HR-sjefen: – Jeg bruker 4MAT hver eneste arbeidsdag.

Kunsten å kommunisere tydelig.

På jobben ser jeg blant annet at min kommunikasjon  med kollegaer er blitt tydeligere etter leder- og coachutdanningen hos CoachTeam. Jeg er tryggere, og tar plass i rommet og i samtalen på en helt annen måte enn før, forteller Marianne Nybakk.
Videre ser jeg tydeligere at  mye handler om MEG! Mye mer enn jeg var klar over er utvikling, vekst og god kommunikasjon med andre avhengig av at jeg er villig til å møte mine egne overbevisninger. Å få bevisstgjøring på at min sannhetsoppfatning ikke nødvendigvis er lik andres virkelighet.

Marianne har siden 2014 arbeidet som HR, Personal- og organisasjonssjef i Odal Sparebank: Hennes jobb er todelt. Den ene delen er rent administrativ; HR-relatert oppgaver, avtaleverk, ledergruppe og annet. Den andre delen består i lederutvikling av de lederne som har personalansvar og medarbeiderutvikling.

Hvorfor velger en HR-leder en leder- og coachutdannelse innenfor NLP?

– Jeg hadde akkurat fått lederjobb innen HR i banken der jeg hadde jobbet i mange år. Jeg hadde på dette tidspunktet allerede deltatt i et lederutviklingsprogram, men jeg så meg om etter noe jeg kunne bruker mer praktisk inn mot bedrift. Det var fra ledelsen i banken et ønske om mer fokus på HR i hele organisasjonen. Da var veien til utdannelse og Coach Team – House of Leadership kort.

– Jeg vil også legge til at da CoachTeams coach og foredragsholder, Erica Grunnevoll sa på et introduksjonsseminar: “Husk at du har ikke ALLE svarene, selv om du tar denne utdanningen.” Da fikk jeg stor tillit til at dette var en skole som var opptatt av kredibilitet og kvalitet.

– Tenk så spennende livet er. Jeg hadde nylig rundet 50 år, og det skulle opprettes en stilling for en ny HR-sjef i banken. Jeg ville selv bli berørt av denne organisasjonsendringen, og takket være nyervervet trygghet fra lederutviklingsprogrammet, turte jeg for første gang i livet rekke opp hånden.  Denne stillingen har jeg lyst på! Jeg er rett person!
Nå stortrives jeg med å  være leder, og jeg tør å si at det vært en stor utvikling både for meg selv, og for organisasjonen på jobb at jeg tok leder- og coachutdannelsen hos CoachTeam, sier Marianne.

HR sjefen som bruker  4MAT prosessmodell og preferansesystem.

Jeg er også så begeistret for 4MAT preferansesystem som vi ble sertifisert i hos CoachTeam. Og denne prosessmodellen som arbeider med den lærende organisasjon har vi fått stor nytte av i banken.

Først jaktet vi på et verktøy for ansettelser. Vi så snart at 4MAT egnet seg i ansettelsesprosesser. Etterhvert spredte det seg en nysgjerrighet på jobben blant de lederne som hadde sett hvordan vi brukte 4MAT under intervjurundene. Kunne vi ha en ledersamling, der vi delte kunnskapen rundt dette verktøyet med alle lederne i banken?

Det endte med at jeg bestilte opp 4MAT-analyser, og brukte de verktøyene som jeg selv hadde lært hos Coach Team sammen med alle ledere hos oss, forteller Marianne.

– Det fine er at dette er et svært lettfattelig, og ikke minst morsomt, verktøy hvor du fort finner ut hva som er din preferanse er. Tilbakemeldingen fra ledergruppen kom raskt: Dette vil jeg ha inn i teamet med mine egne medarbeidere, sa lederne!

Marianne Nybakk har nå jobbet på denne måten i snart 6 år, og etterhvert har alle 45 ansatte fordelt på seks team i Odal Sparebank vært invitert på hyttetur med 4MAT samling. Alle medarbeidere har tatt preferanseanalysen, og alle har fått prate om sine funn.

Vi anerkjenner styrkene våre og bruker forskjelligheten som en ressurs.

– Nå skjønner jeg hvorfor du sa det og dét, og hvorfor du svarte slik og ikke sånn, er vanlige utsagt etter en slik samling, sier Marianne og kommer med et nytt eksempel på hvordan 4MAT fungerer som et svært matnyttig kommunikasjonsverktøy innen ledelse.

4MAT avdekker blant annet hvor viktig det er å huske at det i en jobbsituasjon sitter helt forskjellige mennesketyper rundt et møtebord. Noen trenger å få presentert detaljert fakta, mens andre er ikke så interessert i det og vil heller ha ting gjort umiddelbart. Andre igjen tenker; Hva vil dette bety for meg, og hva vil det bety for organisasjonen.

