Frisk start på et nytt år

Dette med nyttårsforsetter har jeg aldri helt fått til å fungere og jeg er usikker på om jeg har trodd på mine egne nyttårsmål om ”å spise sunnere, trene mer, jobbe mindre etc”  Ofte har forsettene vært lite konkrete, ikke spesielt attraktive for meg og heller ikke målbare og tidsbestemte.

Det jeg derimot har fått til er å oppnå mål som er gjennomtenkte og attraktive for meg og jeg har skikkelig sansen for å drømme og definere mål som vil berike meg og mine omgivelser.

Når du nå skal tillate deg å drømme er det viktigste at du har fokus på hvorfor du ønsker å gjøre endringer. Hvilke muligheter det vil gi deg og hva er du villig til å forsake? Hvordan vil dine mål påvirke menneskene rundt deg og hvordan kan du bidra ovenfor andre?


Denne artikkelen gir deg verktøy som jeg ber deg reflektere over for din egen bevisstgjøring. Noter gjerne ned dine tanker slik at du etterhvert får et tydelig bilde/idè om hvordan du vil ha det i det nye året  og hva som skal til for at du på samme tid neste år se tilbake på en god prosess og feire dine suksesser. Nedenfor er 6 trinn som fungerer svært godt som en bevisstgjøringsprosess. Les igjennom, reflekterer, noter ned for så å komme tilbake til prosessen flere ganger og eventuelt endre etter hvert som nye innsikter og tanker gjør seg gjeldende for deg.

 Gi deg selv den gaven å bruke tid på å la dine tanker modne slik at når du deler dine mål også vet at du er klar og villig til gjøre det som skal til.

FOTO: [email protected] #cfwesenberg

 

Trinn 1 Vi starter bevisstgjøringsprosessen

Tenk igjennom over hvilke områder i livet som er viktig for deg. Eksempeltvis kan det være karriere, økonomi, familie, venner, fritid, helse, kjæreste, personlig utvikling, tro, balanse etc. Tenk over hvilke faktorer som virkelig betyr noe for deg i livet og fyll de inn i hvert sitt stykke i diagrammet du har tegnet opp. Kommer du opp med flere enn 8 kan du dele opp i flere stykker.IMG_9296

Når du nå har fylt inn områdene i hjulet tenker du deg at innerst i diagrammet er 0 og ytterst er 100% tilfredshet akkurat her og nå. Ikke hvordan det var i går eller hvordan det kan bli i morgen, men akkurat her og nå. Hvor tilfreds er du på de ulike områdene? Sett strek over stykket på den prosentsatsen du definerer her og nå. Nå har du en god indikasjon på hvordan ditt liv/hjul fungerer akkurat nå – rikets tilstand for deg og ditt liv. Mitt neste spørsmål til deg er; hvilke områder ønsker du å ha fokus på til neste år av de du nå har definert som viktige for deg? Hva vil gjøre den største endringen for deg som også vil påvirke andre områder av livet ditt? Jeg anbefaler at du plukker ut ett, maks to områder som fokus. Når du har gjort dette skriver du ned hva er viktig for deg innenfor det område du har valgt? Dersom karrière er et område spør du deg selv «hva er viktig for meg i min karrière? Hva ønsker jeg? Hva er viktige kriterier som jeg må ha tilstede?» Ranger gjerne slik at du til slutt sitter igjen med de 3 viktigste og definerer så hvorfor det du har funnet frem til er viktig og skriv dette også ned.

Eks: Jeg må jobbe i team. Hvorfor viktig? Samarbeid og fellesskap er viktig for min trivsel.

Oppsummering Trinn 1 Du har nå har ovenfor deg selv definert hvordan status er her og nå i livet ditt, og hva du ønsker å ha fokus på fremover. Du har også tydeliggjort for deg selv hva som betyr noe og hvorfor dette er viktig for deg. Det betyr at du har startet en verdiprosess som gjør at du lettere kan vurdere hva du ønsker å si ja til og hva du skal si nei til.

 

 Trinn2 Vi definerer visjon, misjon og ambisjoner

 Før du går videre og definerer meningsfylte mål for året ber jeg deg tenke igjennom hva du ønsker din visjon for året skal være. Hvilken retning vil du bevege deg? Eller sagt på en annen måte er visjonen som en ledestjerne for deg, En retning som bistår deg i å holde fokus og å velge hva du må gjøre mer av og mindre av. Min visjon for neste år er;  «med raushet, glede og mot gjøre en forskjell for individ, team og bedrifter.»

 Uansett hvor du er så skal du kunne se opp, og vite i hvilken retning du skal gå.  Noter ned det som umiddelbart kommer til deg når du leser følgende spørsmål: Hva skal jeg være for hvem? Hva brenner jeg for? Hvorfor eksisterer jeg? Hva er viktig for meg? Hva gjør meg glad? Når er jeg på mitt beste? Hvordan kan jeg gjøre en forskjell?

Når du har fått reflektert over dette går du videre til din misjon, hvordan du skal utøve din visjon med spørsmålet hva er min oppgave? Hvordan skal jeg bidra? Hva skal til?

