Viktig å bygge lederskap

Mitt Eika Lederskoleblikk: En veldig fin reise

Navn: Kristian Sundal-Thoresen 
Direktør Bedriftsmarked

Når jeg sier Eika Lederskole, hva sier du da?

-En veldig fin reise. En mulighet til å få pauset ut i hverdagen. Reflektere, på lederskap og en anledning til å få en bedre utgave av seg selv i rollen som leder, noe jeg har brukt for lite tid på før denne lederutviklingen, svarer Kristian ydmykt.

Kristian berømmer egen arbeidsgiver for lederutviklingen og utrykker at det er særdeles positivt at Eika gir medarbeidere mulighet til å delta på et slikt program. – Dette er noe vi har manglet. Det er veldig viktig å bygge lederskap og med Eika Lederskole har det blitt satt inn i en struktur. Fin regi, trygge rammer, relevante tema og en god og praktisk tilnærming.

Han understreker den gode miksen av faglig påfyll med leksjoner, forberedelser før samlingene og samlingene som dro han og kollegene igjennom stoffet på en lettbent måte – sammen.

Stikkordet er sammen

«Sammen» er et viktig stikkord for Kristian og henviser til en gruppe og en gruppedynamikk preget av åpenhet i trygge rammer for læring. – Vi delte bekymringer. Vi delte erfaringer. Vi delte velvillig. Vi ble bedre kjent. I tillegg ble det rom for refleksjon, bevisstgjøring og gode verktøy.

Hva gjør du annerledes nå?

-Jeg har mer struktur i hverdagen, bruker sjekklister og jeg prioritere. Det vil si at jeg aktivt velger bort.

Kristian beskriver en hverdag hvor han er flinkere til å ta vare på seg selv. Han har større bevissthet rundt hva som krever hans involvering og hva han kan delegere. Han har mer tydelig oppfølging, har justert avdelingsmøtene og endret på egen tidsbruk. -Trening og work balance. Jeg trener mer, står opp før og tenker i større grad: «hvordan kan vi hjelpe hverandre i teamet?» Svaret er: Da må vi snakke sammen.

Kommunisere hvorfor, hva og hvordan

Kommunikasjon er et viktig fokusområde som Eikalederen trekker frem fra Lederskolen. Han sier han har fått en større bevissthet rundt egen kommunikasjon. Han jobber bevisst med å kommunisere hvordan avdelingen skal nå sine mål, hvorfor de gjør som de gjør og hva som ligger bak ulike prioriteringer. I tillegg er han oppmerksom på å luke bort man og lissom i språket sitt.

Hvilke konkrete verktøy har du fylt lederverktøykassen med det siste året?

-Fokus på liste og oppgavebasert tilnærming, troner øverst sier Kristian. Helt konkret så har vi nå en felles liste i teamet. Det gir mer struktur i samhandling og synliggjøring på utførelse og gjennomføring.

Lederkofferten til Kristian har blitt mer innholdsrik og verktøyene benyttes daglig. Kristian avslutter med et flott gullkorn.

– Det er små justeringer og endringer som tar deg videre, sier han. -Ikke alt snus på hodet og du blir en ny versjon av deg selv, heldigvis. Små drypp, små skritt… gir resultater.

Kontakt oss gjerne for en prat om bedriftstilpasset Lederskole i ditt firma.
Kontaktinfo: [email protected], tlf 40004500

Artikkel 2 i artikkelserie på 5
Du har fått gullbilletten , Jeg styrer min egen tid, Bevissthet forplikter, Opplevelse av mestring og mål

 

Skroll til toppen