Ledere ser nytteeffekten av 4MAT preferansesystem og prosessmetode

Marianne Nybakk, Personal- og organisasjonssjef i Odal Sparebank, er svært begeistret for 4MAT preferansesystem som hun ble sertifisert i hos CoachTeam.
4mat prosessmodell som arbeider med den lærende organisasjon har vi fått stor nytte av i banken.

Ledere ser nytteeffekten av 4MAT preferansesystem og prosessmetode Les mer