Og neste spørsmål; Hva skal jeg være kjent for? definerer dine ambisjoner. Hva skal stå på din bautastein? Hva skal sies om deg den dagen du slutter? Har jubileum? Hvilket avtrykk skal du sette? Glem det som sies i dag. Tør å se fremover! Du kan endre deg og velger selv din adferd. Når du vet hva du ønsker å være kjent for er det også lettere å gjøre ting annerledes.

Oppsummering trinn 2 Du har nå reflektert over de essensielle og viktige spørsmålene for ditt liv. Ved å stille deg selv disse spørsmålene har du hoppet ut av det sedvanlige mønsteret hvor du går på autopilot, og sett både deg selv og ditt liv i et videre perspektiv. Du har dermed begynt å programmere deg selv positivt ved å bevisst gå inn i prosessen med hva du vil med ditt liv.

rose

Trinn 3 Vi setter konkrete mål

I lys av det du nå har gjort i trinn1 og trinn2 ber jeg deg gå tilbake til området du ønsket å ha fokus på og definere maks 3 mål innenfor dette området. Hva er det viktigste for deg å oppnå?  Lag en liste med mål innen for det gjeldende området. Deretter prioriterer du og jobber videre med de 3 viktigste for deg. Når mål er definert kvalitetssikrer du med å bruke SMART modellen. Målet er spesifikt og sansebasert (du vet hva du skal se, høre og føle når det oppnås). Videre gir målet deg mening og er målbart. Målet er attraktivt og det er ditt mål, dvs du står ansvarlig for det og det er i din kontroll. Det er realistisk å oppnå selv om det kan være en lang prosess og kanskje mye slit. Målet du har satt opp er også tidsbestemt, dvs at du helt konkret vet når du skal nå hvilke milepeler og når du har oppnådd målet. Målet er formulert positivt slik at du har fokus på det du skal oppnå og ikke det du ikke vil ha.
tommel opp

 S          =            Spesifikt
Hva er ditt mål helt spesifikt?
Hva er det konkret du gjerne vil oppnå?
Hva ser, hører, føler du?  Hva sier du til deg selv i målet?

M         =             Målbart
Hvordan vil du vite at du har nådd ditt mål?
Hva er ditt bevis på at du har nådd ditt mål?

A         =             Attraktivt / Ansvarlig
Er dette målet viktig for deg?  Er det virkelig attraktivt?
Er dette et middel for å nå et bakenforliggende mål?
Hvilke verdier får du oppfylt ved å nå dette målet
Hvorfor er det viktig?
Hvilke verdier ligger bak , hva  er drivkraften bak ditt mål?
Er målet ditt? Og du er ansvarlig for resultatet?

R         =             Realistisk
Er målet realistisk ift. tid?  Ressurser?  Penger?

T          =            Tidsbestemt
Nøyaktig når er du i mål?  Hvilken dato?

Ø        =              Økologisk
Er det noe du vil miste/mangle ved å nå dette målet?
Er det positive sidegevinster ved å nå målet?
Er det andre faktorer du skal ta i betraktning?
Er helheten tatt i betraktning?

F          =            Formulert positivt
Sørg for at målet er formulert positivt og i nåtid

Nå skal du ha gode klare mål foran deg. Mitt neste spørsmål er hvordan vil du vite at målene er oppnådd? Hva er ditt bevis? Det er viktig at du har et helt klart bilde på dette for hvordan vil du ellers vite om du har oppnådd ditt mål? Vær så konkret at du kan krysse ut nå målet er oppnådd!

Når du nå når målene dine – hva vil resultatene tillate deg å gjøre? Er det bra for alle rundt deg? Hvilke konsekvenser får dine mål for deg selv og for andre? Med disse spørsmålene avsjekker du at dine mål ikke får negative konsekvenser for deg selv eller andre rundt deg og ivaretar økologien i målet. Du lukker øynene og dagdrømmer om hvordan det vil være når du har oppnådd målet slik at du er helt sikker på at dette er hva du ønsker.

Oppsummering trinn 3 Du har nå definert klare spesifikke mål som er kvalitetssikret ved SMART modellen.

 

 Trinn 4 Hvordan komme dit?

Aller helst ville jeg nå brukt NIKE’s uttrykk JUST DO IT! og latt det bli med det. Og noen ganger opplever jeg at det er akkurat det som skal til. Jeg spør vedkommende jeg coacher om hva som skal til for at de skal slutte å tenke og føle så mye om målet og rett og slett bare gjøre det? Og ikke rent sjeldent er det dette spørsmålet som tar tanken ut i handling.

Men hvis du ikke vet hvordan du skal komme til målet vil dette spørsmålet bare provosere deg, så vi tar for oss step by step prosessen her.

Noter et mål øverst på et blankt ark og under målet skriver du ned hvorfor det er viktig for deg å oppnå dette målet, og hva det vil gi deg å oppnå det. Dette gjør du slik at du også i motgang har motivasjon og fokus. Så finner du et bilde, en illustrasjon eller du tegner ned noe som representerer målet for deg. På denne måten har du et visuelt uttrykk/ankring for det du vil oppnå. Så stiller du deg spørsmålet hvor, når, hvordan og med hvem ønsker jeg dette? og begynner å lage din egen handlingsplan. Selvsagt legger du i hovedsak vekt på” hvordan” spørsmålet, og her noterer du ned alt som kan bidra til en god prosess for deg og hva som er viktig for deg å gjøre for å nå målet. Hva trenger du? Hvordan kan du skaffe det? Hva må du gjøre?  Hvem vil du ha med på dette? Hvem kan bidra?

