Lederutvikling på agendaen

Lederutvikling på agendaen

Hendene over hodet for Eika Lederskole

Det siste året har personalledere, fagleder og potensielle ledere i Eika, vært på skolebenken  og satt lederutvikling på agendaen.  I løpet av 8 samlinger og 50 timer med påfyll har de bygget lederferdigheter. De har utviklet sine lederegenskaper og tilegnet seg kunnskap slik at de vil være både dagens og morgendagens dyktige ledere. Målet med Eika Lederskole er å styrke lederskapet i Eika. Dette er en sentral del av Eika’s satsning på leder- og medarbeiderutvikling!

Som pålitelige, engasjerte og modige lagspillere var deltagerne klare for nye mål for å skape vekst og utvikling for seg som lagspillere og for Eika. Ved å delta på Eika lederskole, har de bidratt til å fortsette med å sette ledelse og lederutvikling på agendaen i Eika og forhåpentligvis også i eget liv.

Ett Eika – ett lag

Målet med Eika lederskole er å ha en lederutvikling som bygger på Eikas fundament –  Ett Eika – en lederutvikling – ett lag. Fokus er vekst og utvikling for selskapet og ikke minst, for den enkelte leder og medarbeider. Lederskolen har vært en drivkraft i denne sammenheng.

Eika Lederskolen, i tråd med deres lederprinsipper og HR strategi, har gitt innsikt, verktøy og en større bevissthet i hverdagen for deltagerne, og  gjort dem enda dyktigere som ledere og lagspillere.

Samlingene dekket viktige emner innen ledelse, selvledelse, kommunikasjon, stresshåndtering og teamledelse . Et fantastisk nettverk på tvers av hele Eika vokste også frem. I tillegg lærte deltagerne gjennom refleksjonsoppgaver, praktiske oppgaver, lek og kreativitet hvordan:

  • ⭐ bli en effektiv og dyktig leder og teamleder
  • ⭐ dyrke positivitet og få det beste ut av seg selv og medarbeidere
  • ⭐ kommunisere effektivt, motivere og gi konstruktive tilbakemeldinger
  • ⭐ få ulike personligheter til å fungere sammen
  • ⭐ skape trygghet og mestringsevne hos medarbeiderne
  • ⭐ justere egen lederhverdag for å oppnå mål og ivareta seg selv som leder

Konserndirektør for Mennesker Trude Sæther Hansen har fulgt nøye med Eika Lederskolen og var på besøk flere ganger for å se “hands on” hvordan en typisk dag på Eika lederskolen benken er. Hun var også til stedet under avslutningssamlingen hvor hun delte ut kursdiplomene hvor hun takket deltagerne for at de har bidratt til å sette ledelse og lederutvikling på agendaen i Eika og forhåpentligvis også i eget liv!

Hva er Eika Lederskole

Totalt har til nå ca 70 personal- og fagledere, samt medarbeidere fullførte utviklingsprogrammet. Eika er en allianse av selvstendige banker, Eika Gruppen og Eika Boligkreditt. 

Eika Lederskole er et moderne lederutviklingsprogram for utvikling av nye og erfarne ledere i alle typer organisasjoner. Programmet er utviklet av CoachTeam – House of Leadership, og tar for seg temaer som selvledelse, kommunikasjon, teamledelse, ledelse og stressmestring. Lederskolen er nettbasert e-læring som kombineres med fysiske samlinger. Program strekker seg over et år. Lederskolen består av fem kursmoduler. Hver modul inneholder leksjoner med læringsmål, video, støttetekst, spørsmål og avslutningsvis en booster quiz for å gi deltakerne maksimalt utbytte.

Skroll til toppen