Vi har fått et felles språk gjennom Lederskolen

Ny rolle med personalansvar

Ingrid skulle tre inn i en ny rolle som leder for salg og marked, og med den rollen fikk hun også personalansvar. To dager før den nye organisasjon skulle iverksettes, fikk Ingrid Denstad Iversen en mail fra Lederskolen.

-Personalansvar var ukjent terreng for meg. Mailen med tilbud om et digitalt lederkurs, kunne ikke kommet på et bedre tidspunkt. At det var et digitalt kurs som kunne tas over tid, var også en viktig faktor. Sammen med lederteamet i Salg og Marked er vi nå halvveis i Lederskolens læringsmoduler. Det er både spennende, utfordrende og lærerikt.

Tilbake til sommeren 2020 da mailen fra Lederskolen kom.

-Rett før sommeren fusjonerte Sodvin med tre andre selskaper. Fire ulike organisasjoner, nye stillinger, ukjente fagområder og forskjellige bedriftskulturer, skulle danne ett selskap. Jeg ble leder med en ledergruppe som jeg skulle ha et tett samarbeid med. Fordi vi alle fire i min gruppe var nye i rollene våre, trengte vi noen knagger, et slags felles språk.

Dårlig struktur påvirker kulturen

Det er viktig å tidlig få på plass en struktur i alle nye organisasjoner.
-Det kan bli litt armer og bein og det måtte vi prøve å unngå. Alle kan ikke sende mailer til alle, vi må finne nye måter å løse ting på. Det krever struktur, hvordan skal vi jobbe sammen. Vi må ha rammer. Hva er min oppgave, hva er min rolle. Når vi som ledere blir mer bevisste dette, er det også lettere for oss å se hvor viktig slike rammer er for våre ansatte. Dårlig struktur, dårlig kultur.

Ingrid har vært vant til høyt tempo og raske beslutninger.
– Jeg har lang fartstid som prosjektleder, har jobbet mye i team og reflektert rundt hva som er viktig for å få team til å fungere best mulig, hvor viktig det er å ha tydelige roller og ansvar. Men dette har vært i prosjektsammenheng og er litt annerledes når man bygger opp en helt ny og permanent organisasjon som skal jobbe optimalt sammen. Jeg har heller ikke tidligere hatt personalansvar.

Nye løsningsmuligheter

Ingrid er nå leder for områdene salg, marked og kundeservice. Under seg har hun tre avdelinger og det er lederne for disse tre avdelingene hun går på kurs med.
Å bygge en organisasjon midt i en pandemi, har hatt noen utfordringer.

-Lederskolen har vært en måte å bli kjent på. Vi sitter forskjellige steder, og situasjonen rundt korona har gjort det praktisk vanskelig å møtes fysisk. Driftshverdagen går jo sin gang, men gjennom Lederskolen har vi måttet legge fra oss det daglige arbeidet, og reflektere sammen om et større bilde.
De fire lederne har møter en eller to ganger i måneden og de er omtrent halvveis i løpet.
-Før hvert møte, har vi løst en eller to leksjoner hver for oss. Vi reflekterer så over problemstillinger og forskjellige løsningsmuligheter.

Lederskolen hjelper oss å bryte gamle mønstre

Mellom hvert møte, praktisere de noe av det de har lært.
-I hverdagen, med mange nye oppgaver, er det lett å fortsette i gamle, kjente mønstre. Fordi det er tryggest og kanskje fordi man også føler at tiden for forandring ikke er der, det går i ett. Du bare løser og løser og løser oppgaver,
uten å klare å se det store bildet. Da er det vanskelig å løfte problemene, spørre seg selv hvordan man kan gjøre ting annerledes, hvordan man best kan være en god leder for bedriften.
Lederteamet er nå midt i modulen om kommunikasjon.
Før den, handlet det om selvledelse. -Det å klare å snu seg selv, når jeg er sliten eller vanskelige oppgaver vokser meg over hodet, lærte jeg mye av i selvledelses modulen.  Det å klare å skifte fokus, se problemet fra en annen vinkel. Er det egentlig så farlig, klarer jeg å se dette med litt mer positive briller?