– Én avdelingsleder hos oss oppdaget at han sitter med et team hvor INGEN har samme preferanse som han selv. 4MAT hjalp ham å forstå at teamet kanskje da ikke trenger like nøye forklaringer som han pleier å gi. Han har et team hvor alle medlemmer bare vil rett ut praktisere.

– Jeg ser at 4MAT gjør det lettere å anerkjenne forskjelligheten mellom oss, det gir helt konkret en bedre arbeidsfordeling på jobb, og det gir større takhøyde i diskusjoner. Det gir også en bevissthet rundt hvor de forskjellige trenger «å strekke seg».

Marianne Nybakk forteller at Odal Sparebanks banksjef er begeistret og nysgjerrig på 4MAT.
– Bruken av dette verktøyet har gitt store synergieffekter hos oss. Nå inviterer vi snart inn til ny ledersamling, hvor vi skal fokusere på inspirerende salgsmøter, og da kommer vi til å bruke 4MAT.

4MAT kort fortalt.

Meget kort forklart tar 4MAT utgangspunkt i 4 spørsmål som kjennetegner fire forskjellige lærestiler og lederstiler.
Rød – den empatisk og menigsøkende: Hvorfor er dette viktig? Hvordan involvere?
Blå – den analytiske: Hva er konseptet? Hvilke fakta har vi?
Grønn- den praktiske: Hvordan blir det praktisk mulig? Hvordan utnytter vi dette?
Gul – den dynamiske/entusiastiske: Hvilke andre muligheter finnes? Hva mer?

Det er fire avgjørende ledelsesfunksjoner som skal være i balanse for å oppnå en sunn og solid ledelsesplattform. Det interessante er at det er nærmest umulig å finne nettopp disse fire ledelsesfunksjoner som utviklende styrke i en og samme person! Hva er din lederstil, og hvordan styrker du dine andre ledelsesfunksjoner er viktige spørsmål. På samme måte hjelper det oss at vi kjenner til hverandres prefererte lærestil. Vi får til mer effektiv kommunikasjon. Å vite hvor folk er mest komfortable hjelper oss til å lytte. Respekt og glede over ulikhetene mellom oss mennesker, er viktig for god kommunikasjon.

Selv  bruker jeg 4MAT en hel del sammen med NLP coaching-verktøy i leder- og medarbeiderutvikling, i presentasjoner. Jeg opplever at jeg er mer Spot on, og at jeg når frem til alle på en mer effektiv måte.

Ellers er det først og fremst er ansatte med lederansvar på jobben som nå bruker 4MAT overfor sine medarbeidere. Aktiv bruk av 4MAT resulterer i at lederne blir flinkere til å se hva kollegene trenger fra dem som ledere. Det er første gang vi har tatt i bruk slike verktøy i vår organisasjon, sier hun.
Nå vil vi  også bruke det mer ift salg/rådgivning.

Mariannes egen lederstil.

– Jeg var helt sikker på at jeg ville score høyt på empatisk stil, hvilket betyr at jeg er støttende og opptatt av samarbeid, og at alle blir enige. Det viste seg imidlertid at jeg er mer dynamisk, hvilket betyr intuitiv, åpen, opptatt av forandring, anvendelse på det jeg lærer – se andre muligheter.

Litt sånn at noen spør: Kanskje vi skal flytte den døren slik at vi får mer plass? Da er jeg kjapt på banen med: JA! Og hvis vi i tillegg tapetserer og flytter veggen og vinduet… Jeg er god på hva mer og hva annet kan vi også gjøre.

Mariannes tanker om leder- og coachutdannelsen nå i etterkant.

Jeg vil gå så langt som å si a alle som jobber med mennesker, og særlig som leder, vil ha stor nytte av CoachTeam sitt nyeste konsept – Lederskolen  Og de må huske å få med seg 4MAT sertifiseringen.
Jeg har fått ekstra stort utbytte av 4MAT delvis fordi jeg ser og anvender verktøyet i sammenheng med alle de andre praktiske leder og kommunikasjonsverktøyene jeg har lært hos CoachTeam. Også privat har jeg hatt stor nytte av min nye kompetanse. Mannen min sier feks at jeg er mye morsommere å være gift med nå enn før, ler Marianne.

Les også Mariannes artikkel om Metaforenes påvirkning og makt

Aktivt arbeid med 4MAT, teamanalyse

Fakta:
Marianne Nybakk
Stilling: HR, Personal- og organisasjonsjef i Odal Sparebank. Jobbet der siden 1984 i forskjellige roller. Nåværende rolle har hun hatt siden høsten 2014
Utdanning hos CoachTeam: Leder- og coachutdanning, Trinn 1- 4, 4MAT konsulent, DNCF sertifisert Coach, Executive Coach, Lederskolen

Skrevet av Laila Madsø
Tidligere deltaker på lederutdanning hos CoachTeam

 

 

Skroll til toppen