Få arbeidsgiver til å dekke videreutvikling

Kompetanseutvikling er stadig viktigere for arbeidslivet. Den intellektuelle kapital er en av de viktigste ressursene i vårt kunnskapssamfunn. Derfor er det mange fordeler i å satse på din egen og dine medarbeideres utvikling.

Det kan likevel innebære en vesentlig kostnad å sørge for videreutvikling og utdanning.

Dekking av kostnader

Slik kan du få arbeidsgiver eller din egen bedrift til å dekke hele eller deler av kostnadene forbundet med kompetanseheving..

Les mer om bedriftsintern opplæring her!

Gjør grundige undersøkelser

  • Har dere en plan for utvikling? 

Mange arbeidsgivere og bedrifter har en uttalt plan for kompetanseutvikling. Dette varierer selvsagt fra bedrift til bedrift, men flere arbeidsgivere ser verdien i og er opptatt av å utvikle sine ansatte. Finn ut om du oppfyller kriteriene til å være aktuell for dette. Kriterier kan for eksempel være lengde på ansettelse eller om dine arbeidsoppgaver har endret seg.

  • Hva slags kompetanse er det behov for? 

Hvor er bedriften om noen år? Hva slags ressurser vil det være behov for? Tenk ut hva slags kurs som kan dekke dette, og som samtidig interesserer deg.
Da kan sjansene dine for å få dekket utgiftene øke, samtidig som du viser at du ønsker å utvikle både deg selv, og arbeidsplassen.

  • Ta kontakt med ekspertene

Er du usikker på hva slags kompetanse du vil ha behov for? Det kan lønne seg å snakke med en ekspert, som kan hjelpe deg å finne riktig retning for deg.

  • Hvordan er det med egeninnsatsen din? 

Om du er en som ofte leverer over gjennomsnittet, har du større sjanser for at din arbeidsgiver vil satse på deg.

  • Bevis deg

Når du har gjort litt forarbeid og har argumentene på plass, kan det være på tide å snakke med din nærmeste leder.

  • Ta initiativ selv

Når du ønsker noe, ber du om det selv. En leder har mange ting å tenke på i løpet av en dag, og det er ikke sikkert at din videreutvikling står øverst på tapetet. Det er både naturlig og vanlig å spørre om støtte til kompetanseheving. Du har selvsagt også mot til å spørre, ikke sant? Hva er det verste som kan skje?

  • Kombiner kurs og fulltidsjobb

Noen arbeidsplasser innvilger permisjon for kurs og studier. Ofte er det lureste å velge kurs eller utdanning som du kan kombinere med full jobb. Velg for eksempel Lederskolen, et online kurs for deg som ønsker å utvikle deg som leder. Du har tilgang til e-lærigsprogrammet i 12 måneder. Du lærer når og hvor du vil, samtidig som du jobber fulltid. Da har du et sterkt argument for å få dekket kostnadene.

Lederskolen

Lederskolen er et moderne nettbasert opplæringsprogram for deg som ønsker å utvikle deg som leder enten du er ny eller erfaren som leder. Ledelse er et fag på lik linje med andre fag. For å bli en dyktig leder trenger du kunnskap og kompetanse.

Gjennom Lederskolen lærer du om lederens roller og ansvarsområder. Kursmodulene baserer seg på praktiske, og relevante situasjoner fra arbeidslivet og gir deg den kompetansen du trenger for å mestre kravene som settes til en moderne leder.

Skroll til toppen