Lederutvikling hos Eika i samarbeid med CoachTeam

Du har fått gullbilletten

Vårt HR-blikk på Eika Lederskole: Verdiskapende

Navn: Vibeke Thomassen og Angie Hussami Finvold

«Du har fått gullbilletten. Du får muligheten til å vokse, utvikle deg og samtidig være med å utvikle Eika». Slik lød oppfordringen fra HR på Kick-off for Eika Lederskole for to år siden. Siden da har omkring 70 personal- og fagledere, samt medarbeidere fullført utviklingsprogrammet.

-Eika Lederskole har vært verdiskapende. Det har gitt et løft i forhold til lederskap og skapt en bevisstgjøring, sier Angie Hussami Finvold, kvinnen som står bak gullbillett uttalelsen.

Sammen med leder for HR & kompetanse, Vibeke Thomassen, har hun satt lederutvikling på agendaen i Eika og bidratt til å gi medarbeidere et godt tilbud gjennom Eika Lederskole de siste to årene.

Mulighet til å investere i eget lederskap

-Medarbeidere har fått mulighet til å investere i eget lederskap og i Eika. Jeg tror og håper at de opplever at de har blitt satset og at de sitter igjen med gode verktøy de kan bruke i hverdagen, sier Vibeke.

De var begge deltakere på det første kullet og i tillegg til verktøy løfter de frem viktigheten av å skape et trygt rom for læring og ahaopplevelser.

-CoachTeam har evnet å legge til rette for dette rommet og jeg opplevde i år som i fjor at deltakerne bygget tillitt til hverandre slik at de kunne benytte muligheten til å dele utfordringer, erfaringer, seire og suksess, uttrykker Angie engasjert.

-og sårbarhet, skyter, Vibeke inn. Det bygger tillitt.

Engasjement er stikkordet

Engasjement er også stikkordet og en av suksessfaktorene for samarbeidet med CoachTeam og veien til Eika Lederskole, ifølge Vibeke. Hun viser til involvering fra HR, konsernledelsen, referansegruppe som fikk tilgang til Lederskolen, grundig evaluering og kvalitetssikring. Hun peker også på en raushet og profesjonalitet fra CoachTeam sin side og understreker at Eika forstod at dette var en leverandør som ønsket å levere en god leveranse.

Vibeke og Angie uttrykker også begge at konseptet med kombinasjonen av videoer, arbeidshefter og samlinger passet godt inn i Eika. Det gir solid og bra påfyll i et godt læringsmiljø og på en god arena.

De tre kompetanseområdene i lederskapet

På spørsmålet om hva de selv sitter igjen med fra egen ledermunn etter lederskolen, kommer svarene som perler på en snor eller som eikenøtter på en gren. –4MAT-preferansesystem, innsjekk hos seg selv og stresshjulet, sier Angie.

-Hode, hjerte, hender, de tre kompetanseområdene i lederskap, fortsetter Vibeke, og også det å parkere ting. Sortere hva som er mitt og andres. Vibeke viser med kroppsspråk og det er tydelig at dette er integrert i henne. Hun forteller om hvordan hun sjelden lar seg irritere over små ting. -Ja, er trikken forsinket, lar jeg være å irritere meg, også nyter jeg podcast, sier hun og smiler.

Vibeke er tydelig på at det er viktig å velge noe du vil jobbe med og utvikle deg på. -Det er for omfattende å endre på alt du lærer. Små knepp, hjelper i det store og hele.

Angie legger til at det kan være litt vondt å endre seg og at utvikling også handler om å romme forskjellighet. -Jeg tenker at det handler om å være nysgjerrig på seg selv og at Eika Lederskole er en gave til de som vil ta ut den nysgjerrigheten hjemme og på jobb.

De mener begge de har sett en trygghet i lederrollen hos flere etter Eika Lederskole og at dette skaper verdi for den enkelte leder og for Eika som helhet.

FAKTABOKS
Eika Lederskole i et nøtteskall:
  •  Lederprogram som strekker seg over et år
  • Gjennomgang av viktige emner innen ledelse, selvledelse, kommunikasjon, stressmestring og teamledelse
  • 8 samlinger og 50 timer praktisk ledertrening
  • Totalt ca. 70 personal- og fagledere, samt medarbeidere har fullført Eika Lederskole, bestått sertifiseringsprøve og tilegnet seg kunnskap og ferdigheter for å lykkes med ledelse.

Vibeke Thomassen og Angie Hussami Finvold

Hvordan kan vi bistå deg og din bedrift eller virksomhet?
Kontakt oss gjerne for en prat om bedriftstilpasset Lederskole, lederutvikling og medarbeiderutvikling  i ditt firma.

Kontaktinfo: [email protected] tlf 4000 4500

Artikkel 1 i en artikkelserie på 5:
Viktig å bygge lederskap, Jeg styrer min egen tid, Bevissthet forplikter,  Opplevelse av mestring og mål

 

 

 

Skroll til toppen