Effektiv og praktisk selvledelse

Kurs i effektiv og praktisk selvledelse

For å kunne være en god leder for andre, er det en forutsetning å kunne lede seg selv først.
Kurset Effektiv og praktisk selvledelse (Applied Self-Leadership) vil ta deg igjennom teori, prinsipper og modeller for effektiv selvledelse, både personlig og profesjonelt.
Ved bruk av 10 velprøvde teknikker vil du danne tankesett som fremmer motivasjon, fokus, handlekraft, grensesetting, tydelighet, selvfølelse, emosjonell intelligens, bedre resultater, sammenkobling av mål og mening m.m.

Hvem vil ha nytte av dette kurset?

• Ledere og ansatte som ønsker mer fokus og motivasjon
• Personer som ønsker å kommunisere mer effektivt, og være mer produktiv
• Personer som ønsker personlig utvikling og bli bedre til å lede seg selv og andre i arbeidshverdagen
• Personer som vil komme fra ord til handling, og bli bedre til grensesetting og effektiv problemløsning

Hvorfor delta på kurset?

For å lede andre godt, må vi først være stand til å lede oss selv effektivt. Dette er bare mulig når vi forstår hvordan vi gjør det vi gjør, og har et bevisst forhold til hva vi gjør og hvorfor. Selvledelse (Applied Self-Leadership) gir deg avgjørende komponenter for hvordan du styrer dine emosjoner og tanke-prosesser, slik at du kan lede deg selv effektivt, før du leder andre.

• Er du villig til å ta eierskap og ansvar for dine resultater, hverdagen din og deg selv?
• Vil du utvikle deg personlig og profesjonelt?
• Vil du utvikle deg som leder?
• Vil du oppnå bedre resultater og leve mer i tråd med dine verdier, både hjemme og på jobb?
• Vil du lære effektive problemløsningsmodeller du kan bruke på livets ulike områder?
• Er du nysgjerrig på å lære hvordan?

Om du svarer JA på noen av disse spørsmålene har du sjansen til å oppdage hvilke muligheter som ligger i dette.

Hva får du på kurset?

Marga Dijkman guider deg gjennom teori og teknikkene og inspirerer med historier og eksempler på praktisk bruk
Marga Dijkman guider deg gjennom teori og teknikkene og inspirerer med historier og eksempler på praktisk bruk.

Du vil lære og få praktisk erfaring med effektive selvledelsesmodeller (Applied Self-Leadership), og vil få presentert konsepter som har forandret hvordan organisasjoner og individer praktiserer og tenker om ledelse og selvledelse.

• Ferdigheter innen selvledelse og personlig mestring
• Strategier for å utvikle emosjonell intelligens
• Økt nivå av emosjonell mestring
• Hvordan benytte hele 10 Neuro-Semantics modeller for effektiv selvledelse og atferdsendring
• Eliminere selvdestruktiv adferd og tankemønstre
• Oppnå laserfokus og eierskap i det du foretar deg
• En ny forståelse for potensialet ditt og hvordan utnytte mer av det
• Hvordan bidra til endring hos andre

Du vil motta:

IMG_1169
En fyldig kurs- og ressurmanual med teori, oppsummeringer, modeller og teknikker

• 18 timer med læring, trening og erfaringsbasert forståelse og mestring med en jovial og kompetent NLP og Neuro-Semantics trener, Marga Dijkman

• En 100 siders kurs- og ressursmanual (denne er på engelsk)

Kurset er for første gang åpent for alle og krever ingen forkunnskaper

En variant av dette kurset (Coaching Genius) er et populært kurs vi har holdt flere ganger for coacher under utdannelse og på engelsk. Nå gjør vi noen tilpasninger, tilgjengeliggjør kurset for alle, og holder det på norsk for første gang. Derfor får du pilotkurspris på kurset, og trenger ingen forkunnskaper annet enn at du er interessert i selvledelse og egen utvikling.

En oppdatert brukermanual for den menneskelige hjerne

Neuro-Semantics er et fagfelt innen coaching, trening og utvikling som brukes verden over. Det er et rammeverk for å forstå hvorfor mennesker gjør som de gjør, hvordan vi skaper mening i alt som skjer, og sammenhengen mellom hvilke rammer og meninger vi skaper og våre prestasjoner og valg. Gjennom Neuro-Semantics har individer og organisasjoner raffinert ferdigheter, fått økt selvtillit og blitt mer ressurssterke, lært å leve mer intensjonelt og fokusert, komme seg fra ord til handling, samt oppnå større gard av mestring og suksess personlig og profesjonelt.
Vi får større mulighet til å ta i bruk mer av vårt potensiale, når vi forstår hvordan sinnet skaper mening og virkelighet, og hvordan våre tanker styrer våre følelser og resultater. Og hvordan vi kan styre og endre dette gjennom effektiv og praktisk selvledelse.

 

Skroll til toppen