print
 • Trinn 1 – NLP Business Practitioner

  Coaching, kommunikasjon og selvledelse

  Trinn 1 gir deg en grundig innføring i kommunikasjon, coaching og selvledelse. Coachingmetodikk og øvelser blir trukket inn tidlig i utdanningen slik at du får med deg verktøy til praktisk nytte i hverdagen, både privat og i jobbsammenheng. Vi legger vekt på å lære gjennom å gjøre slik at deltakerne raskt skal føle seg trygge i bruk av verktøyene.

  LES MER
 • Trinn 2 – NLP Master Practitioner

  Coaching, forståelse og handling

  Trinn 2 består av fem moduler og fører til internasjonal sertifisering. Dette trinnet bygger videre på Trinn 1, med videre fordypning og utvidet fagstoff som bidrar til en helhetsforståelse og som forsterker effekten i anvendelsen av de ulike modellene. Du vil lære en rekke nye teknikker og modeller som utvider verktøykassen din, og som du umiddelbart kan ta i bruk enten for egen utvikling, som leder, coach og konsulent eller andre roller som er viktig for deg.

  LES MER
 • Trinn 3 – Quantum Leap Business Coaching

  Quantum Leap - avansert coaching

  Trinn 3 vil gi deg avanserte coaching- og kommunikasjonsteknikker. Vanlig coaching tar utgangspunkt i hva personen føler om en situasjon. I Meta-Coaching jobber vi ut fra hva personen tenker om en situasjon og tenker om sin reaksjon i situasjonen. Hvilke overbevisninger, verdier og holdninger som ligger bak, og hvilken mening det gir. I Meta-Coaching er det 7 meta-modeller som samlet utgjør det overordnede rammeverket for kunsten å kommunisere og coache.

  LES MER
 • Trinn 4 – Executive Management program

  Trinn 4 tilbyr en påbygning av coachutdanningen som bringer leder- og coachrollen inn i en større sammenheng. Til team og organisasjoner der enkeltmennesket utgjør en del av en større helhet. Trinn 4 er delt opp i fem moduler, hver med egne fagansvarlige med tung kompetanse på sine områder.

  LES MER

Sertifisering

Vår coachutdanning følger standarden og kravene i Norsk Bransjestandard for coaching utarbeidet av Den Norske CoachForening (DNCF). CoachTeam er godkjent av American Board of NLP (ABNLP) og International Society of Neuro Semantics (ISNS) og kursdeltakerne blir sertifisert i henhold til disse standardene.

LES MER

Klar for en positiv endring?

KONTAKT OSS!