NLP og modellering gir verdifull kompetanse

Jakten på den ubevisste kompetanse. NLP og modellering.
 Det er blitt fortalt at da ”Othello” av W Shakespeare ble spilt på scenen i London, ga Sir Laurence Olivier en kveld en helt fantastisk forestilling. Hans fremføring var så sterk og så feilfri at kritikerne og publikum var helt fra seg av begeistring. Da forestillingen var over, og Olivier hadde trukket seg tilbake fra stående applaus og gått til garderoben sin, samlet pressen seg utenfor døren i håp om å få en uttalelse fra den store rolletolkeren når han kom ut. Men Olivier kom ikke ut, og de som ventet utenfor trodde etter hvert at han hadde fått et sammenbrudd. De hørte jamring, klaging, skrik og banning. De hørte lyder av ting som ble kastet rundt, til slutt ble det helt stille. En fra pressen banket forsiktig på døren. Olivier tittet forsiktig ut.
”Sir Laurence?” kom det vagt fra journalisten ”Hva er i veien? Er De klar over at De nettopp har spilt den kanskje beste forestilling i teaterets historie?” ”Jeg vet det,” svarte Olivier og ristet trist på hodet. ”Det er nettopp det…..jeg aner ikke hva det var jeg gjorde.”

Jakten på å gjøre den ubevisste kompetanse bevisst
Aner andre mennesker som om og om igjen får suksess på en arena, litt mer mon tro enn Sir Laurence Olivier, noe om hva det er de gjør? Det er dette vi studerer nærmere når vi arbeider med modellering.
Evnen til å modellere er medfødt. Vi modellerer i vår aller første læresituasjon og siden fortsetter vi å modellere ved å observere, spørre og grave, for så å gjøre det. På fagspråket kaller vi det implisitt modellering.

Hvordan lære modellering?
På vår leder- og coachutdanning lærer våre deltakere eksplisitt modellering. Hvorfor det? Jo, fordi de skal lære å avdekke, beholde og styrke kvalitet og gode prestasjoner ute i bedrifter.

For å gjøre dette, benytter vi oss av kommunikasjons- og personlighetsmodellen NLP (Nevrolingvistisk programmering) som først ble utviklet av Richard Bandler og John Grinder tidlig på 70-tallet.

Utgangspunktet for NLP var at Bandler og Grinder syntes at det på 70 tallet i USA var en overfokusering på hva som gjorde folk syke, eller hvorfor de ikke presterte osv.  De ønsket å snu fokuset, og startet med å modellere Virginia Satir og Milton Ericson fordi de var kjent for å være fremragende innenfor sitt felt.

Hvordan styrke dyktighet og kvalitet?
NLP studerer dyktighet og kvalitet. NLP ser bla på hvordan enestående mennesker og organisasjoner oppnår enestående resultater.  Grunntanken er at dersom noen kan gjøre noe fremragende, eller har en fremragende egenskap, så kan også andre gjøre det samme ved å bruke de samme tanke- og atferdsmønstre..  Hvilke tankemønstre, ideer, verdier og overbevisninger har disse menneskene. Hvilken strategier bruker de? Er det noe de sier til seg selv?  Er det noe spesielt de gjør? Hvordan behandler de informasjon osv. I modellering er det tankemodellen og strukturen vi er ute etter, og ikke personligheten.
Meningen er ikke at vi skal bli blåkopier. Imidlertid kan vi ta til oss selve strukturen i tankegangen til personer som makter og får til noe beundringsverdig. NLP mener at metodene og strukturen kan formidles til andre, slik at de også kan nå samme effekt og resultat gang på gang. Denne prosessen kalles modellering.

Kart og terreng
En av grunntankene innenfor NLP er at ”kartet ikke er terrenget”. Med dette menes at den opplevelsen et menneske har av en begivenhet, ikke er selve begivenheten. Det er kun menneskets opplevelse av den.

Når vi gjennom å avdekke beste praksis studerer eller modellerer  andre mennekser,  jakter vi på forskjellen som utgjør forskjellen.
Hva er det som gjør at personer får til gjentagende suksess på et område eller en arena?,
Benytter personene seg av et hensiktsmessig indre kart som vi andre kan lære noe av?

Gjennom intervjubasert kartlegging sanker vi inn informasjon fra minimum 3 personer som har suksess på samme felt.. Vi jakter på et praktisk verktøysett som kan læres videre, og som igjen og igjen har satt intervjupersonene i stand til å få suksess på et felt effektivt og konstruktivt. Gjennom kartleggingen ser vi på hvordan de strukturerer  sine subjektive opplevelser, vi ser på hvilke ferdigheter og evner personene besitter og benytter i sin atferd, vi ser på drivkreftene bak atferd og handlemåte. Videre har vi søkt å finne frem til om de henter frem spesifikke verdier og overbevisninger for å få til fremragende resultater på et spesifikt område gang etter gang

Ved hjelp av personenes villighet til å kartlegge sine indre verdier, overbevisninger, tilstander, strategier og atferd, drøfter vi funn og finner de avgjørende fellesnevnerne hos personene. Vi finner forskjellen som utgjør forskjellen. Intervjupersonene har gjort sin kompetanse tilgjengelig slik at den kan læres videre.

På bakgrunn av fellesnevnere fremskaper vi en modell. I modelleringsarbeidet er det et viktig prinsipp å skape en modell som kan være nyttig for oss andre .

Vi mennesker undres og beundrer rett som det er. Samtidig ønsker vi mennesker ikke å stoppe ved beundring. Vi har en trang til å lære. Og nettopp fordi personer gjennom modelleringsarbeidet avdekker hva de gjør og har ”talked the walk”, gjør de det dermed mulig for oss andre å ”walk the talk”.

Har du lyst til å lære mer om å komme fra ord til handling?
På vår leder- og coachutdanning vil du  lære modellering og beste praksis?

Erica Grunnevoll
CoachTeam as – House of Leadership

Skroll til toppen