Kraften i spørsmålene du stiller deg selv

Kanskje har du hørt noen si at du får mer av det du fokuserer på? La oss et øyeblikk anta at det er sånn. At du til en viss grad kan styre dine opplevelser, gjennom det du velger å fokusere på. Om vi skulle gjøre det enkelt, kan vi da si at om du konstant tenker på hva som kan gå galt, vil du ha en tendens til å havne i situasjoner det går galt. Og om du ser etter det som er bra og fungerer godt, vil du finne bekreftelse på det også.

Men hva er det egentlig som styrer vårt fokus? Hva er det som gjør at noen klarer å fokusere på og finne fram til det som er bra, brette opp ermene og gyve løs på utfordringene, mens andre kommer med kommentarer som ”der ser du. Hva var det jeg sa?” og resignerer på flekken?

Svaret er spørsmål. Kvaliteten på spørsmålene vi stiller oss selv. Vi tenker gjennom å stille oss selv spørsmål, og vår hjerne er skapt til å finne svar. For at du skal kunne si ”06.15” om morgenen, må du har stilt et spørsmål om hva klokken er. For at du skal gå å snoke i kjøleskapet, må du først ha tenkt ”Hva er i kjøleskapet?”. Vi stiller oss selv tusenvis av spørsmål hver dag, men det skjer gjerne ubevisst. Hjernen finner svar, selv om den til og med må finne på ting. Og svaret du får, vil påvirke hva du gjør, og hvordan du har det.

Hvordan tror du en person som stiller seg selv følgende spørsmål vil ha det?

– Hvorfor kan ikke jeg gå ned i vekt?

– Hvorfor er det ingen andre som gjør noe her?

– Hvorfor hender dette alltid meg?

– Hva er det som er feil med meg?

– Hva er det med meg som gjør at jeg alltid havner opp i dette?

Det finnes ikke gode svar på dårlige spørsmål.

Still de gode spørsmålene først, deretter finner du de gode svarene og løsningene. Hvordan ville det bli annerledes hvis du konsekvent stilte deg gode og ressurssterke spørsmål som dette?

– Hvordan kan jeg gå ned i vekt, og samtidig har det gøy underveis?

– Hva er det andre gjør som er bra, og hva kan jeg lære av det?

– Hvordan kan jeg bidra positivt til fellesskapet, og samtidig ta vare på min egen helse?

– Hvordan kan jeg snu dette til noe positivt?

– Hvilke av mine ressurser og erfaringer vil være til mest nytte for meg nå?

– Hva er bra med dette problemet?

– Hva kunne være bra med dette problemet, hvis jeg ville?

– Hvordan skal jeg organisere dette best mulig, slik at jeg får tid til pause underveis?

Finn fram til gode og støttende spørsmål som fungerer for deg, og legg merke til forskjellen når du har øvd litt på å stille dem.

Et lite apropos. Noen er kanskje fristet til å tro nå at vi mener at du kan leve et liv uten problemer og leie saker, bare du sørger for å tenke på de riktige tingene. Så enkelt er det nok ikke.

Livet kommer fortsatt til å slå oss i bakken, gi oss problemer og sorger. Vi har alle oppturer og nedturer. Den eneste forskjellen er din evne til å håndtere det, og hvor lenge du evt. blir liggende nede, før du reiser deg igjen. Med gode spørsmål kommer du deg fortere på beina og finner bedre løsninger, fordi du tar i bruk ressursene dine på en annen måte. Dessuten får du det generelt bedre, fordi du gjennom gode spørsmål styrer fokuset ditt mot det som gjør deg godt.

Skroll til toppen