagram.
Hun er DNCF Coach og DNCF registrert Helsecoach.

Mina har jobbet som leder i mange år, og kjenner utfordringene som følger med lederansvaret. Hun har mer enn 20 års erfaring innen salg og service før hun startet som coach i 2006 og er også sertifisert Holistisk Psykoterapeut.

Mina er spesielt opptatt av hvordan selvledelse og god kommunikasjon danner grunnlaget for ledelse og medarbeiderskap. Hun har en særlig evne til raskt å bygge høy grad av psykologisk tryggehet i arbeid med grupper. Mina er jordnær og energisk. Hun bruker humor med kløkt der tema er følsomt, og utfordrer gjerne et fiksert mindset.

 • Teamprosesser
 • Lederprogrammer
 • Ledersparring og endringsledelse
 • Verdibasert ledelse
 • Salg, relasjonsbygging og kundebehandling
 • Mentorprogrammer
 • Fasillitering og workshops
 • Helsecoaching
 • Medarbeiderutvikling

All coaching med fokus på måloppnåelse, mestring og balanse i livet. Med sine arbeidsfelt er Mina en trygg partner som støtter, og utfordrer deg til å tenke nytt. Mina er opptatt av å se «hele mennesket». Hennes spesialfelt er ledelse, konfliktløsning,  motivasjon, utvikling og endringsprosesser og Mina jobber aktivt med team og grupper med Lederskolen. Hun holder også salgskurs og salgtreninger.

Mina er mulighetsorientert og kreativ. I møte med mennesker er hun nysgjerrig og omsorgsfull. Hun beskrives også av våre kunder som tydelig og målrettet,
en som skaper løsningsrom for de hun coacher.

Mina er opptatt av:

 • Å se løsninger fremfor begrensninger
 • Å finne gode plattformer for samarbeid og kommunikasjon
 • Selvledelse og mestring av krevende situasjoner. Du må ha rett verktøy til rett oppgave
 • Valgfrihet, dine opplevelser og erfaringer kan bli til muligheter eller begrensninger. Valget er ditt.
 • Ansvarlighet. Uansett hvilken rolle du har, er det du som er ansvarlig for dine valg og din kommunikasjon
 • Læring. Alle mennesker gjør feil og det er feilene du lærer av
 • Å være tilstede og aktiv deltaker i ditt eget liv
 • Personlig utvikling

På grunn av endringer i vår organisasjon og tjenesteutførelse, hadde vi behov for et kurs for alle våre ansatte med fokus på kommunikasjon og salgsteknikk. Covid-19 gjorde det umulig med en fysisk samling, så kurset måtte leveres heldigitalt. Vi var usikre på forhånd på hvordan dette ville fungere, med rundt 50 mennesker på Zoom gjennom en full arbeidsdag. Men Mina løste denne oppgaven på en utrolig god måte! Møtet var godt planlagt og strukturert, med en god blanding av undervisning og interaktivitet. Hun engasjerte lytterne gjennom hele kurset, med bruk av både chat, muntlige tilbakemeldinger og gruppeaktiviteter. Hun balanserte faglighet og humor på en måte som gjorde at vi fikk en både lærerik og morsom dag. I tillegg hadde hun gjort grundig research på forhånd, slik at hun hadde fått flettet inn vår bedrifts verdier og kultur, og elementer fra vår arbeidshverdag. Dette gjorde at kurset føltes mer relevant og nært for alle kursdeltakerne. Vi takker Mina og CoachTeam as for et flott kurs, som absolutt sto til våre forventninger!
IDEA Kompetanse Silje Brokke, Avdelingssjef Arbeid og Inkludering AFT

Norsk Psoriasisforbunds Ungdomsorganisasjon (PSO-ung) hadde gleden av å kunne tilby Minas motivasjonskurs til våre medlemmer, i forbindelse med Ungdomskonferansen i Bergen. Vi fikk alle erfare og oppleve et inspirerende kurs med et unikt opplegg tilpasset vår målgruppe. Mina skapte stor entusiasme, og evnet å berøre våre medlemmer. Hun skapte endringsvilje og inspirerte ungdommene til å ta styringen over sine liv, og mange av de unge opplevde økt mestring av sin livssituasjon som følge av kurset. Norsk Psoriasisforbund ønsker derfor også å benytte Mina Kristoffersen ved andre fremtidige anledninger, og gir henne de beste anbefalinger til andre.
Eli Synnøve Gjerde, Organisasjonssekretær PSO-Ung

