Derfor bør du satse på bedriftsintern opplæring

Lederskolen er utviklet av CoachTeam as – House of Leadership

CoachTeam – House of Leadership har i over 20 år levert tjenester innenfor ledelse-, medarbeider-, team- og organisasjonsutvikling, endringsarbeid og bedriftskultur.

Vårt fokus er å dyktiggjøre mennesker i å lede seg selv og andre på en best mulig måte, slik at de skaper vekst og utvikling, bedre resultater og realiserer det beste i seg selv.
Vi har brukt vår erfaring og kompetanse samt anerkjente teorier og forskning i arbeide med å utvikle Lederskolen til et moderne og nettbasert opplæringsprogram

For å kunne fungere og levere optimalt, er det viktig for bedrifter og ansatte å håndtere de menneskelige sider i jobbhverdagen på en konstruktiv måte.
Vi ser at det å jobbe med samhandlingskompetanse, relasjonell kompetanse, lederskap  og selvledelse er en forutsetning for å lykkes i dagens og fremtidens samfunn hvor endringstakten bare blir raskere og raskere. Å jobbe med menneskene som leverer tjenestene og varene er nødvendig for endringsevne og fleksibilitet, for motivasjon og stressmestring, utvikling og samhandling.

Lederskolen går rett inn i denne hverdagen. Vi liker å si at vi utvikler ledere og medarbeidere som lærer å hente frem det beste hos seg selv og andre.

Opplæring gjennom Beste praksis

Gjennom Lederskolen lærer du om lederens roller og ansvarsområder. Kursmodulene baserer seg på praktiske, og relevante situasjoner fra arbeidslivet og gir deg den kompetansen du trenger for å mestre kravene som settes til en moderne leder.

Lederskolen har fokus på beste praksis og du får teoretisk fundament og effektive og praktiske verktøy for å mestre ditt lederskap, lede deg selv, styrke din kommunikasjon, utvikle deg som teamleder og takle stress.

I våre bedriftsinterne opplæringsprogram kartlegger vi og bistår din bedrifts kompetansebehov innenfor godt og effektivt lederskap. Programmet gir ferdigheter innen ledelse, selvledelse, kommunikasjon, team og stressmestring.

Lederskolen er et svært fleksibelt nettbasert opplæringsprogram. Dere kan velge mellom ren opplæring på nett eller i kombinasjon med fysiske eller virtuelle samlinger over (Teams, Skype, Zoom o.l). Vi tilpasser oss deres behov.

Samlingene planlegges i forkant, og blir tilpasset dere. Samlingene består av faglig innhold, dialog, oppgaver og gruppearbeid for å forsterke læringen.

Lederskolen er et 100% nettbasert kursprogram for utvikling av dyktige ledere, prosjekt- og teamledere, medarbeidere og team.

Lederskolen inneholder fem videobaserte e-læringskurs og sertifiseringstest

  1. Ledelse og lederskap
  2. Selvledelse
  3. Kommunikasjon
  4. Teamledelse
  5. Stressmestring
  6. Sertifiseringstest

Vil du bli en ettertraktet leder som leder dine medarbeidere på en klok, troverdig, handlekraftig, trygg og smidig måte? Gjennom Lederskolen får du God ledelse for Fremtiden!

Midler til bedriftsintern opplæring (BIO)

Som en del av regjeringens krisepakke for næringslivet relatert til  Covid-19-utbruddet har fylkeskommunene fått økt sine budsjetter til BIO-midler for 2020.
Ta kontakt med oss så hjelper vi dere med søknadsprosessen.

Har du spørsmål rundt Lederskolen og eller om vår bedriftsinterne opplæring ta gjerne kontakt gjennom kontaktskjema eller direkte så finner vi en løsning som passer dere.

Vi har lang erfaring med utvikling og levering av tilpasset opplæringsprogram, til private og offentlige virksomheter, både i Norge og internasjonalt.

Vi følger myndighetenes retningslinjer når det gjelder situasjonen Norge med hensyn til Covid-19.

Ta kontakt i dag

Lene Fjellheim
e-post: [email protected]
Telefon: 92 83 00 76

Skroll til toppen