Hvilke andre ressurser trenger du? Har du selv kunnskap eller kjenner du noen andre som kan hjelpe deg? Hva trenger du å bli bedre på? Skal du ta noen kurs? Gå til coach?  Hvis du trenger andre, forestill deg at du er denne personen og tenk på hvordan vedkommende ville ha gjort det. Hva er gode tips til deg selv? Skriv ned alt etterhvert som du kommer på ideer og tanker. Du systematiserer når du er ferdig og lager målark med handlingsplan. Du setter opp delmål som blir dine milepæler underveis slik at du konsentrerer deg om et skritt av gangen. På denne måten blir ikke målet for overveldende og uoverkommelig, og du evner å nyte veien til målet og setter pris på øyeblikkene her og nå.

Ta bilde du har funnet frem og heng dette på et synlig sted slik at bildet hele tiden minner deg om hva du vil oppnå og hva det vil gi deg å oppnå dette. Du kan også kjøpe deg en liten ting som symboliserer målet som du setter på et synlig sted slik at du hele tiden blir påminnet ditt fokus.

Oppsummering trinn 4 Du har nå laget en handlingsplan og sett på hva som trengs av ressurser både hos deg selv og hva du trenger fra andre.

 

Trinn 5 Hva stopper deg?

Dette punket er etter min mening det aller viktigste i denne prosessen. Spesielt dersom du også tidligere har hatt mål og amisjoner som du ikke har oppnådd. Vi er ofte eksperter i å boikotte oss selv og en målprosess handler ofte både om inspirasjon, motivasjon og perspirasjon. Du må være inspirert for å sette igang, holde indre motivasjon oppe og være villig til å perspirere/svette/slite når det er tøffe motbakker og motivasjonen ikke er på topp. Da kommer JUST DO IT! tankegangen tilbake; visualiser målet og go for it!

Så fremfor å la dine egne begrensninger stoppe deg i prosessen ta heller tyrene ved hornene. Sett opp alt som kan hindre deg. Hvilke overbevisninger har du med deg i kofferten som lar ditt indre statsråd komme med negative tanker? Jeg slet selv lenge med overbevisningen om at jeg ikke var god nok. Denne overbevisningen gjorde at når det kom motbakker ville mine tanker raskt gå inn i spor som “dette klarer jeg ikke”,”hvordan kunne jeg tro jeg ville klare dette etc”.
Når du har satt ned dine hindre på papiret har du tatt dragene dine ut i lyset og gitt de navn. Det liker ikke dragene, og allerede nå har de blitt litt svekket. Når du bevisst går inn for å jobbe deg igjennom dine indre begrensninger, og vet hvilke ressurser du har behov for, er du allerede langt på vei i din prosess. Mange kobler inn en coach i denne prosessen, eller kanskje har du en kollega eller venn som kan opptre som en god katalysator for deg om du ønsker eksterne innspill? Definer gode overbevisninger som støtter deg i prosessen og som gir deg kraft og styrke. For meg funger «dette fikser jeg.  Jeg klarer det jeg bestemmer meg for».

Hvilke eksterne hindringer kan du møte? Her setter du opp alle tenkelige hindre som kan oppstå og hvordan du kan løse disse.

stop

Oppsummering trinn 5. Du ligger nå i forkant av eventuelle hindringer og har begrep om hva som skal til for å komme igjennom disse. Du har tatt de nødvendige grep for å sørge for at du selv har de ressurser som trengs, og har berikende overbevisninger som støtter oppunder dine valg om dine mål.

Trinn 6 Feire dine milepæler

Sett opp belønning til deg selv underveis og husk å gi deg selv gode klapp på skulderen når du når milepæler. Når du legger deg om kvelden ber jeg deg tenke over hvilke 3 ting i dag er du mest stolt av? Husk også fortelle menneskene rundt deg om målet ditt og hva du har oppnådd – dette manifesterer målet både for deg og menneskene rundt deg.

Det som er så genialt med gode spørsmål er at de når de er stilt så forsvinner de ikke men ligger og ulmer i vår underbevissthet inntil vi har gode overbevisende svar ovenfor oss selv.

Hva gjør at du tenker og handler større enn du trodde mulig? Hva er du villig til å virkelig sloss for?

Mange av oss opplever at vi etter en knekk i livet gjør oss tanker og refleksjoner om vårt liv. Vi blir perledykkere som oppdager at sårene våre har blitt verdifulle perler som har gitt oss innsikt og hjulpet oss til å prioritere annerledes. Mange av oss opplever at knekken ble en gave som ga oss en ny retning med mening.

Jeg ønsker deg et berikende og raust år! Stor klem fra Lene Fjellheim

Coaching 2

 

Skroll til toppen