• Utdanning

  • Vår coach- og lederutdanning er fordelt over fire nivåer. Programmene er godkjent av Den Norske CoachForening og har fokus på kognitiv psykologi, NLP og "beste praksis". Deltakerne lærer seg svært effektive og praktiske verktøy for å håndtere seg selv og omgivelsene på en enkel og smidig måte. Nivå 1-3 arrangeres i samarbeid med Universitetet i Agder der UIA totalt leverer 45 studiepeong. Du får 15 studiepoeng på hvert nivå i studieemnet: Kreativ ledelse og coaching. Ut over det UIA leverer får du internasjonale sertifiseringer fra CoachTeam opp mot DNCF sertifisering.

    Les mer generell info om coachutdanningen hos CoachTeam
    .
    Les også 5 tips når du skal velge utdanning

print

Sertifisering og studiepoeng

Vår coachutdanning gir deg 45 studiepoeng i samarbeid med Universitetet i Agder. Utdanningen følger standarden og kravene i Norsk Bransjestandard for coaching utarbeidet av Den Norske CoachForening (DNCF). CoachTeam er godkjent av American Board of NLP (ABNLP) og International Society of Neuro Semantics (ISNS) og kursdeltakerne blir også sertifisert i henhold til disse standardene.

LES MER

Klar for en positiv endring?

KONTAKT OSS!