Motivasjon og arbeidsglede gir positiv effekt!

Er det for naivt, for dumt av meg å holde foredrag i bedrifter og på konferanser med “Motivasjon og arbeidsglede gir blå tall på bunnlinjen” som overskrift?
Hvordan kan jeg mene at motivasjon og arbeidsglede gir positive utslag på bunnlinjen?

Har du noen ganger opplevd det du selv synes er lettvint trøst? Det har jeg. Som oftest trekker jeg på skulderen av det og tenker, ja, ja. Det er sikkert ment i beste mening, men dette blir for naivt og dumt. Andre ganger blir jeg nok noe mer provosert og tenker at har du ikke mer å fare med, så kan du heller tie stille. For dette er hån i forhold til å ta meg og det menneskelige på alvor.

Jeg vil helst ha meg frabedt lettvintheter, og jeg har ikke noe tro på at alt er en utfordring her i livet. Jeg har heller ikke noe tro på at om mine kolleger og jeg i CoachTeam – House of Leadership hele tiden har riktig innstilling og fokus så vil alt suse positivt avgårde. Som om resultatene kommer lettvint dalende ned fra skyene og vi trenger ikke annet enn å ta bølgen og slå hæla i taket livet igjennom.

Suksess krever hardt arbeid og vi trenger hele tiden å  utvikle oss for å være på vårt beste og for å møte kundens behov. Vi  forbereder oss, vi skaffer oss ny kompetanse og nye ferdigheter. Noe er skikkelig problematisk, noe er vondt og dumt.

Mor sa en gang til meg: ”Erica, ikke let etter om livet er rettferdig eller urettferdig, du får ikke svar. Du blir da lett offer for det urettferdige og du mister gleden din. Kanskje er livet mest urettferdig i sitt vesen. Det som imidlertid er viktig er at du aksepterer at det er ditt liv. Og min kjære datter; – så er det viktig at du har redskaper i verktøykassen din som du kan bruke til å håndtere livet ditt på best mulig måte.
Mor lærte meg videre at livet har i seg en iboende glede. Det gjelder å oppdage den, være nysgjerrig på den, fremelske den, takke for den. Å møte livet er en ferdighet – en kunst – som vi alle kan foredle.

På denne tidslinjen som vi lever, som livet vårt utspiller seg innenfor, hvorfor er glede på bunnlinjen viktig?

Glede er for meg noe annet enn et stunt, et kick, en lykkerus. For meg handler glede mer om verdighet, om det å kunne møte meg selv og andre med genuin respekt. Møte hverandre som subjekter, et møtested mellom et jeg og et du. Vi kan saktens være uenige, vi kan diskutere, vi kan komme til kort, vi vil i perioder streve og lengte. Samtidig så lever vi, vi ønsker liv i livet, vi ønsker at livet og jobb byr på mer enn eksistens. Vi trenger verdighet og livsglede!

Vi vet at mistrivsel, konflikter, maktkamper, intrigespill, intoleranse, antipatier, lav selvfølelse, utrygghet og mangel på kommunikasjon  koster kassen både på det menneskelige og økonomiske plan.

Vi mennesker trenger selvsagt faglig kompetanse. Min påstand er at uten relasjonskompetanse, kall det gjerne EQ og SQ, kommer ikke det faglige til sin rett. I tillegg til fag trenger både ledere og medarbeidere ferdigheter innen empati, motivasjon, selvinnsikt, selvledelse og relasjoner

Og det  er veldokumentert at arbeidsglede styrker samhandling, felleskap, kreativitet, raushet, toleranse, skaperkraft, yteevne, mot, kraft og overskudd. Glede er rene støtputen både mot stress og livstrøyte.

Derfor er arbeidsglede på bunnlinjen viktig. Arbeidsglede på bunnlinjen skaper verdige resultater. Det er noe helt annet enn hæla i taket, naivitet, lettvint trøst eller nytt trendy begrep.

Erica Grunnevoll
foredragsholder, kursleder, DNCF sertifisert Coach

Skroll til toppen