Mina er en engasjert foredragsholder og en motiverende coach. Jeg kan gi henne mine beste anbefalinger.
Helene Fallet, Daglig leder, Esthetique Drammen

“I forbindelse med planlegging av digitalt seksjonsseminar for 30 administrativt ansatte ble Mina Kristoffersen fra CoachTeam kontaktet.
Vi ønsket ett to-timers opplegg om stress og stressmestring. I tillegg til at det skulle oppleves som nyttig for deltakerne ønsket vi også at det skulle fungerer som en vitamininnsprøytning. I planleggingsmøte var Mina opptatt av og etterspurte behovet til deltakerne. Hun formidlet et sterkt ønske om å skreddersy et best mulig opplegg slik at deltakerne skulle sitte igjen med en opplevelse av relevans, inspirasjon og konkrete verktøy til bruk i hverdagen. Selve gjennomføringen bar preg av god planlegging og fleksibilitet. Med sin åpne, imøtekommende og engasjerte væremåte ble de to timene interessante og inspirerende. Mina var observant på deltakernes reaksjoner, noe som er krevende i digitale rom. Tilbakemeldingene fra deltakerne i seksjonen var at kunnskapene som ble formidlet og verktøyene som ble presentert var nyttige, og at dette førte til refleksjon over egen situasjon.”
Margrete Thorstad, kontorsjef Studieseksjonen VID Studiested

Jeg kontaktet CoachTeam med bakgrunn for behov for en sparringspartner for å forbedre egen kommunikasjonsevne. Ganske raskt ble jeg kontaktet pr telefon med utfyllende spørsmål om egne ønsker, behov og mål. Gjennom samtalen ble jeg introdusert for kombinasjonen med kursrekka ved Lederskolen og oppfølgende coaching knyttet til egen jobb.

Det har vært en fabelaktig måte å jobbe på. Lederskolens kursrekke opplever jeg faglig god, og særdeles praktisk. Lederskolen er “spot on” knyttet til hverdagen og arbeidslivet, og de utfordringer vi møter i mellommenneskelige relasjoner. Gjennom refleksjon og sparring med min coach Mina Kristoffersen, har jeg blitt bedre kjent med meg selv som person, og oppdaget nye måter å møte og forstå mine medmennesker på.
Jeg opplever en fantastisk synergi mellom meg og min coach Mina. På hver eneste oppsummering fra kursrekka jeg sender Mina leser hun mellom linjene og kommer med treffende tilbakemeldinger som igjen utløser videre refleksjon. I møte er Mina er fullstendig til stede i samtale og møte med meg. Hun oppmuntrer, hun tørr stille de vanskelige spørsmålene – samtidig som hun er ydmyk og viser omsorg og respekt. Mina har pushet meg til tøye egne grenser og ikke minst få meg til å møte overordene på lik linje, med respekt. Mina har vært min mentor når jeg skulle snu egen “tante Sofie” til å bli en medarbeider som er tydelig og uten pekefinger! Det blir så mye mer moro!

Denne kombinasjonen av Lederskolen og coaching vil jeg anbefale på det sterkeste. Verktøykassa mi har blitt enda større enn jeg hadde turt å håpe på.
Veronica Skaret, Kontorleder, Vestli skole | Utdanningsetaten | Oslo kommune

 

Vi hadde teamsamling med Mina en hel dag og var strålende fornøyd med gjennomføringen fra start til slutt. Vi var gjennom alt fra praktiske samarbeidsoppgaver, til dypere oppgaver som krevde mer refleksjon og diskusjoner. Mina leste gruppa på riktig måte og tilpasset innholdet underveis, skapte god stemning og fikk med seg selv den mest skeptiske. Flere av temaene har blitt tatt i bruk i etterkant og vi har fått masse nyttig å jobbe med videre. Tusen takk for et kjempebra opplegg!
Anette Breivold, After sales manager, Mitsubishi Electric


 

Skroll til toppen