For Ingrid var denne modulen en viktig påminnelse, en god måte å reflektere over selvledelse på.
-Det handler om å stille seg selv de riktige spørsmålene. Hvorfor blir jeg frustrert nå, og hva kan jeg gjøre konkret med situasjonen. Ofte handler det jo også om å sjekke ut, hvis det har vært en uenighet for eksempel. Var det det du mente?
Noen ganger kan det hjelpe å puste og telle til ti, i stedet for å agere på følelsen med en gang. Det kan være krevende med dialog i stressede situasjoner.
Men det er jo også viktig for å få en god arbeidshverdag!

Mer bevisst ledelsesfaget

-Jeg er blitt mye mer bevisst ledelsesfaget. Hva som er viktig at en leder bidrar med, hva som forventes av meg. Jeg er også blitt mer bevisst kommunikasjonen min, hva jeg sier og hvilke ord jeg bruker. For å få til de gode samtalene, må jeg også finne de gode spørsmålene. Det vil jo også si at jeg lytter mer, enn å komme med de ferdige løsningene. Tidligere har jeg jobbet kun i prosjektledelse. Da går ting fort, avgjørelser tas hele tiden. Nå kreves det at jeg bruker mer tid på kommunikasjonen og det føles godt, men også utfordrende. Jeg ønsker at mine medarbeidere skal være ærlige overfor meg, at de skal si det de tenker. Kaste ballen tilbake, få dem til å reflektere, få dem til å ta ansvar for endringer.

God tilbakemeldingskultur

Lederskolen har gitt Ingrid og teamet hennes mange knagger å henge ting på.
-Når jeg nå kommer i en gjenkjennelig situasjon, kan jeg gå tilbake og sjekke «hva var det vi lærte om det igjen?» Hvordan kan vi best snakke om dette, hvordan få til en god dialog. Jeg må også tåle å få kritikk eller bli stilt kritiske spørsmål. Heldigvis har jeg en ganske ærlig gjeng rundt meg. Det er veldig fint, for hvordan skal jeg ellers vokse som leder?

Det er klart vi må kunne være uenige i avgjørelser som tas eller endringer som gjøres. Men jeg vil være lydhør, for det er en grunn til at folk velger å si noe.
Da er det en viktig egenskap å lytte, stille oppfølgingsspørsmål til kritikken eller frustrasjonen som kommer. Prøve å gi tilbakemeldinger som viser at jeg tar dem på alvor.

Nå er teamet halvveis i Lederskolens kurs.

-Vi kunne ha kjørt dette som noen dagers workshop . For meg er slike kurs en skikkelig vitamininnsprøyting der og da, men så kommer jeg tilbake til hverdagen og da forsvinner alt jeg har lært som dugg for solen. For meg har det vært veldig bra å ha leksjoner spredt utover i tid. Da sitter det bedre. Men jeg er nødt til å repetere det allikevel, lete leksjonen opp igjen. For så fort jeg er over i et nytt tema, går det jeg har lært litt bak i hukommelsen.

Jeg blir jo aldri utlært.

Modulene til Lederskolen har gitt oss et felles språk. Det gjør det mye lettere å ta tak i viktige ting. Dersom en situasjon oppstår, kan vi sammen nå lete opp leksjonen som handlet om akkurat dette, vi reflekterer rundt tema, husker hvilke diskusjoner vi hadde og hvorfor. Alle vet hva vi snakker om.

Jeg gleder meg veldig til den neste modulen som er stressmestring. Den får vi snakke om til høsten!

av Lena Ronge, Tenk Tanken.

Les mer om Sodvin

 

 

 

 

 

 

Skroll til toppen